College Maassluis beantwoordt vragen over Blankenburgtunnel

College Maassluis

College Maassluis beantwoordt vragen over Blankenburgtunnel

Maassluis 09.07.2015 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Blankenburgtunnel en gevolgen voor Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Middels uw brief van 10 juni 2015 heeft u op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast A20 en het aanbrengen van een geluidsisolerende maatregelen. In deze brief zullen wij uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden.

1. Vindt u het ook een onbevredigende zaak dat Maassluis niet voor compensatiemaatregelen in aanmerking komt terwijl het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer door de aanleg van de Blankenburg tunnel, toeneemt?

Wij vinden dit ook een onbevredigende zaak.

2. Bent u het met D66 eens dat u de Metropoolregio Rotterdam — Den Haag, die over de verdeling van deze compensatiegelden gaat, alsnog op bestuurlijk niveau hierover moet aanspreken zodat deze gelden eerlijker verdeeld worden?

Ja, wij benadrukken dit standpunt tijdens diverse bestuurlijke overleggen.

College Maassluis beantwoord vragen op verkeersprobleem A20

3. Bent u het met D66 eens dat deze compensatie gelden voor Maassluis gebruikt moeten worden voor b.v. het aanleggen van geluidsschermen langs de A20 zodat onder meer de verhoging van de geluidsoverlast van het wegverkeer door de aanleg van de A20 teniet wordt gedaan?

Dit is een maatregel die in verhouding staat tot het project van de Blankenburgverbinding en de (al ervaren) overlast langs de A20 en zou daarmee een goede compenserende maatregel zijn.

4. Bent u het met D66 eens dat u niet akkoord kan gaan met het kwaliteitsprogramma zoals nu is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam — Den Haag?

Wij gaan niet akkoord met de compensatievoorstellen die nu gedaan zijn in de richting van Maassluis. Besluitvormend over het gehele programma heeft de gemeente Maassluis geen stem.

5. Als uitgangspunt voor de beoordeling van het geluidsniveau op de A20 gaat men er vanuit dat de snelheid op de A20 in 2032 100km/h is terwijI dit nu (al) 130 km/h is. Vindt u ook niet dat men van verkeerde uitgangspunten is uitgegaan en hierdoor het geluidsniveau voor de inwoners van Maassluis waarschijnlijk nog hoger is dan in de rapportage is berekend?

Met het verkeersbesluit van 16 december 2014 geldt op de A20 tussen de aansluiting Vlaardingen West en de N213 vanaf 19 december 2014 een maximum rijsnelheid van 130 km/uur gedurende het hele etmaal. Wij zijn van mening dat de effecten daarvan hadden moeten worden meegenomen in het onderzoek.

In de situatie met Blankenburgverbinding zal de maximum rijsnelheid van 130 km/uur alleen nog maar gelden op de A20 ten westen van de Blankenburgverbinding. Dit komt omdat de nieuwe Blankenburgverbinding een maximum rijsnelheid krijgt van 100 km/uur. Wij vinden dat dit had moeten worden meegenomen in het onderzoek.

Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Bowlen met Young Carma Meer info - Cursus “Gouden Momenten“ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - ‘Debat van NIX’ op donderdag 19 september Meer info - Workshop anders kijken naar kindertekeningen Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland en Aalsmeer Meer info - Kampioenschap Poker komt naar Ter Heijde Meer info - Medewerk(st)er ERP systeem Navision Lansingerland Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Vrijdag 27 oktober literaire- / poëzieavond Meer info - Column; Wel schuld, geen straf! Meer info - Verkoper Potplanten (met eigen klantenkring) Aalsmeer Meer info - Verkoper Potplanten Aalsmeer Meer info - Inkoper Kamerplanten Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Verwarmingsmonteur Westland Meer info - Servicemonteur Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Wandelen voor jongvolwassenen bij Inloophuis Carma Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Systeem / Applicatiebeheerder Westland Meer info - Omgaan met dementie Meer info - Ouderen wonen minder vaak alleen Meer info - Workshop Encaustic Art bij Inloophuis Carma Meer info - Mini cursus “Hollandse Meesters “ in Hofboerderij Meer info - Westland Korenfestival op zaterdag 21 september Meer info - Projectmanager Health Magazine Westland Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos en meer op 29 september Meer info - Multiculturele brunch voor alle Westlanders Meer info - Start training voor nieuwe taalmaatjes! Meer info - Manager Operations Lansingerland Meer info - Meer biodiversiteit in je achtertuin Meer info - (Manager) Rijpmeester Westland Meer info - Teamleider ompak Westland Meer info - Grote overzichtsexpositie Hofboerderij in september Meer info - Postzegelontwerpen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Shift Leader Production Westland Meer info - Assistent Rijping Westland Meer info - Facility Manager (Assistent) Westland Meer info - Operational Manager Ripening Westland Meer info - Workshop voor ouders in de Delftse natuur Meer info - Douanehuisje september: Klanken uit een andere wereld Meer info