WV: Hoe om te gaan met mogelijke verplichting van huisvesting ruim 700 asielzoekers

Advertorial

Westland 29.01.2024 - De afgelopen weken is er al de nodige reuring in en buiten Westland ontstaan over de gevolgen van Spreidingswet, die Westland verplicht ruim 700 asielzoekers een onderkomen te geven.


Natuurlijk moeten mensen die hun eigen land met een goede reden ontvlucht zijn, geholpen worden. Maar daar zit het eerste probleem. Terecht worden vraagtekens geplaatst bij het merendeel van de vluchtelingen die naar Nederland komen.

Meestal alleenstaande jonge mannen die hier een beter bestaan wensen te vinden. Daarna ook vaak gezinsherenigingen die niets van doen hebben met vluchten. Dit alles veroorzaakt -anders dan bij de vluchtende Oekraïners begin vorig jaar- terecht een groot wantrouwen en gebrek aan draagvlak bij heel veel mensen in Nederland en zo ook in Westland. Zolang niets gebeurt met de landelijke instroom zal dit wantrouwen blijven.

Daar komt bij dat Westland haar plicht om honderden statushouders (dat zijn vluchtelingen die een vergunning hebben) te huisvesten, steeds nakomt. Begin vorig jaar kocht de gemeente daarvoor het CarltonHotel en daar verblijven iets meer dan honderd statushouders. Die statushouders moeten echter na verloop van tijd doorstromen naar pensions waarnaar de gemeente nog zoekende is, omdat die er niet zijn maar waarover wel overleggen plaatsvinden met derden. Die pensions moeten voor nu even voorrang hebben boven de komst van asielzoekers, want huisvesting van statushouders in sociale huurwoningen moet zoveel als mogelijk voorkomen worden. Die sociale huurwoningen moeten de bestaande wachtlijsten voor onze inwoners korter maken.

Ook huisvest Westland al 450 Oekraïners op 4 snel gemaakte noodlocaties in Westland. Daarnaast moet Westland nog huisvesting voor 2.000 arbeidsmigranten regelen op locaties die daarvoor geschikt zijn. Ook dat geeft de nodige kopzorgen en Westland Verstandig acht veel plekken daar niet geschikt voor. Buiten dit alles is bekend dat Westland een grote opgave heeft om Westlandse starters en senioren te helpen aan goedkope en passende woningen. Daar is heel grote vraag naar en daar heeft Westland in het verleden veel te weinig aan gedaan! Nu is het moment om die woningen -al of niet met verplaatsbare woningen- te realiseren op plekken die daarvoor geschikt zijn. Ook dat is een dringende opgave van het huidige gemeentebestuur.

De beschikbare ruimte voor dergelijke woningen is echter beperkt omdat de Provincie de gemeente in principe niet toestaat om te bouwen op gronden die bestemd zijn voor de glastuinbouw. Door verkeerde keuzes in het verleden worden op de bestaande Westlandse nieuwbouwlocaties nagenoeg alleen maar dure huizen gebouwd. Ook de plannen voor starters- en seniorenwoningen nu bouwen, moeten doorgaan en mogen niet gedwarsboomd worden door de asielzoekersstroom. Dit alles is voor Westland Verstandig reden om naar buiten duidelijk te maken dat Westland onmogelijk asielzoekers erbij kan hebben.

Ook zal alle tijd van de gemeenteorganisatie besteed moeten worden aan de hiervoor genoemde zaken en niet aan plannen voor de komst van asielzoekers. De eventuele planning van een asielzoekerscentrum ergens in Westland zal ongetwijfeld veel tumult opleveren bij onze inwoners en ook dat moeten we koste wat kost voorkomen.

Westland Verstandig wil ook naar buiten duidelijk maken dat ook na de Spreidingswet geen asielzoekers in Westland gehuisvest moeten worden. Afgewacht moet worden hoe het nieuwe Kabinet de wet gaat uitvoeren en ook dat is onduidelijk.

Voor Westland Verstandig was het niet nodig geweest om direct na aanname van de Spreidingswet vanuit Westland publicitair al zoveel aandacht op te eisen. Onverstandig omdat een wet nou eenmaal een wet is, omdat de echte goede redenen waarom Westland nu geen asielzoekers wenst, niet goed naar buiten komen en Westland er onnodig negatief op komt te staan.

