Russische olieterminal kijgt geen voorkeursbehandeling

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/02/2014 14:31 - Gewijzigd op 06/02/2014 14:50

Russische olieterminal kijgt geen voorkeursbehandeling

Maassluis 06.02.2014 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over een mogelijke vestiging van de Russische olieterminal Shtandart in Europoort West.

(Ook VVD Rotterdam had hierover zijn bezorgdheid al geuit red.) Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

1) Klopt het dat aan de olieterminal soepeler voorschriften worden opgelegd dan gebruikelijk en niet de ‘beste beschikbare technieken’ worden voorgeschreven, hetgeen gebruikelijk is. Wilt u dit nagaan bij de adviseur in deze, de DCMR (waar onze wethouder in het algemeen bestuur zitting heeft) en bij de vergunningverleners c.q. de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland?

De beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning is in volle gang. Het uitgangspunt bij die beoordeling is dat de beste beschikbare technieken worden voorgeschreven. Tevens zal een vangnetartikel worden opgenomen dat bepaalt dat geen geur in de woonomgeving waarneembaar mag zijn. Hiermee wordt geuroverlast in de woonomgeving voorkomen. Er is geen sprake van het toepassen van soepeler voorschriften dan gebruikelijk is.

2) Kunt u bij de vergunningverleners er op aandringen dat aan de vergunning zodanige voorschriften worden verbonden dat overlast van het bedrijf niet te verwachten is?

Zie het antwoord op vraag 1. 

3) Gezondheidsrisico’s worden nu onvoldoende meegenomen bij de vergunningverlening. Zo is het bekend dat bepaalde stoffen die geëmitteerd worden en de geluidbelasting die wordt veroorzaakt, diverse (ernstige) ziekten kunnen veroorzaken. Onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Nederland hebben hier op aangedrongen. Bent u het er net als D66 mee eens dat bij de vergunningverlening voor de vergunningen van Shtandart met gezondheidsrisico’s rekening moet worden gehouden en wilt u hier op aandringen bij de vergunningverleners?

Bij de verlening van een omgevingsvergunning moeten de gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu bij de beoordeling worden meegenomen. Daaronder valt ook de bescherming tegen gezondheidsrisico’s die veroorzaakt kunnen worden in de omgeving. Dit aspect is onder meer verdisconteerd in regelgeving en diverse BBT(best beschikbare technieken)-documenten waaraan de DCMR, namens de provincie, de vergunningaanvraag moet toetsen.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info