Statement Strandvereniging Westland inzake kustvisie

Strandvereniging Westland

Statement Strandvereniging Westland inzake kustvisie

Westland 19.04.2017 - Onterecht is Strandvereniging Westland onderdeel geworden van ongenuanceerde politiek. De strandvereniging neemt afstand

van de geschetste beeldvorming welke afwijkt van de werkelijkheid. Op dit moment bestaat de strandvereniging louter uit ondernemers.

Bewust is gekozen voor “strandvereniging”, omdat het beter is om een bredere vereniging te hebben waarbij ook andere belanghebbenden zich kunnen aansluiten. Immers, het strand is van iedereen!

De strandvereniging heeft bij gemeente Westland aangedrongen op een integrale kustvisie op alle facetten; uiteenlopend van natuur, infrastructuur en bereikbaarheid, veiligheid, promotie en ondernemersklimaat. Het één kan niet zonder het ander!

De gemeente heeft positief geantwoord. In een projectteam, bestaande uit gemeente, Bezoek Westland en Strandvereniging Westland, zijn voorbereidingen getroffen voor het maken van de kustvisie. Er is door de gemeente géén opdracht verstrekt! In het projectteam ontbrak een vertegenwoordiging uit de natuurorganisaties. Hiervoor was reeds contact gezocht met een of meerdere personen. Na de voorbereiding zouden er een vijftal themabijeenkomsten georganiseerd worden. Oprecht wilde het projectteam zoals hierboven omschreven, alle belanghebbenden uitnodigen. Waarna de kustvisie in concept opgeleverd zou worden. Hierna zou iedereen de gelegenheid hebben om nogmaals inhoudelijk te reageren.

Onterecht wordt gedacht dat ondernemers de kust willen volbouwen. Het tegendeel is waar, maar dan moeten naast wet- en regelgeving wel de voorwaarden duidelijk zijn. Door bepaalde ontwikkelingen per definitie uit te sluiten, plaats je jezelf buiten besluitvorming en maken ontwikkelingen in de directe omgeving niet meer nodig.

Constructief praten over wat wel en niet kan en mogelijk is, is de enige manier om consensus te vinden. Het bestuur van Strandvereniging Westland vindt het uitermate jammer onderdeel geworden te zijn van politiek, onjuiste beeldvorming en de schijn van belangenverstrengeling1. Doel was en is nog steeds een integrale kustvisie, breed gedragen door alle belanghebbenden; de strandvereniging blijft onverminderd krachtig, constructief en actief betrokken bij het schrijven van de kustvisie. Gelukkig wijkt de gemeente hier niet van af. 

Speerpunten Strandvereniging Westland – kustconferentie

Kwaliteit boven kwantiteit: geen grootschalige bebouwing, niet per definitie meer recreanten, maar juiste balans tussen recreatie, ondernemen en natuur; het één sluit het ander niet uit.

Kwaliteit vertaald zich in de vorm van schoon, veilig en goed onderhouden. Een omgeving waar Westlanders en (internationale) toeristen trots op zijn, graag (terug-)komen en (rustig) ontspannen kunnen genieten van mooie natuur en ook van een overnachting en lekker eten en/of drinken. Een omgeving passend bij Westland!

Het strand is van iedereen!

1. Kwaliteitsimpulsen om strand mooier, vriendelijker, schoner, veiliger en bereikbaarder te maken:
• Standaard qua schoon strand handhaven op 5 sterren.
• Voldoende afvalbakken, verdwaalpalen en minimale, maar juiste (meertalige) bebording.
• Minimaal blauwe vlag, zo snel mogelijk uitbreiden naar Quality Coast.
• Goed onderhouden groen/grijs, fietsenstallingen, wegen en trottoirs.
• Goed geoutilleerde en professionele reddingsbrigades met goed opgeleide en ervaren lifeguards; preventie en proactief altijd boven repressief.

2. Geen nieuwe strandpaviljoens, niet meer dan de tien welke er nu zijn; alleen vervangen indien noodzakelijk.

3. Geen foodtruck of tractoren met kramen op strand toestaan.

4. Mogelijkheden tot (semi-)permanente bebouwing bij Ter Heijde en Vlugtenburg; geen grootschalige bebouwing, kaders bepalen en rekening houdend met natuur en milieu. Daar waar bebouwing wordt toegestaan de infrastructuur aanpassen. Recreatiehuisjes alleen voor verhuur, niet verkoop.

