College Maassluis beantwoord vragen op verkeersprobleem A20

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/03/2015 09:05

College Maassluis beantwoord vragen op verkeersprobleem A20

Maassluis 21.03.2015 - De fractie van het CDA Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W over de verkeersafwikkeling

verkeersafwikkeling van de aansluitingen 6 en 7 op de A20. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. In hoeverre bent u bekend met de raadsinformatiebrief van 27 januari 2015 en het bijbehorende rapport “Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20”, dat het college van Midden-Delfland aan de gemeenteraad van Midden-Delfland heeft verstrekt?

Wij zijn bekend met de rapportage. De rapportage is een ambtelijk gezamenlijk voorbereid product van Maassluis en Midden-Delfland, als onderdeel van een traject om te komen tot oplossingen voor de verkeerssituatie in Midden-Delfland. De rapportage is gericht op de verwachte verkeerssituatie in de toekomst (2025). Echter, wij zijn ons ervan bewust dat reeds in de huidige situatie er sprake is van een verkeersprobleem. Wij hebben kennis genomen van de raadsinformatiebrief die het college van Midden-Delfland hierover aan de raad heeft gestuurd.

CDA Maassluis stelt vragen over verkeersafwikkeling op de A20

 

2. In het onderzoek zijn de ontwikkelingen van de Dijkpolder, de nieuwe A4 en de Blankenburgtunnel meegenomen. In hoeverre komen de uitkomsten uit dit onderzoek overeen met de onderzoeken die voor Maassluis zijn uitgevoerd?

In de Wegenstructuurvisie Maassluis 2010-2025, is de Blankenburgtunnel niet meegenomen omdat hierover destijds nog geen besluit was genomen. De A4 maakt wel onderdeel uit van het toekomstmodel in de Wegenstructuurvisie Maassluis, evenals de Dijkpolder.

In de nu uitgevoerde studie is het model van Maassluis zo goed mogelijk gecombineerd met dat van Midden-Delfland/Westland. Er is daarbij gebruik gemaakt van een ander model. De cijfers voor Maassluis komen daarbij voldoende overeen met de cijfers zoals deze in de Wegenstructuurvisie naar voren komen, om als basis te dienen voor het ingezette traject met Midden-Delfland.

3. In de netwerkanalyse [in de informatiebrief van het college van Midden-Delfland] wordt gesproken over een beperkte toename van verkeer op de Maassluiseweg, die overgaat in de Rozenlaan in Maassluis, maar conclusie is dat de praktijk zal uitwijzen dat deze toename groter zal zijn. In hoeverre deelt u deze conclusie?

Het college van Midden-Delfland maakt zich ernstige zorgen over de verkeerssituatie en heeft die zorg willen benadrukken met deze conclusie. Wij delen deze zorgen. De te onderzoeken oplossingen voor deze verkeerssituatie zullen de gezamenlijke zorgen moeten wegnemen.

4. Welke consequenties heeft deze conclusie voor de Rozenlaan en de verdere verkeersprognoses?

In de Wegenstructuurvisie voorzien wij geen consequenties voor de Rozenlaan. Het onderzoeksrapport ondersteunt dit. Wij delen wel de zorgen van het college van Midden-Delfland over de verkeerssituatie op de route Maassluiseweg – Oude Veiling. De verdere consequenties zullen we moeten onderzoeken.

5. Als mogelijke oplossingen worden 2 oplossingen genoemd die voor Maassluis van belang zijn:

- een extra aansluiting op de A20 nabij de Dijkpolder;
- maatregelen in Maassluis om de verkeersvraag via alternatieve routes naar de bestaande afritten te leiden.

Welke consequenties hebben de beide genoemde oplossingen voor Maassluis?

Er staan zeven oplossingen genoemd en die hebben allen consequenties voor Maassluis. We zullen dat moeten bekijken en de consequenties in beeld brengen. We begrijpen dat Midden-Delfland zich zorgen maakt. Daarom is het initiatief genomen om de problematiek gezamenlijk op te pakken. In haar informatiebrief geeft het college van Midden-Delfland aan dat zij dit willen oppakken in een participatietraject. Gezamenlijk willen we partners betrekken om oplossingen verder uit te werken.

6. We nemen aan dat u in gesprek bent of in ieder geval gaat over deze kwestie; welke insteek gaat u kiezen?

Wij zijn zowel over de huidige als over de toekomstige verkeersproblematiek van de gemeente Midden-Delfland volop in gesprek met de gemeente Midden-Delfland. Wij zijn van mening dat de problematiek alleen met meerdere betrokken partijen kan worden opgelost. Daarom is onze gezamenlijke insteek om meerdere partners bij deze problematiek te betrekken.

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info