Stand van zaken Noviteit Monster

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/12/2020 07:40 - Gewijzigd op 04/12/2020 08:50

Stand van zaken Noviteit Monster

Monster 04.12.2020 - Zoals eerder bericht stopt de horecaexploitant eind 2020 met diens activiteiten in De Noviteit in Monster.

Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Noviteit heeft in vervolg daarop het volgende bericht meegedeeld.

'Met onze brief van 8 mei 2017 hebben wij u geïnformeerd over het gezamenlijke uit 2016 daterende plan van de stichting, Bibliotheek Westland en Vitis Welzijn om te komen tot een herinrichting c.q. verbouwing van De Noviteit. Onderliggend doel is een duurzame samenwerking met Bibliotheek Westland en Vitis Welzijn in de toekomst (‘De Nieuwe Noviteit’).

Onze ambitie is om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functies en tegelijk weer geheel ‘bij de tijd’ te brengen met behoud van het authentieke karakter van het voormalige klooster. Uitnodigend, licht, comfortabel en gezellig. De huidige functies van De Noviteit zullen zo veel als mogelijk gehandhaafd blijven.

Inmiddels is alweer 3,5 jaar verstreken. De ontwikkelingen sedert mei 2017 vatten wij in onderstaand overzicht in hoofdlijnen kort samen:

Mei 2017
Brief aan College van B&W van Gemeente Westland met het verzoek om de nieuw ontwikkelde toekomstvisie te ondersteunen. Actie is geboden omdat de exploitatie van het gebouw alsook de horacaexploitatie onder toenemende druk is komen te staan. Een zelfstandige exploitatie van De Noviteit heeft geen toekomst;

Oktober 2018
Brandbrief aan College en Gemeenteraad vanwege stagnerende voortgang met het verzoek om de ontwikkeling van De Nieuwe Noviteit prominent op de agenda van de gemeente te zetten;

April 2019
Oplevering van ontwerpstudie met investerings- en exploitatiebegroting dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door Architectenbureau Kroner (schetsontwerp) in samenwerking met architect Heanrath (inrichting);

Oktober 2019
Overeenkomst met Horecabedrijf De Noviteit inzake beëindiging van de huurovereenkomst per 31 december 2020. De afgesloten overeenkomst betekent dat de horecaexploitant haar activiteiten tot eind 2020 kan c.q. zal voortzetten en per 31 december 2020 zal staken. De financiële middelen om dat mogelijk te maken zijn door de stichting verstrekt en daarnaast is de huur voor de horecaexploitant sterk gereduceerd. Het bestuur heeft er daarmee ook voor gezorgd dat er per 1 januari 2021 geen contractuele verplichtingen meer zijn die de uitvoering van de toekomstvisie zouden kunnen belemmeren;

Februari 2020
Follow-up op brandbrief van oktober 2018 omdat uit de Voorjaarsnota 2020 blijkt dat nog geen besluit is genomen (is doorgeschoven naar 2021). De stichting waarschuwt voor toekomstige sluiting van De Noviteit als een investeringsbeslissing uitblijft;

Maart 2020
De Noviteit gesloten vanwege coronamaatregelen. Oktober 2020 Brief aan College en Gemeenteraad wegens dreigende sluiting per 1 januari 2021. Door de coronacrisis is het moeilijk om een opvolgende horecaexploitant te vinden. Aan de gemeente wordt het verzoek gedaan om voor de overbruggingsperiode 1 januari tot 1 juli 2021 een krediet van € 24.000 beschikbaar te stellen om de tijdelijke openstelling van De Noviteit door middel van vrijwilligers in de genoemde periode mogelijk te maken;

November 2020
Krediet voor opstelling na 1 januari 2021 wordt door de gemeente toegezegd en de gemeente start een onderzoek naar de haalbaarheid van de ingediende plannen.

