Grote kans 2e windturbine op ABC Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/11/2015 10:19 - Gewijzigd op 05/11/2015 11:16

Grote kans 2e windturbine op ABC Westland

Westlanden 05.11.2015 - De zienswijzeperiode voor de voorbereiding op het milieueffectonderzoek (planMER) naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam

loopt van 3 november tot en met 14 december 2015. Tevens worden 3 locaties in Haaglanden onderzocht. Met de inzet op windenergie stimuleert de provincie de overgang naar een schone en toekomstbestendige energievoorziening.

De provincie onderzoekt verschillende locaties op geschiktheid voor windenergie om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport (plan MER). Aan de orde komen onderwerpen zoals: geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap.

De te onderzoeken locaties liggen in de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam (ook Hoek van Holland), Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. In de regio Haaglanden worden 3 locaties onderzocht die door initiatiefnemers zijn aangedragen. Het gaat om de locaties A12 Balij (gemeente Pijnacker-Nootdorp, Technopolis (gemeente Delft) en ABC Westland (gemeente Westland). Dat zou met Westerlee erbij de 2e windturbine voor het Westland worden.

Inzage en spreekuren

De opzet van het komende milieueffectonderzoek en de onderzoekslocaties staan in het Startdocument planMER partiële herziening VRM windenergie.

Iedereen mag hierop een zienswijze via e-mail of brief aan de provincie kenbaar maken van 3 november tot en met 14 december 2015. In deze zienswijzeperiode kunt u ook alternatieven aandragen binnen het gebied van de voormalige Stadsregio Rotterdam. Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens en maak uw zienswijze zo concreet mogelijk.

E-mailadres: windenergie@pzh.nl

Postadres: Provincie Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Spreekuren en contact

In deze periode organiseert de provincie in uw regio spreekuren en informatiemomenten zoals op 24 november in Poeldijk. U kunt dan vragen stellen over het komende proces, de inhoud van het Startdocument PlanMER en het indienen van een zienswijze. Hiervoor dient u zich vooraf aan te melden via windenergie@pzh.nl. Locaties en data leest u op de website van de provincie: www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie via 0704416622.

Vervolgproces

De ontvangen zienswijzen over het Startdocument plan MER worden verwerkt in het Advies Reikwijdte en Detailniveau. Dit vormt het definitieve kader voor het milieuonderzoek dat naar verwachting in het voorjaar van 2016 zal beginnen. Provinciale Staten besluiten - naar verwachting in het voorjaar van 2017 - welke locaties voor windenergie worden opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit. De informatie uit het plan MER wordt gebruikt bij het maken van deze afweging.

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info