Wel is onze eindconclusie -“we moeten maar het kan niet”- natuurlijk gelijk.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Reacties (24 reacties geplaatst)

Nou zeg Bakstenen..... Niet te geloven.
Het lukt niet omdat er een TEKORT is. Wat is hier zo moeilijk aan?
Als het er niet is dan is het er niet. De wachtlijsten zijn ellendig lang. Nu stop ik met reageren op je want ik krijg het idee dat je net doet alsof je het niet begrijpt Dit zodat je niet hoeft in te zien hoe akelig en denigrerend je reactie is tegenover mensen die het niet zo breed hebben, en waarvoor het leven een stuk zwaarder is. Als je zo hoog op je bergje zit, dan krijgt niemand het voor elkaar om tot je door te dringen.
Duidelijk antwoord, ik zeg nergens dat er geen woningtekort is, ik vraag alleen maar waarom het mijn kinderen wel lukt, en de jouwe niet.
En toen ik in de bouw begon was er een woning tekort en sindsdien is het altijd zo gebleven, en uiteraard zijn er mensen die buiten de boot vallen.
En omdat ik niet met de wolven in het bos meehuilt ben ik belerend volgens jou.
Maar je ontwijkt weer de vraag, waarom lukt het mijn kinderen wel en de jouwe niet
Een beetje tegengas kan helemaal geen kwaad voor die rechtse overmacht hier. Als je tegen de stroom in zwemt kom je bij de bron uit. Gewoon.
Er moet iets verschrikkelijks met Marietje gebeurd zijn. Ze leek me altijd zo verstandig. Misschien post-covid? Snel onderzoek lijkt me gewenst!!
Het tekort aan woningen is in een jaar tijd fors gestegen. Er is in 2023 een tekort van 390.000 woningen.12 jul 2023

GOOGLE
Waarom is er een woningtekort in Nederland?
Het woningtekort groeit dit jaar, ondanks dat er vorig jaar 90.000 nieuwe huizen bij kwamen. Dat komt grotendeels doordat de bevolking veel sneller groeit dan verwacht, wat op haar beurt geheel wordt veroorzaakt door migratie. Andere oorzaken zijn dat ouderen langer thuis blijven wonen en er minder mensen samenwonen.12 jul 2023


Daarom dus bakstenen. Je hebt het vaker gevraagd en ik heb je talloze keren al antwoord gegeven maar het is schijnbaar niet het antwoord wat je WIL horen.

Het is algemeen bekend dat er een chronisch tekort is aan woningen maar je blijft maar ontkennen. Dat jouw kinderen een huis hebben, en hun vrienden ook, zal wel met de omgeving te maken hebben waar ze uit komen. Sommige mensen staan kei en keihard te werken en zwaar werk te verrichten waar ze 1 geen riant salaris voor ontvangen, en 2 een huurwoning voor zouden kunnen krijgen ALS deze er genoeg zouden zijn geweest. Een nieuwe koopwoning laten bouwen of een koophuis kopen daar heeft niet iedereen het salaris voor. Je arrogantie is stuitend Bakstenen. Bij meerdere onderwerpen kom je belerend over. Dat mensen in jouw bubbel het goed hebben wil niet zeggen dat dit probleem niet aan de orde is.
De "alternatieven" zijn juist degenen die meeblèren met de huilende wolven.
Dit is onderdeel van de agenda 20 - 30.
We hoeven ons niet op te winden of te verbijsteren.
Lees en luister naar de alternatieve media. Dan pas krijg je door wat voor spel er gespeeld wordt.
Ik heb mijn zoon schoenensmeer voor op zijn gezicht meegegeven en zijn ID kaart versnippert en nu woont hij gelukzalig in zo een kleine woning hélemaaal goud!!!! En ja met airco en nu 23 graden binnen zonder extra kosten. Een IPhone pro, 1 pakje shag en 30,- zakgeld per dag. Is nu bezig met aanvraag volledige vergoeding rijbewijs
Wel een beetje laat, maar ik lees het hier, dat rond blèren en niet na denken niet de oplossing is.
Dat Peter Duijsens dit zelf toe geeft.
Het komt mogelijk goed met WV.
Dank is groot, waarom moet ik mensen opnemen, omdat jouw kinderen schijnbaar geen huis kunnen bemachtigen moet ik maar mensen in huis nemen.
Mijn vraag was steeds, en daar tot nu toe geen antwoord op gehad, waarom lukt het mijn kinderen wel en anderen niet.
Oja hun vrienden hebben ook allemaal een huis.
De gemeente vangt op een inwoners aantal van 110.000 duizend 485 mensen op, ja wat nemen die een ruimte in.
En ook ik vind dat er teveel asielzoekers komen in Nederland
Wrokkenjager leeft in het verleden vlucht en weet niets van wat er aan de hand is alleen dom reageren op alles
Terug naar eigen land, dat moet eens gaan gebeuren. Nederland is vol,overvol. Oekraïne is voor 2/3 deel veilig en er zijn zat pro Russische Oekrainers. Die kunnen gewoon terug naar Oekraïne of Rusland. Merendeel gelukzoekers. Nederland is er voor Nederlanders, waar zijn onze rechten? Nederland heeft genoeg werklozen, hou de uitkeringen in, dan moeten ze wel gaan werken.
Mag ik een opmerking plaatsen?
Arbeidsmigranten komen uit EU landen en die mogen binnen EU vrij reizen en wonen waar ze willen.
Qua woon problematiek is uiteraard in hetzelfde kommetje als het huisvesten van vluchtelingen.
maar om ze over dezelfde ka te scheren vindt ik niet terecht en een probleem van andere orde.

