Collegevragen over proefboring NAM bij Coldenhoven

CDA Maassluis

Collegevragen over proefboring NAM bij Coldenhoven

Maassluis 05.09.2014 - Afgelopen zomer ontvingen we als gemeenteraad informatie over het voornemen van de NAM...

om nabij de A20 een proefboring te doen om vast te stellen of er gas kan worden gedepleteerd. Naar aanleiding van de informatie heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen:

- In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Midden-Delfland. Het gasveld ligt op de grens van Midden-Delfland en Maassluis. Is er in 2012 ook contact geweest met de gemeente Maassluis? Zo ja, wat heeft u namens Maassluis ingebracht? Zo nee, heeft u de NAM hierop aangesproken?

- Op 24 september 2013 voor inwoners van Midden-Delfland een inloop avond gehouden. Wanneer wordt de informatie avond gehouden in Maassluis?

- Het gasveld ligt op de grens van Maassluis en Midden-Delfland, echter alleen Midden-Delfland beslist over de vergunning op basis van de MER. Welke invloed en op welke manier heeft de gemeente Maassluis op deze beslissing?

- Als er gas gedepleteerd kan worden, wordt een platform gerealiseerd van behoorlijke afmetingen. Een dergelijk platform kan een eventuele verbreding van de A20 of een derde aansluiting frustreren. Bent u voornemens de belangen van Maassluis hierin te behartigen en op welke manier? Zo ja, op welke manier, Zo nee, waarom niet?

- Aardgas depletie heeft bodemdaling tot gevolg, deze is niet begrenst door gemeentegrenzen. Wat is de inzet van het college in de richting van de NAM inzake deze bodemdaling als gevolg van deze depletie?

- Bent u voornemens om in het geval dat de proefboring succesvol is, afspraken te maken met de NAM over aardgascompensatie waarbij een deel van de opbrengsten duurzaam worden geïnvesteerd in de omgeving?

Met veel belangstelling kijken we uit naar uw antwoorden.

Hoogachtend,

Fractie CDA Maassluis

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info