Wij hopen uiteraard dat het haalbaarheidsonderzoek door de gemeente in de loop van 2021 zal leiden tot een positieve investeringsbeslissing. De uit 2016 daterende plannen kunnen dan eindelijk worden gerealiseerd in een vernieuwd en aan de eisen van deze tijd aangepast gebouw.

Tot die tijd streeft het stichtingsbestuur openstelling van De Noviteit voor de culturele activiteiten na. Het stichtingsbestuur is thans druk bezig om dit, zodra de coronamaatregelen dat toestaan, voor de periode na 1 januari 2021 te organiseren.

Wij zoeken in dat kader op korte termijn enkele enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om in een klein teamverband actief te zijn voor De Noviteit. Het gaat hierbij vooral om invulling te geven aan de beheerderstaken ten behoeve van de culturele activiteiten (activiteiten Vitis, kaartclubs, zangvereniging, vrouwengilde etc.) die voorheen door de horecaexploitant werden verricht (openstelling gebouw, beheer apparatuur, bezetting van de bar etc.).

Indien u kandidaten weet die in voormeld plaatje passen horen wij dat natuurlijk graag. Wij beseffen uiteraard dat de huidige coronatijd ook voor onze huurders en gebruikers niet gemakkelijk is. Desondanks zijn er mogelijkheden om elkaar te ondersteunen. Wij staan open voor suggesties en denken daarin graag met u mee. Zodra corona achter ons ligt zien wij namelijk niets liever dan dat onze huurders en gebruikers gebruik kunnen blijven maken van De Noviteit als locatie voor ontmoeting, activiteiten en ontspanning op een wijze zoals zij gewend zijn.'

 

Logistiek medewerker (fulltime) Meer info - Online lotgenotenbijeenkomst Werk en kanker Meer info - Column; Nieuw! Meer info - Virtuele te water lating VL.92 Balder. Meer info - Online pubquiz met opbrengst voor Inloophuis Carma Meer info - Online lessen voor de jongste kinderen gestart! Meer info - Kerstpakketten en mandarijnen voor verzorgingshuizen Meer info - Vrijwilligers Voedselbank Maassluis ontvangen bloemetje Meer info - Column; Uitzien?! Meer info - Supervisors/Teamleiders AGF Meer info - Kleuters leren kersttafel dekken op school! Meer info - DAEL Connectivity heeft prima alternatieven voor glasvezel! Meer info - 17 januari 2021 – Winterwandeling Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Kunstwerk van de Maand; Schaap met Lam Meer info - Kerstboxen voor eenzame mensen Meer info - Verder plannen voor ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ Meer info - Nieuwbouw bij bedrijventerrein Westerlee Meer info - Bibliotheek Westland opent Afhaalbieb Meer info - Rotaryclubs steunen Inloophuis Carma Meer info - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! Meer info - Gezinnen sneller in aanmerking voor huurwoning en korting Meer info - Productiemedewerkers kwekerij Meer info - Teamleider Meer info - Commerciële en strategische Inkoper AGF Meer info - Westland On Stage in 2021 op dinsdag 1 juni Meer info - Column; De volheid van de tijd Meer info - Parkeerbegeleider/steward Meer info - Online bezoek sinterklaas bij The Maranto 's Meer info - Verbouwing voormalig schoolgebouw Het Spectrum van start Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - HR medewerker Meer info - Start aanmelding collecte Jantje Beton Meer info - Kunstwerk van de Maand december: Gedicht Maassluis Meer info - Column; Plan of complot? Meer info - Wetsvoorstel voor confiscatie crimineel vermogen Meer info - Koopwoningen ruim 9 procent duurder in oktober Meer info - Bibliotheek Westland vanaf 19 november weer open! Meer info - Delftenaar vast voor oplichting via Marktplaats Meer info - € 3 miljoen extra voor onderwijs op afstand Meer info - Inzet brandweer voor afhijsing Meer info - Column; Beetje dom? Meer info - 84.000 woningen geleverd in 2019 Meer info - Koopwoningen bijna 9 procent duurder in september Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info