Als we nu de vluchtelingen op basis van land van herkomst indelen? Dus daar waar een humanitaire crisis is zoals een oorlog dan prio 1 enz enz.
Ik weet het, ik ben geen politicus en houd mij verre van discussies over gelukzoekers al dan niet. Feit is wel dat er NU keuzes gemaakt moeten worden want het emmertje loopt al over.
Waarom vangen jij en je kinderen deze mensen niet op Bakstenen? Het was voor jou en je kinderen totaal niet moeilijk om een huis te kopen. Dat zeg ik niet maar dat roep je zelf iedere keer. Dus kom op. Vangen jullie ze op in huis en op het terrein en zoeken wij nog naar een huis waar onze eigen kinderen kunnen wonen. Alle partijen geholpen. Dank je wel bakstenen.
Gister in buitenhof de baas van de Nederlandse bank ,dhr Knot Ik ben het helemaal met hem eens Die tuinbouw heeft te weinig ,toegevoegde waarde En die arbeidsmigranten moet je mee stoppen Het is allemaal te laag drempelig en een grote kosten post voor de maatschappij De tuinbouw wel de lusten de maatschappij de lasten Geen huisvesting ,geen vaste arbeidscontracten ,bij ontslag veel daklozen Daar moet en gaat gelukkig bij het nieuwe kabinet wat gebeuren Klaas Knot zei gister Wij hebben kennis migranten nodig ASML in Eindhoven heeft een jaar omzet van 27 miljard Daar zijn alleen hoog begaafde kennismigranten ,die een echte bijdragen leveren Die tomaten en asperge stekers hebben we helemaal niet nodig Die tomaten en Asperge,s kan je in vele landen telen Wij zijn dan gelijk van vele problemen af vervuiling ,CO2 uitstoot ,gas slurping en ook geen laag betaalde arbeidsmigranten ,waar niet eens goede huisvesting voor is En zo denkt ook dhr Haselkamp directeur van het economisch plan bureau er over Het Westland kan alleen maar zeuren over asiel zoekers Maar over de uitbuiting van 16000 arbeidsmigranten Polen ,Roemenen ,Bulgaren hoor je niemand Lekker goedkoop personeel voor de ongezonde tuinbouw Wanneer je ze niet nodig heb schop je ze de straat op Dan moet de maatschappij er maar voor opdraaien Wat ik met Westland Verstandig eens ben ,gaat de discussie aan over al die verouderde tuinbouw bedrijven Gaat in gesprek met de belanghebbende om er wat anders op te beginnen dan tuinbouw Natuur zou het Westland ook niet misstaan Het onverkoopbare perceel aan de middelbroekweg van de commisie HOT heeft wel aangetoond dat de reconstructie mislukt is Het Westland is op weg naar verpaupering Alles tuinbouw betekend ,geen huizen meer bouwen ,geen wegen ,geen natuur ,Alleen veel vervuiling en overlast van arbeids migranten ,status houders ,asiel zoekers Gemeente Westland gaat eens nadenken over de toekomst van de tuinbouw De politiek begint zich tegen jullie te keren en er komt nog veel meer aan Maak van het Westland een plek waar het goed wonen en werken is ,en zit niet alles dwars
Mensen met een groot huis en hoog inkomen verplicht een asielzoeker in huis nemen. Ik zou dit niet meer dan normaal vinden.
Der Nico heeft völlig recht. Westlanders zijn blind voor recht. Allen domme daumchens tegen.
Die @Vlucht kletst uit zijn nek. Als je die woordenkluwen tenminste weet te ontwarren.
Het verspreiden van deze mensen heeft ook geen enkele zin. Zodra je er een plaatst komen er weer twee nieuwe binnen. Net zoals het oppompen van een lekke band zinloos is, is ook dit een gebed zonder eind zolang we hier maar volop asiel/geluks zoekers blijven binnenharken.
Eerst de lekke band plakken, dan pas oppompen.
Bij onbeperkte instroom is verspreiding zinloos.
De herkomstvermelding 'Hollandse ' bij
Westlandse producten kan er wel af in de supermarkt. Dit is immers geen aanbeveling meer. Het is eerder een reden om de tomaten weer terug te leggen. En gaan zoeken naar een alternatief dat onder minder slechte omstandigheden wordt geproduceerd.
Ik zou mij schamen bij zo,n verhaal, er zijn 1500 Oekraïners in het Westland waarvan de gemeente er 376 huisvest, rest is door inwoners opgevangen.
Westland heeft verleden jaar nog geen 4% van de statushouders aan een woning geholpen, dus 96% gaat naar Westlanders zelf.
Als je niet wilt dat vluchtelingen zich gaan aanpassen dan moet je zoals WV wil, ze in pensions wegstoppen.
En zolang WV bij elk plan met bezwaren komt zie ik niet waar die arbeids migranten moeten komen, die kan je beter in pensions weg stoppen, want die zijn toch weer van plan om terug naar huis te gaan.
En WV was de eerste partij die nadat de wet was aangenomen met commentaar op deze wet kwam, ben blij dat de dhr. Duijsens dat ook onverstandig vond van zijn eigen tekst.
Wat een slecht verhaal. Wel arbeidsmigranten, wel Oekrainers, want die kunnen de Westlanders goed gebruiken in de kassen. Maar asielzoekers..., nee daar hebben ze niets aan.
Netjes en duidelijk verwoord
Stoppen nu met die guust geluk figuren en die smit weet totaal niet in de praktijk wat er speelt makjelijk praten vanaf de zijlijn maar uit te voeren is wel heel anders

