Stand van zaken windpark Nieuwe Waterweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/03/2016 07:27

Stand van zaken windpark Nieuwe Waterweg

Maassluis 26.03.2016 - De gemeenteraad van Maassluis heeft aandacht gevraagd bij het college voor de uitspraak Raad van State

inzake het Windpark Nieuwe Waterweg. B&W heeft de vragen als volgt beantwoord.

Provincie wil ook windturbine(s) plaatsen in Maassluis

1.Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad? Zo ja, in hoeverre klopt het dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg onherroepelijk is geworden?

Wij zijn op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State. De Hoge Raad heeft in deze geen uitspraak gedaan. Het klopt inderdaad dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg de dag na bekendmaking van de uitspraak onherroepelijk is geworden. Er is geen hoger beroep op een uitspraak van de Raad van State mogelijk.

2.In hoeverre bent u nog in gesprek met de gemeente Rotterdam en de provincie over het niet plaatsen van de achtste windmolen in het Windpark Nieuwe Waterweg? Zo niet, bent u bereid nog een ultieme poging te doen?

Wij hebben op verschillende momenten voorafgaand en ook gedurende de rechtsprocedures de nodige gesprekken gehad met de gemeente Rotterdam en de provincie, De gemeente Rotterdam heeft echter niet kunnen instemmen met het verplaatsen van de meest oostelijke windturbine.

3. Welke juridische mogelijkheden zijn er nog voor zowel de gemeente Maassluis als de bewoners om de aanleg van de windturbine tegen te gaan die onacceptabel dicht op de bebouwing van Maassluis staat gepland?

We zijn momenteel nog in afwachting op de besluiten van het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijksdienst voor ondernemend Nederland (Rvo) op de ingediende bezwaren tegen de verleende watervergunning respectievelijk de verleende ontheffing van de Flora- en faunawet voor het Windpark Nieuwe Waterweg.

4.Bent u het met ons eens dat deze opties onderzocht moeten worden en scherp in kaart moeten worden gebracht?

De mogelijke opties zijn voor ons helder. Op grond van de uitkomsten van de bezwaarprocedure onder punt 3, zullen we ons beraden op de verder te nemen stappen en dit ook met de raad communiceren.

5.Deelt u onze mening dat waar zich mogelijkheden voordoen deze door de gemeente benut moeten worden en dat de gemeente zich tot het uiterste blijft inspannen om de aanleg te voorkomen zelfs als dit een langdurig proces betekent?

Zie vorig antwoord.

6. Wij vragen u de bewoners die getroffen worden door dit Windpark Nieuwe Waterweg in te lichten en in overleg te gaan welke verdere stappen mogelijk en wenselijk zijn.

De betrokken bewoners waren net als wij partij in de beroepsprocedure tegen de verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van het Windpark Nieuwe Waterweg en zijn dus eveneens direct door de Raad van State op de hoogte gebracht van de onderwerpelijke uitspraak. We zullen binnenkort met de bewoners afstemmen over hoe nu verder te gaan.

Wij hopen middels deze brief uw vragen beantwoord te hebben.

 

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info