5. Verbeteren van de bereikbaarheid en infrastructuur:
• Bebording en bewegwijzering vanaf de grote toegang-/snelweg naar strand.
• Goed geplaveide, ingerichte en onderhouden parkeerplaatsen.
• Goede onderhouden toegangswegen naar en van de parkeerplaatsen.
• Zeer beperkte vervoerbewegingen op de slagen; kaders bepalen en handhaven.
• Natuurvriendelijke verlichting op de meest intensieve strandslagen; Molenslag en Vlugtenburg.
• Parkeervoorziening voor vast strandpaviljoen nabij slag Ter Heijde.

6. Handhaven betaald parkeren, maar:
• Per kwartier of half uur betalen; niet per definitie meer betalen dan nu.
• Jaarrond zelfde tarief (resulteert in duidelijkheid).
• Betaalmogelijkheden met minimaal pin, creditcard en mobiele telefoon.
• Mogelijkheid om via paviljoenhouders een kortingkaart te ontvangen.

7. Strak toezicht en handhaving door Politie teneinde de leefbaarheid op en rond de kust op een goed niveau te hebben en te houden.

8. Nieuwe infrastructuur op Molenslag waardoor invaliden, veiligheidsdiensten en toeleveranciers het strand beter kunnen bereiken. Dit alles binnen strakke kaders en rekening houdend met natuur.

9. Over natuur en milieu is geen enkele twijfel; wet- en regelgeving is hier heel duidelijk over. Alle strandgebruikers (ook ondernemers!) achten de waarde van de natuur heel hoog en hebben dit ook nodig voor hun onderneming. Immers, bezoekers komen juist voor de mooie balans tussen natuur en ondernemen naar Westland. Natuur is heel belangrijk, maar niet boven alles!

10. Deregulering en tegelijkertijd borgen wat voor veiligheid noodzakelijk is. Geen presidentwerking!

Gezocht: Westlandse Fietser van het jaar 2021 Meer info - Bloembollen actie op 9 november Meer info - Ruitenburg nieuwe sponsor 10 kilometer loop Meer info - Natuurlijk Delfland gaat weer wilgen knotten Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers Meer info - Zangdienst op 31 oktober in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 31 oktober Meer info - Uitstel MMF, wél gratis koffie in Fata Meer info - Medewerker Orderverwerking en Magazijnsupport Meer info - Filmvoorstelling 'Parels van de Peel' Meer info - Gedenken bij Regenboogkerk op 6 november Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Receptioniste/telefoniste Meer info - Cantate zondagochtend in de Oude Kerk Meer info - Project Engineer (fulltime) Meer info - Boer zoekt Hulp op zaterdag 6 en 13 november Meer info - Bazaar in Hervormde kerk Poeldijk mag doorgaan Meer info - Column; Wélk klimaat? Meer info - Activiteiten bij Natuurlijk Delfland Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Opleidingsadviseur Meer info - Zonnepanelen monteur Meer info - Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap! Meer info - Stijging bij online aankopen Meer info - Direct-connect zakelijk met Westlanders.nu Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Planner Meer info - Campagne 40forever zoekt bassen en tenoren Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Bazar in de Ontmoetingskerk 4-6 november Meer info - Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober Meer info - Personeelsplanner Meer info - Vacature: Receptionist(e)/adviseur bankzaken Meer info - Medewerker Technische dienst Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Meer info - Personal Trainer Meer info - Administratief medewerker Meer info - Een warm gebaar aan het einde van het jaar! Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Medewerker containeronderhoud met heftruckervaring Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Je kantoor in groot Rotterdam moet beslist over deze voorzieningen beschikken Meer info - Hoofd financiële administratie Meer info - Bezoek aan de burgemeester Meer info - Procesoperator Meer info - Assistent Proces Manager Meer info - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! Meer info - Opbaarruimte te Honselersdijk Meer info - Muziek in de klas Meer info - Opperman stratenmaker Meer info