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Kattententoonstelling op hemelvaartsdag - Kom naar de zomer-BBQ op 27 mei - Oranje vrijmarkt aan zee - Sterrenhemel bekijken tot zaterdag 27 april - Cursus Insecten op dinsdag 7 mei - Marketing Manager - Inschrijving 33ste Koornmolen Lions Rottemerenloop open - Mijlpaal voor De Prinsenhof in Maasdijk - Nouked met Led Zeppelin tribute in de Muziekzolder Maasdijk - 4 mei dodenherdenking in 's-Gravenzande - Strandliefhebber opgelet! - Italo Party crew op 11 mei - Geniet van de muziek van Haagse Helden met Square! - Servicecoördinator / Planner Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Expositie in de bibliotheek in Monster - Oranjespektakel Maasdijk op zaterdag 27 april - Open Boerderijdagen 2024 op 10 en 20 mei - Missie Moestuin: hoe kweek je je eigen voedsel?? - Fiets mee naar het Melarium - Recharged heeft superdeal voor installatie airco’s Westland - Weer weekendafsluiting van Wippolderlaan - Allround Administratief Medewerker - Manager werk en dienstverlening - Herbeleef ‘het fluitincident’ in Maassluis - Tiny van der Sar exposeert de in Hofboerderij: “Westland”. - Activiteiten in Ter Heijde in april - Dit paasweekend Beneluxtunnel afgesloten richting A15 - Ter Heijde Beachrun op vrijdag 31 mei - Chauffeur C geconditioneerd transport - Junior Accountmanager Particulier - Industrieel verhuizer - Magazijnbeheerder - Junior Kwaliteitscontroleur AGF - Kwaliteit Specialist - Marketing en communicatie medewerker - Productie medewerker Bleiswijk - Beelden van straatroof bij San Franciscosingel - Lezingen meidagen 1940 rond slag om Hoek van Holland en Staelduinse bos - Sales Support - Kerkenvisie vastgesteld voor het Westland - Vrachtwagenchauffeur karton - Productiemedewerker fulltime - Verkoopmedewerker kookwinkel gezocht! - Makkelijk Scoren is Terug! - Technisch Corporate Recruiter - Werkplaatsmonteur - Corporate Recruiter - Leren omgaan met rouw en verlies