Onderzoek Berenschot over dossier Koningshof gepresenteerd

Gemeente Maassluis

Onderzoek Berenschot over dossier Koningshof gepresenteerd

Maassluis 13.04.2015 - Op 2 december nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren naar de integriteitskwesties

in en rondom het dossier Koningshof. Op 13 april heeft Berenschot haar rapport gepresenteerd.

Het eindrapport is gebaseerd op 3 hoofdonderdelen: Het handelen van het college van B&W in het dossier Koningshof, het bestuur van Stichting Koningshof en wethouder Eitjes en mevrouw R. Snoeck. Gedurende het onderzoek werden tevens een aantal nieuwe, relevante feiten ten aanzien van de stichting Muziek@Maassluis geconstateerd. Deze zijn ook in het onderzoek meegenomen door Berenschot.

Wethouder Eitjes in opspraak in kwestie theater Koningshof

Op basis van alle feiten heeft bureau Berenschot als belangrijkste conclusies getrokken:

Oud-wethouder Eitjes

Wethouder Eitjes heeft zich niet gehouden aan de gedragscode integriteit. Er was sprake van belangenverstrengeling; enerzijds van zijn belangen als wethouder en anderzijds zijn belangen als 100% eigenaar van Nano Holding BV door de inhuur van zijn broer als werknemer van Nano door de gesubsidieerde Stichting Koningshof. Hij heeft nagelaten zijn belang inzake de inhuur te melden in het college van B&W, zoals dat wel op basis van wet- en regelgeving verplicht is en heeft zich niet onthouden van deelname aan de collegevergaderingen over het dossier.

Bestuur Koningshof

De handelwijze van het bestuur van Stichting Koningshof was niet transparant, weinig zakelijk en op onderdelen onzorgvuldig. Er zijn niet meerdere offertes uitgevraagd voor de inhuur, daarnaast waren er geen duidelijke afspraken over de inhuur en de werkzaamheden van de heer Eitjes. De verantwoording van de werkzaamheden was onduidelijk. Door het inhuren van eigen bestuursleden voor diensten voor meerdere zaken voor zowel Koningshof als Muziek@Maassluis is tevens het beeld van “elkaar de bal toespelen” ontstaan.

College van B&W

Het college van B&W heeft steeds nadrukkelijk formeel en informeel gewezen op de bezwaren en risico’s die verbonden waren aan de inhuur van P. Eitjes als interim manager. Twee integriteitsrisico’s werden geïdentificeerd; de dubbelfunctie van voorzitter van de stichting en interim manager en de relatie tussen P. Eitjes en de wethouder Financiën H. Eitjes. Het college informeerde de gemeenteraad niet over de inhuur van P. Eitjes door het bestuur Koningshof, terwijl de gemeenteraad actief dient te worden geïnformeerd over publiciteitsgevoelige en/of integriteitskwesties. Daarnaast waren de subsidievoorwaarden waaronder de gelden aan stichting Koningshof zijn verstrekt in veel gevallen van zeer algemene aard.

Naar aanleiding van de bevindingen zijn aanbevelingen opgesteld. Op 21 april zal de gemeenteraad debatteren over het rapport en de aanbevelingen.

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info