Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis gaan fuseren

Gemeente Maassluis

Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis gaan fuseren

Maassluis 25.11.2014 - Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis gaan op 1 januari 2015 bestuurlijk fuseren.

Dat doen zij om hun visie op integrale kindcentra uit te kunnen voeren en vorm te geven. In afwachting van besluitvorming zullen vanaf 1 januari 2015 beide organisaties samen verder gaan onder de nieuwe naam: Wijzer in Opvang & Onderwijs.

Wat gaat er veranderen?

Alle basisscholen in Maassluis en Vlaardingen gaan in de loop van 2015 een integraal kindcentrum vormen met opvang. Een integraal kindcentrum biedt een variëteit aan voorzieningen: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, startgroep, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang. De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar staat hierbij centraal. Doordat kinderen op dezelfde manier worden gevolgd, worden achterstanden of problemen eerder gesignaleerd. De kinderen ontvangen dus sneller de ondersteuning, die ze nodig hebben. Eventueel wordt specifieke zorg van buiten de organisatie gehaald. De opvang en de school hoeven hiervoor niet per se op dezelfde locatie gevestigd te zijn. Uiteraard liggen beide locaties wel dichtbij elkaar.

Locaties én personeel worden hiervoor uitgeruild

Wijzer in Opvang & Onderwijs heeft zowel scholen in Maassluis als in Vlaardingen. Datzelfde geldt voor Un1ek (voormalig Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen). Om de samenwerking goed te kunnen organiseren, gaan beide kinderopvangorganisaties locaties én personeelsleden uitruilen. Op deze manier willen de kinderopvangorganisaties de continuïteit en stabiliteit kunnen garanderen voor ouders, kinderen en medewerkers. De betrokken ouders van deze locaties zijn hierover al op de hoogte gebracht via een brief en een informatiebijeenkomst.

Een integraal kindcentrum biedt voordelen voor ouder en kind

Een integraal kindcentrum is één organisatie met één leiding, één beleid en veelzijdige gebouwen of ruimtes. Kinderen kunnen er spelen, ontwikkelen, leren en zich ontspannen. Het grootste voordeel voor ouders en kind ligt in de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waardoor het kind volgens dezelfde pedagogische visie wordt benaderd. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talent en kwaliteiten te ontdekken en in de volle breedte te ontwikkelen.

Daarnaast is het gemakkelijk voor ouders, dat zij in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met één loket voor de inschrijving en administratie voor opvang en onderwijs. Ook het afstemmen over het kind verloopt via één persoon. Ouders kunnen hun kind laten opvangen bij een integraal kindcentrum gedurende 52 weken per jaar.

Wijzer in Opvang & Onderwijs

Wijzer in Opvang & Onderwijs is de overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs en opvang in Vlaardingen en Maassluis. Wijzer omvat drie integrale kindcentra met onderwijs en opvang, negen openbare basisscholen: zeven reguliere basisscholen, een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO Kameleon) en een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (de Ericaschool). Opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar wordt geboden op zes locaties en omvat een variëteit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, startgroepen en buitenschoolse opvang.

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info