Aardwarmte, havenwarmte en duurzame glastuinbouw

CDA Westland

Aardwarmte, havenwarmte en duurzame glastuinbouw

Westland 03.11.2014 - De gemeente Westland heeft de ambitie uitgesproken om de meest duurzame Glastuinbouwgemeente van Nederland te worden.

Om deze ambitie te verwezenlijken zijn en worden er verschillende initiatieven ingezet. Het energievraagstuk vormt een belangrijk onderdeel van deze ambitie. De Glastuinbouw wil steeds meer onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen om met onze duurzaam geteelde producten het topsegment in de markt zo goed mogelijk te bedienen.

Toepassing van aardwarmte bij de teelt van onze producten is daarbij een prachtig duurzaam voorbeeld. Tot nu toe zijn er twee succesvolle boringen naar aardwarmte gerealiseerd. Flora Holland, HVC en Westland Infra zijn momenteel voortvarend bezig om in 2015 naar aardwarmte in de Triaslaag (op 4000 meter diepte) te boren. Bij een succesvolle boring naar het Trias en een verdere uitrol van nog meer boringen in Westland naar deze aardlaag kan een zeer substantieel gedeelte van de warmtebehoefte van Westland met aardwarmte worden gedekt.

Regelmatig heeft de fractie van CDA Westland aangegeven met belangstelling de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie te volgen. Afgelopen week hebben wij kennis genomen van de gepubliceerde plannen rond de Rotterdamse havenwarmte die o.a. bestemd zou kunnen worden voor Westlandse tuinbouwbedrijven. Een interessante ontwikkeling. Deze havenwarmte heeft echter een fossiele oorsprong en is daardoor niet het meest duurzaam.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoe verhoudt de eventuele benutting van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied zich tot de Westlandse ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte?

2. Is het College het met ons eens dat vanwege de fossiele oorsprong van havenwarmte aardwarmte een meer duurzame vorm van energie is?

3. Welke mogelijkheden zijn er om zowel havenwarmte als aardwarmte te gaan benutten voor de energiebehoefte in Westland?

4. Hoe kan hierbij het vraagstuk m.b.t. de zuivere CO2 , die nodig is voor het groeiproces van de gewassen in de Westlandse kassen, worden betrokken?

5. Er zullen afwegingen gemaakt moeten worden en er worden forse investeringen gevraagd bij deze beide vormen van energie. Wordt bij deze afwegingen rekening gehouden met verdienmodellen voor het Westlandse tuinbouwbedrijfsleven en de Westlandse ondernemers?

Karin Zwinkels

Fractie CDA Westland

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info