Tweede aardwarmteboring aan de Zijtwende

Gemeente Westland

Tweede aardwarmteboring aan de Zijtwende

De Lier 19.05.2014 - Op dinsdag 20 mei start de tweede aardwarmteboring in de gemeente Westland. Na Greenwell Westland is het de beurt...

aan V.O.F. Geothermie De Lier, een samenwerking tussen de tomatenkwekers Harting Holland en De Bruijn aan de Zijtwende in De Lier, om te boren naar schone energie. Er wordt een aardwarmtedoublet gerealiseerd met een diepte van rond de 2.300- 2.500 meter. Het water dat wordt opgepompt, naar verwachting zo’n 250 m3 per uur, heeft een temperatuur van circa 85 graden Celsius.

 

Westland Agenda

Het aardwarmteproject van V.O.F.  Geothermie De Lier wordt ondersteund vanuit de Westland Agenda. Deze agenda is in 2009 opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten om bedrijven sterker uit de crisis te laten komen. Verdere verduurzaming van het glastuinbouwcluster wordt gezien als een kans.

Om het gebruik van aardwarmte te stimuleren heeft  Rabobank Westland € 1 mln. geschonken aan de Westland Agenda vanuit 'DIT initiatief', een fonds waarmee de bank duurzame innovaties in de tuinbouw wil stimuleren. De gemeente heeft eveneens € 1 mln. beschikbaar gesteld. Met deze € 2 mln. worden meerdere aardwarmte-initiatieven ondersteund. De Westland Agenda staat voor € 0,5 mln. garant  voor risico’s tijdens de boring. Wanneer de boring succesvol verloopt en er geen aanspraak wordt gemaakt op de garantie-gelden kunnen opvolgende initiatieven er gebruik van maken.

Mijlpaal

De tweede aardwarmteboring is niet alleen belangrijk voor de aangesloten bedrijven maar ook voor Westland. De gemeente wil de energietransitie versnellen. Dit past in het streven om de meest innovatieve en duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie moeten worden vervangen door hernieuwbare bronnen om

  • minder afhankelijk te worden van de prijzen op de wereldenergiemarkt;
  • 20 % minder CO2 uitstoot te realiseren in 2020 t.o.v. 1990;
  • in 2020, 20% hernieuwbare energiebronnen toe te passen.

 

Stabiel en acceptabel

Het boren duurt ongeveer drie maanden. De boring vindt 24 uur per dag en zeven dagen per week plaats. De direct omwonenden zijn door V.O.F. Geothermie De Lier zelf  ingelicht over de activiteiten. Als alles volgens planning verloopt, kan vanaf eind 2014 aardwarmte worden gebruikt voor het verwarmen van de kassen en liggen in 2015 de eerste tomaten, die gekweekt zijn met aardwarmte, in het winkelschap.

 

Vermindering CO2

De bij V.O.F. Geothermie De Lier aangesloten bedrijven besparen door hun kassen te verwarmen met aardwarmte op jaarbasis circa 12 miljoen kubieke meter aardgas. Dat scheelt ca. 21 ton CO2-uitstoot per jaar, een reductie van ca 55% ten opzichte van de huidige uitstoot. De bedrijven voldoen daarmee aan de toenemende vraag van afnemers naar duurzame producten. De tuinders verwachten met aardwarmte voor een lange termijn op stabiele en acceptabele energiekosten uit te komen. Dat is belangrijk, want energie is een van de belangrijkste kostenposten  in de glastuinbouw.

John Harting en Aad de Bruijn: “V.O.F. Geothermie De Lier  heeft als doel een uniek en duurzaam project te realiseren waarmee wij onze kassen de komende dertig jaar kunnen verwarmen.”

 

Maatschappelijke ondersteuning

Met deze boring steken de twee aangesloten ondernemers hun nek uit. Het gaat om hoge investeringskosten met geologische, boor- en exploitatierisico's. Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Westland Agenda en andere subsidies zijn daarmee gerechtvaardigd. Dankzij de ondernemers wordt de zo vaak genoemde duurzaamheid handen en voeten gegeven. De boring zal daarnaast veel informatie over de ondergrond opleveren. Ondanks het feit dat er in Westland al eerder naar aardgas en olie en aardwarmte is geboord zijn er namelijk nog vele onzekerheden over de diepe ondergrond. Deze informatie zal door V.O.F. Geothermie De Lier beschikbaar worden gesteld, zodat andere initiatiefnemers daar in de toekomst voordeel van hebben.

 

 

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info