Extra inzet voor Maassluizers met minimuminkomen

door gemeente Maassluis

Extra inzet voor Maassluizers met minimuminkomen

Maassluis 03.12.2013 - Er komt extra  incidentele en structurele inzet voor het minimabeleid, onder meer voor kinderen.

Tegengaan van armoede bij gezinnen met kinderen en het bevorderen van de participatie van kinderen is een van de speerpunten van het college. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de armoede van hun ouders.

Daarom is met terugwerkende kracht (1 januari 2013) de regeling zwemdiploma ABC  ingesteld om kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid te bieden het zwemdiploma te behalen. Huishoudens met een minimuminkomen kunnen voor de zwemkosten een aanvraag indienen via het Wmo-loket op het stadhuis.

Het college heeft bovendien voor dit jaar de regeling  ‘reserveringstoeslag 65+’  ingesteld.  Het gaat om een eenmalig  bedrag van €320,- voor pensioengerechtigden met onvolledige algemene ouderdomswet (AOW) én aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). 

Pensioengerechtigden die een aanvulling op hun pensioen krijgen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en minstens drie maanden AOW ontvangen zullen het bedrag automatisch op hun bankrekening ontvangen.

Pensioengerechtigden met een inkomen niet hoger dan het wettelijk sociaal minimum die géén aanvulling krijgen via de SVB kunnen een aanvraag in 2013 indienen bij het Wmo-loket. Dit kan op het stadhuis van maandag tot donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  De reserveringstoeslag is een voorziening die alleen geldt voor 2013.

Jubilarissen UDI Westland in het zonnetje gezet Meer info - Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info