Stand van zaken verkeersoverlast Westlandseweg

College Maassluis

Stand van zaken verkeersoverlast Westlandseweg

Maassluis 19.09.2020 - Op 24 augustus heeft de fractie VSP Maassluis collegevragen gesteld ten aanzien van het verkeersoverlast aan de Westlandseweg.

Met deze brief beantwoorden B&W de vragen in de door hen gestelde volgorde.

Inleiding
De afgelopen dagen hebben verschillende inwoners van Maassluis via de media en via een brief aan de raad aandacht gevraagd voor de toenemende overlast door het gedrag van een aantal weggebruikers, zowel auto’s als motorrijders. De klachten richten zich vooral op de overlast die mensen die aan de Westlandseweg wonen - en met name ouderen - ondervinden.

Naar aanleiding van deze berichten stelt de raadfractie van VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

Heeft het college kennis genomen van de klachten van inwoners over de geluidsoverlast van verkeersdeelnemers, met name op de kruising van de Westlandseweg met de Van Beethovenlaan en de Richard Hollaan?

Ja.

Deelt het college de mening van wethouder Voskamp - zoals weergegeven in de media, dat hier sprake is van 'asociaal rijgedrag'?

Wij delen de mening dat er in sommige gevallen sprake is van asociaal rijgedrag.

Op welke waarnemingen is die kwalificatie gebaseerd?

Wij merken aan de meldingen en de berichten van de politie dat er een toename is van klachten met name op gebied van geluid.

Zijn er geluidsmetingen verricht om deze kwalificatie en de klachten van omwonenden te kunnen onderbouwen en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?

Er zijn geen geluidsmetingen gedaan op deze locatie. Door verschillende kanten waaruit we de meldingen krijgen kunnen we wel concluderen dat er sprake is van geluidsoverlast.

Indien dit niet het geval is, gaat het college alsnog geluidsmetingen laten uitvoeren?

Wij zijn op dit moment niet voornemens geluidsmetingen te doen.

Heeft de burgemeester deze kwestie in zijn reguliere overleg met de politie besproken en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?

In diverse overleggen is hierover met de politie gesproken.

Deelt het college de mening van de woordvoerder van de omwonenden dat een 'lik-opstukbeleid' met forse boetes een goed middel is om de overlast aan te pakken?

We kunnen fysieke maatregelen nemen maar gaan niet over de uitvoering van de handhaving. Dit wordt ingevuld door de politie en het OM.

In zijn reactie in de media zegt wethouder Voskamp mee te willen doen met een proef van Rotterdam met camera's die ook geluidsovertredingen registreren. Hoe concreet is dat voornemen? Wanneer kunnen dergelijke camera's in Maassluis worden geplaatst en waar?

De camera's die nu geplaatst zijn in Rotterdam hangen daar als proef. Deze proef volgen wij met belangstelling al vanaf de start. Bij de besluitvorming op het gebied van verkeersveiligheid in de regio hebben wij bij Rotterdam aangegeven ook open te staan voor een dergelijke proef in onze stad.

De metingen zijn op dit moment nog geen wettelijk bewijs en er kan dus niet op gehandhaafd worden. Mocht deze proef slagen en worden de geluidsmetingen als wettelijk bewijs aangemerkt door het OM zullen wij de aanschaf van dergelijke meetapparatuur in overweging nemen.

Welke andere maatregelen denkt het college te kunnen nemen om aan dit verkeersvandalisme een einde te maken?

Wij zijn niet voornemens fysieke maatregelen te nemen. De reden hiervoor is dat we op doorgaande wegen zoals de Westlandseweg geen fysieke maatregelen kunnen nemen die dit probleem oplost. Het gaat hier met name om handhaving op overtredingen wat een zaak van de politie is.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Maassluis

 

Gitaarspeel-marathon voor De Liedjesfabriek Meer info - Super spannend: Kindercollege Halloween en griezelige workshop! Meer info - Logistiek coördinator assistent AGF Meer info - Calculatie softwarebeheerder Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Depot Operator Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Nacht van de Nacht op 26 oktober Meer info - 10 jaar en TBS geëist voor vader die dochter doodde in ziekenhuis Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Groei en Bloei avond over natuurgeneeskunde Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers gezocht Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info - Zwart stof in Hoek van Holland toch van kolen Meer info - Ouderen missen culturele activiteiten Meer info - Assistent Bedrijfsleider Meer info - De geschiedenis van Ter Heijde (1/3) Meer info - Column; Het kantelpunt Meer info - Productie Engineer Meer info - Junior Project Manager Meer info - Online Bazar Pubquiz 2020 verzorgd door de Quiz Brothers op 7 november! Meer info - Stand van zaken Nederlandse economie halverwege 2020 Meer info - Douanehuisje oktober: Mijn naam is Coco en ik ben ambachtelijk kunstenaar Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info