Waterschapsbelasting stijgt in 2016 met 1,5%

Hoogheemraadschap Delfland

Waterschapsbelasting stijgt in 2016 met 1,5%

Den Hoorn 14.10.2015 - Weet je wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen nu het steeds vaker hard regent? Of hoe je zelf kunt bijdragen aan schone sloten

of lagere kosten om afvalwater te zuiveren? “Veel mensen staan hier niet dagelijks bij stil en beseffen niet dat ze hier zelf invloed op kunnen uitoefenen”, zegt Ries Smits van het Hoogheemraadschap van Delfland.

“Daarom heeft het onlangs gekozen college geld vrijgemaakt om actieve betrokkenheid te bevorderen bij inwoners en bedrijven bij het werk van het waterschap en aan te geven hoe mensen daar zelf aan kunnen bijdragen”. Zorg ervoor dat je bepaalde stoffen – zoals frituurvet - niet in het riool loost maar in de prullenbak of inzamelpunt. En dat je tuin voldoende groen (minder betegeling) heeft, zodat het water bij een flinke bui in de grond weg kan zakken. Of denk eens aan de aanschaf van een regenton.”. Delfland wil hierover graag het gesprek met inwoners en bedrijven aan gaan, zodat er goede initiatieven komen.

Maatregelen voor verbetering oppervlaktewater

Delfland zelf gaat nog meer maatregelen nemen om het stedelijk gebied klaar te maken voor de komende klimaatveranderingen, om bodemdaling te voorkomen en zuiveringen toekomstklaar te maken.

Beperkte tariefstijging

In de begroting stelt het college voor dat de tarieven van Delfland met slechts 1,5% in plaats van de verwachte 3,5% gaan stijgen. Hiervoor neemt zij besparingsmaatregelen op zaken als inkoop, de aansluiting tussen beheer en onderhoud en werkprocessen in de organisatie.

Vanaf 2016 worden schulden afgebouwd en worden uitgaven structureel lager. Delfland zorgt hiermee voor een totale verlaging van de schuldenlast met 33 miljoen euro de komende vier jaar.

Kwijtschelding betaalbaar houden

Delfland wil de kwijtschelding betaalbaar houden voor de toekomst. Het college doet dit door aan het bestuur in november voor te stellen om de regeling nu te versoberen. De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt dan in 2 jaar afgebouwd. Hiermee wordt de kwijtschelding op de watersysteemheffing veilig gesteld.

In 2016 kan nog voor 50% kwijtschelding worden aangevraagd, in 2017 betaalt iedereen mee aan het zuiveren van afvalwater. Delfland houdt wel rekening met de meest schrijnende gevallen. Het onderkent dat de gemeenten knelpunten ervaren met de financiering van het armoedebeleid en pleit ervoor dat de Unie van Waterschappen en de VNG aanvullende financiering voorstellen vanuit het Rijk. Daar ligt deze verantwoordelijkheid.

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info