Statement Strandvereniging Westland inzake kustvisie

Strandvereniging Westland

Statement Strandvereniging Westland inzake kustvisie

Westland 19.04.2017 - Onterecht is Strandvereniging Westland onderdeel geworden van ongenuanceerde politiek. De strandvereniging neemt afstand

van de geschetste beeldvorming welke afwijkt van de werkelijkheid. Op dit moment bestaat de strandvereniging louter uit ondernemers.

Bewust is gekozen voor “strandvereniging”, omdat het beter is om een bredere vereniging te hebben waarbij ook andere belanghebbenden zich kunnen aansluiten. Immers, het strand is van iedereen!

De strandvereniging heeft bij gemeente Westland aangedrongen op een integrale kustvisie op alle facetten; uiteenlopend van natuur, infrastructuur en bereikbaarheid, veiligheid, promotie en ondernemersklimaat. Het één kan niet zonder het ander!

De gemeente heeft positief geantwoord. In een projectteam, bestaande uit gemeente, Bezoek Westland en Strandvereniging Westland, zijn voorbereidingen getroffen voor het maken van de kustvisie. Er is door de gemeente géén opdracht verstrekt! In het projectteam ontbrak een vertegenwoordiging uit de natuurorganisaties. Hiervoor was reeds contact gezocht met een of meerdere personen. Na de voorbereiding zouden er een vijftal themabijeenkomsten georganiseerd worden. Oprecht wilde het projectteam zoals hierboven omschreven, alle belanghebbenden uitnodigen. Waarna de kustvisie in concept opgeleverd zou worden. Hierna zou iedereen de gelegenheid hebben om nogmaals inhoudelijk te reageren.

Onterecht wordt gedacht dat ondernemers de kust willen volbouwen. Het tegendeel is waar, maar dan moeten naast wet- en regelgeving wel de voorwaarden duidelijk zijn. Door bepaalde ontwikkelingen per definitie uit te sluiten, plaats je jezelf buiten besluitvorming en maken ontwikkelingen in de directe omgeving niet meer nodig.

Constructief praten over wat wel en niet kan en mogelijk is, is de enige manier om consensus te vinden. Het bestuur van Strandvereniging Westland vindt het uitermate jammer onderdeel geworden te zijn van politiek, onjuiste beeldvorming en de schijn van belangenverstrengeling1. Doel was en is nog steeds een integrale kustvisie, breed gedragen door alle belanghebbenden; de strandvereniging blijft onverminderd krachtig, constructief en actief betrokken bij het schrijven van de kustvisie. Gelukkig wijkt de gemeente hier niet van af. 

Speerpunten Strandvereniging Westland – kustconferentie

Kwaliteit boven kwantiteit: geen grootschalige bebouwing, niet per definitie meer recreanten, maar juiste balans tussen recreatie, ondernemen en natuur; het één sluit het ander niet uit.

Kwaliteit vertaald zich in de vorm van schoon, veilig en goed onderhouden. Een omgeving waar Westlanders en (internationale) toeristen trots op zijn, graag (terug-)komen en (rustig) ontspannen kunnen genieten van mooie natuur en ook van een overnachting en lekker eten en/of drinken. Een omgeving passend bij Westland!

Het strand is van iedereen!

1. Kwaliteitsimpulsen om strand mooier, vriendelijker, schoner, veiliger en bereikbaarder te maken:
• Standaard qua schoon strand handhaven op 5 sterren.
• Voldoende afvalbakken, verdwaalpalen en minimale, maar juiste (meertalige) bebording.
• Minimaal blauwe vlag, zo snel mogelijk uitbreiden naar Quality Coast.
• Goed onderhouden groen/grijs, fietsenstallingen, wegen en trottoirs.
• Goed geoutilleerde en professionele reddingsbrigades met goed opgeleide en ervaren lifeguards; preventie en proactief altijd boven repressief.

2. Geen nieuwe strandpaviljoens, niet meer dan de tien welke er nu zijn; alleen vervangen indien noodzakelijk.

3. Geen foodtruck of tractoren met kramen op strand toestaan.

4. Mogelijkheden tot (semi-)permanente bebouwing bij Ter Heijde en Vlugtenburg; geen grootschalige bebouwing, kaders bepalen en rekening houdend met natuur en milieu. Daar waar bebouwing wordt toegestaan de infrastructuur aanpassen. Recreatiehuisjes alleen voor verhuur, niet verkoop.

5. Verbeteren van de bereikbaarheid en infrastructuur:
• Bebording en bewegwijzering vanaf de grote toegang-/snelweg naar strand.
• Goed geplaveide, ingerichte en onderhouden parkeerplaatsen.
• Goede onderhouden toegangswegen naar en van de parkeerplaatsen.
• Zeer beperkte vervoerbewegingen op de slagen; kaders bepalen en handhaven.
• Natuurvriendelijke verlichting op de meest intensieve strandslagen; Molenslag en Vlugtenburg.
• Parkeervoorziening voor vast strandpaviljoen nabij slag Ter Heijde.

6. Handhaven betaald parkeren, maar:
• Per kwartier of half uur betalen; niet per definitie meer betalen dan nu.
• Jaarrond zelfde tarief (resulteert in duidelijkheid).
• Betaalmogelijkheden met minimaal pin, creditcard en mobiele telefoon.
• Mogelijkheid om via paviljoenhouders een kortingkaart te ontvangen.

7. Strak toezicht en handhaving door Politie teneinde de leefbaarheid op en rond de kust op een goed niveau te hebben en te houden.

8. Nieuwe infrastructuur op Molenslag waardoor invaliden, veiligheidsdiensten en toeleveranciers het strand beter kunnen bereiken. Dit alles binnen strakke kaders en rekening houdend met natuur.

9. Over natuur en milieu is geen enkele twijfel; wet- en regelgeving is hier heel duidelijk over. Alle strandgebruikers (ook ondernemers!) achten de waarde van de natuur heel hoog en hebben dit ook nodig voor hun onderneming. Immers, bezoekers komen juist voor de mooie balans tussen natuur en ondernemen naar Westland. Natuur is heel belangrijk, maar niet boven alles!

10. Deregulering en tegelijkertijd borgen wat voor veiligheid noodzakelijk is. Geen presidentwerking!

Backoffice medewerker Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Poëziefestival Midden-Delfland “Dichter bij de Boerderij” Meer info - Maak kennis met zweefvliegen in je tuin Meer info - Grote orgelmis op zaterdag 14 augustus Meer info - Helft Nederlanders zet zich actief in voor buurt Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 8 augustus Meer info - Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info