Delfland start met uitbaggeren van sloten

HH Delfland

Delfland start met uitbaggeren van sloten

Delfland 24.01.2020 - Vanaf eind januari wordt er in het Delfland gebied weer gebaggerd. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater

is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Daarom haalt het Hoogheemraadschap van Delfland de laag bagger weg van de bodem van de watergangen. Zo onderhoudt Delfland de sloten en vaarten en verminderen ze de kans op wateroverlast. Half april zijn de werkzaamheden gereed.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten ze de bagger eens in de acht jaar weghalen. Dat noemen we baggeren. De vastgestelde diepte voor iedere watergang staat aangegeven in de legger. 

Met zorg voor waternatuur

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers in opdracht van Delfland. Dit doen ze met zorg voor de natuur in en langs het water. Delfland wil de waternatuur zo min mogelijk verstoren in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. De aannemers moeten werken volgens de ecologische werkprotocollen waarin voorwaarden zijn opgenomen voor onderhoud met zorg voor de natuur. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en waar nodig controleren ze op aanwezige broednesten.

Niet overal tegelijk

Het gebied van Delfland is opgedeeld in ruim 250 vakken (baggervakken). Zo voorkomt Delfland dat een groot gebied te veel hinder ondervindt van de werkzaamheden. Op de baggervakkenkaart is te zien wanneer welk gebied aan de beurt is. Komend seizoen verwijdert Delfland 55.000m3 bagger.

Voor het onderhoud van sloten en vaarten kunnen diverse partijen verantwoordelijk zijn: het hoogheemraadschap, andere overheden (zoals gemeenten) of particulieren en bedrijven.

Delfland gaat baggeren

Als Delfland baggert, dan is de eigenaar van het perceel langs het water verplicht de bagger in ontvangst te nemen. De baggerspecie wordt standaard op de oever gelegd en kan gebruikt worden als grondverbeteraar op het land.Bagger bevat namelijk veel organische voedingsstoffen. De eigenaren ontvangen van Delfland een vergoeding voor het ontvangen van de bagger. Indien de bagger vervuild is, voert Delfland de bagger af naar een erkend depot. Alle betrokken perceeleigenaren hebben een brief ontvangen waarin de werkwijze wordt uitgelegd. Op hhdelfland.nl/baggerenis onder het kopje ‘Wat als Delfland gaat baggeren?’ meer te lezen over deze procedure.

Baggeren door particulieren  

Er zijn ook watergangen die particulieren of bedrijven zelf moeten baggeren. Als de kwaliteit van de bagger in orde is, mag de bagger verspreid worden op de eigen grond. Wanneer de bagger vervuild is, moet de bagger vervoerd worden naar een erkend baggerdepot volgens bepaalde voorwaarden. De perceeleigenaren zijn hierover per brief geïnformeerd. Ophhdelfland.nl/baggerenis onder het kopje ‘Wat als u zelf moet baggeren?’ meer te lezen over de procedure.

Uitloop werkzaamheden door tijdelijke baggerstop

Door een tijdelijke baggerstop in 2019 vinden de werkzaamheden later plaats dan normaal. Delfland moest het baggeren van de watergangen stilleggen. Er was een verdenking van PFAS in het baggerslib. Een norm voor het verwerken van het baggerslib met deze stof ontbrak destijds. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond en bagger. Bij concentraties onder deze grenzen kunnen perceeleigenaren de bagger weer ontvangen op de oevers of afvoeren naar een depot. Halverwege 2019 kon Delfland de baggerwerkzaamheden weer hervatten. De werkzaamheden zijn hierdoor opgeschoven. Voor de doorstroming van het water levert dit geen risico’s op. De sloten en vaarten waar het echt nodig was, zijn het aflopen jaar als eerste aangepakt. De overige watergangen zijn nu aan de beurt. 

Bijzondere Viering in de Poeldijkse Bartholomeuskerk Meer info - Avonddienst 1 maart in Oude Kerk Meer info - Lezing Leven in de Bodem op 21 februari Meer info - 3.000 werkbezoeken van vmbo’ers bij Westlandse bedrijven Meer info - ICT Medewerker Lansingerland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Assistent Locatiemanager Westland Meer info - Wandeltocht: Stappen voor Albanië, zaterdag 7 maart Meer info - Annejet van der Zijl presenteert Boekenweekgeschenk in Monster Meer info - Bescheiden Rotterdams Zomercarnaval 2020 Meer info - Hoek in Zicht: Henk van der Lucht over Het loodswezen Meer info - Er is een nieuwe studiegroep Korstmossen! Meer info - Op de tast en Museum Maassluis slaan de handen ineen! Meer info - Onings Holland zoekt allround logistiek medewerker Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 20 februari Meer info - Scouting Graaf Floris collecteert voor de kinderen in uw buurt Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teeltspecialist Potplanten Westland Meer info - Vrachtwagenchauffeur Westland Meer info - Accountmanager Duitsland Westland Meer info - Interessante middag voor senioren die meer uitdaging zoeken! Meer info - Informatieavond over Smaakverandering bij kanker Meer info - Opvoeden in de 21e eeuw: samengestelde gezinnen, een uitdaging! Meer info - Kiemkamp, al 50 jaar een zinderend succes!’ Meer info - ‘Westland Onderneemt’ op maandag 9 maart Meer info - Monteur Irrigatietechniek regio Gouda Meer info - Junior Magazijnmedewerker / Heftruckchauffeur Westland Meer info - Binnenmelder Planten Westland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Assistent Teeltmanager Westland Meer info - Verkoper Binnendienst regio Gouda Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - 1e automonteur (met APK) Westland Meer info - Timmerman of afbouwer op zoek naar een nieuwe uitdaging Westland Meer info - Johan de Heer zangavond in Poeldijk Meer info - Meer aandacht voor chronische spijbelaars Meer info - Woningcorporaties maken bouwambities niet waar Meer info - I love my job Meer info - Assistent Teamleider Operations Westland Meer info - Westlandse Halve editie op 21 maart Meer info - Bloemige paasdecoraties door Bianca Vreugdenhil Meer info - Lezing Stop insectensterfte door professor Dave Goulson Meer info - Junior Verkoper Frankrijk Westland Meer info - Teeltspecialist Westland Meer info - Naaldwijkse peuters mopperen Meer info - Column: Toekomst Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Onderhoudsmonteur Technische Dienst Westland Meer info