Water Prinsenbos minder vuil door ander water

Hoogheemraadschap Delfland

Water Prinsenbos minder vuil door ander water

Naaldwijk 16.02.2015 - Het water in sloten en vaarten moet schoner, ook in het gebied van Delfland. De slechte waterkwaliteit hier wordt vooral

veroorzaakt door meststoffen (stikstof en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen. In de afgelopen jaren is er al heel wat gedaan om de situatie te verbeteren.

Zo startte Delfland in 2014 een proef waarbij relatief schoner water uit het Brielse Meer werd gebruikt om het water in het gebied van Delfland een kwaliteitsimpuls te geven. En dat heeft effect gehad.

Delfland start met controles van zwemwater

De proef heeft ertoe geleid dat de waterkwaliteit meetbaar verbeterd is, de hoeveelheid stikstof in de hoofdwatergangen gedaald is en er minder kroos en algengroei voorkwam. En dat ondanks de warme zomer, wat normaal gesproken zorgt dat er juist meer algengroei plaatsvindt. Op enkele zwemwaterlocaties kwamen de zo gevreesde blauwalgen minder voor dan dat je onder de weersomstandigheden zou verwachten. Dat gold met name voor Plas Prinsenbos (Naaldwijk, gemeente Westland) en de Oostmadeplas (Den Haag Loosduinen, gemeente Den Haag)

Door de positieve effecten wordt de proef ook in 2015 voortgezet. Daarna wordt gekeken of de proef ook in volgende jaren nog nodig is. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterkwaliteit van Delfland in 2015.

Waarom extra water?

Delfland bracht het extra water uit het Brielse Meer in het vroege voorjaar in het gebied om zo de voedingsstoffen in het water versneld af te kunnen voeren. En ons relatief voedselrijke water te vervangen door voedselarmer water.

Daarnaast wordt het water uit het Brielse Meer gebruikt in periode van droogte. Dan vullen we er de watervoorraad in ons gebied mee aan. Om het water hier te krijgen, wordt gebruik gemaakt van een speciale leiding onder de Nieuwe Waterweg door die uitkomt in het Oranjekanaal (gemeente Westland) .

Tijdelijk en periodiek

Het verversen van het Delflandse water met water van buiten het gebied is een tijdelijke maatregel in afwachting van schoner water door andere maatregelen. Dat kunnen maatregelen zijn om vervuiling tegen te gaan, overlast aan te pakken en de natuur te respecteren. Hiermee zet Delfland zich in voor een schone en gezonde waternatuur, waarin verschillende dieren en planten leven en groeien. Schoon water dat ook voor mensen zorgt voor een aangename leefomgeving.

Om te kunnen genieten van water moet het schoon zijn en dat is in gebied van Delfland niet overal het geval. Dit is niet verwonderlijk, want Delfland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Daarom streeft het hoogheemraadschap, samen met andere partijen, naar minder vervuiling in het water en meer waternatuur. Ondanks inspanningen van Delfland, gemeenten, de glastuinbouwsector en andere belangenpartijen zitten er echter nog hoge concentraties voedingsstoffen in het Delflandse water.

Andere initiatieven

Het is niet goed om steeds ander water nodig te hebben om het water in je eigen gebied te verbeteren. Waar je dan mee bezig bent is symptoombestrijding. Delfland neemt liever  de oorzaak weg. Daarom worden er ook andere initiatieven genomen worden voor schoon water in het gebied zelf. Een voorbeeld hiervan is de afspraak die Delfland samen met de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden Delfland, Waddinxveen, Zuidplas , LTO Noord Glaskracht en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft gemaakt om samen te werken aan een goede waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden door een (nagenoege) nullozing van gewasbestrijdingsmiddelen in 2027.

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info