Meer details bekend over huisvesting statushouders in Midden Delfland

Gemeente Midden Delfland

Meer details bekend over huisvesting statushouders in Midden Delfland

Midden Delfland 06.04.2016 - De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft eerder aangegeven 75 tot 100 statushouders te willen opnemen om zo een bijdrage te leveren

aan het huisvestingsvraagstuk van statushouders. In de raadsvergadering van 22 maart 2016 is dit besluit bekrachtigd.

Verspreide huisvesting

Volgens de wens van de inwoners worden de statushouders niet alleen verspreid óver de dorpen, maar ook ín de dorpen zelf. Daarom heeft de gemeente een viersporen beleid ontwikkeld.

1) Per dorp worden circa vijf woningen door de woningstichting Wonen Midden- Delfland toegewezen zoals de gemeente dat al jaren doet met nieuwe statushouders in Midden-Delfland.

2) In Den Hoorn worden vijf anti-kraakwoningen opgeknapt.

3) De gemeente gaat in Den Hoorn en in Maasland ieder vijf en in Schipluiden drie particuliere woningen opkopen.

4) Een aantal statushouders krijgt een tijdelijke woning toegewezen. Deze laatste, tijdelijke woningen blijven maximaal zeven jaar staan. In Den Hoorn komen vijftien tijdelijke woningen in de Kreekzone. In Schipluiden staan zeven tijdelijke woningen gepland op het grasveld voor het gemeentehuis en in Maasland zeven aan het Doelpad. Hier blijft de mogelijkheid voor een verenigingspand voor Euterpe bestaan.

De gemeente bespreekt de plannen en de te volgen procedures graag met omwonenden van deze tijdelijke woningen. De omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging zodra de procedures voor de betreffende locatie starten.

Begeleiding

De opvang van statushouders vraagt om medewerking van de hele bevolking van Midden-Delfland. Om de statushouders zich hier zo snel mogelijk te laten thuisvoelen en integreren, is er een plan opgesteld voor maatschappelijke begeleiding. Daarin werkt de gemeente o.a. samen met de Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD) en Participe (die het vluchtelingenwerk in Midden-Delfland verzorgt).

Er hebben zich al mensen aangemeld, maar nieuwe vrijwilligers blijven van harte welkom. Voor meer informatie: info@swmd.nl of (010) 591 80 52. Ook de basisscholen bereiden zich voor op de komst van jonge statushouders.

Sociale woningbouw

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan versnelde sociale woningbouw. Niet alleen voor de statushouders, maar ook voor andere woningzoekenden. Voor de uitbreiding van de sociale woningvoorraad wordt nauw samengewerkt met Wonen Midden-Delfland.

Informatie

De gemeente Midden Delfland vindt het belangrijk dat u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven van de laatste ontwikkelingen over dit onderwerp. Kijk voor meer informatie op www.middendelfland. nl/statushouders.

Ook kunt u maandelijks de digitale nieuwsbrief van de gemeente ontvangen waarin u op de hoogte gehouden wordt over o.a. de huisvesting en de begeleiding van de statushouders.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.middendelfland.nl > Actueel > Digitale nieuwsbrief Inwoners.

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info