Bestrating Rijnweg volgens oude richtlijnen

College Westland

Bestrating Rijnweg volgens oude richtlijnen

Monster 18.06.2021 - Op 12 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over de bestrating aan de Rijnweg in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vragen:

1. Kent het college de situatie ter plekke?
2. Hoe kan op korte termijn de situatie veilig en begaanbaar worden gemaakt?

Antwoord:

Wij kennen de situatie. De Rijnweg heeft een variabele breedte en is op sommige punten te krap om aan alle voorkeursmaten van profiel van vrije ruimte (doorgang) te voldoen. Dit komt omdat deze weg nog met oude richtlijnen is ingericht. Op de lange termijn kan bij een grootschalige aanpak onderzocht worden of het mogelijk is de straat zo in te richten dat voldoende doorgang gewaarborgd is voor scootmobielen (minimaal profiel van vrije ruimte van 1,20 m, richtlijnen CROW Verkeersveiligheid en toegankelijkheid - Seniorenproof wegontwerp). Op dit moment is er nog niet bekend wanneer een grootschalige aanpak aan de orde is.

Conform het door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsgericht Plan worden o.a. weginspecties uitgevoerd om het wegenareaal op de beoogde kwaliteit te monitoren. Daar waar niet voldaan is aan de beoogde kwaliteit worden vanuit het dagelijks onderhoud kleinschalige reparaties uitgevoerd om de verharding op een wettelijk en economisch niveau te houden . Een aantal kleine reparaties zijn ingepland om op korte termijn uit te voeren. W anneer reparaties niet (meer) toereikend blijken te zijn, wordt het gebied ingepland voor een grootsc halige aanpak.

Maak kennis met zweefvliegen in je tuin Meer info - Grote orgelmis op zaterdag 14 augustus Meer info - Helft Nederlanders zet zich actief in voor buurt Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 8 augustus Meer info - Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info