Bezwaar maken tegen OZB levert weinig op.

Geplaatst door Westlanders.nu op 24-02-2014 13:17 - Gewijzigd op 24-02-2014 13:51

Westland 24.02.2014 - Op maandag 24 februari jl. hebben we kennis genomen van een artikel in het AD Westland met als titel ‘Bezwaar maken levert weinig op.”


In dit artikel wordt een woordvoerster namens de gemeente Westland geciteerd. Strekking van het artikel is dat de gemeente de mensen wil ontmoedigen om bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken omdat het weinig zou opleveren en het de gemeente veel geld kost en wel € 728 per bezwaar.

Verder wordt namens de gemeente gesteld dat deze eenmalige kosten van bezwaar maken verhaald worden op de Westlanders bij de volgende OZB ronde het jaar daarop. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 is van mening dat de gemeente hier over de schreef gaat doordat de rechten van belastingplichtigen, die bij wet zijn toebedeeld, onvoldoende gerespecteerd worden en daarenboven een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Typisch gevalletje van gemeentebelang boven burgerbelang. Belastingplichtigen die al in een nadelige positie zijn worden op deze wijze ook nog eens op het verkeerde been gezet.

Daarbij komt dat de gemeente de OZB in de periode 2011-2014 met maar liefst 15,26% heeft laten stijgen, terwijl in dezelfde periode de inflatie 7,45% was en de koopkracht zelfs gedaald is met -5,34% (zie de bijlage). De voordeeltjes in de afvalstoffenheffing heeft de gemeente zodoende direct ingepikt door de OZB extra te verhogen. De gemeente die stelt de lokale economie te stimuleren werkt er dus hard aan mee om de een grote hap te nemen uit de kleiner koek van een gemiddeld Westlands huishouden.      

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

 1. Waarom beperkt het College zich niet objectieve voorlichting aan Westlandse huishoudens i.p.v. het bezwaar maken te ontmoedigen?
 2. De gemeente stelt in het AD-artikel dat bij een succesvol bezwaar tegen de WOZ-waarde en een bijstelling van € 10.000 naar beneden slechts € 14 euro minder aan belasting betaald hoeft et worden. Dit is slechts een deel van het verhaal. Is het College het eens met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 dat de WOZ-waarde de grondslag is voor diverse belastingen? Zo is de WOZ-waarde belastinggrondslag voor de rioolheffing eigenarendeel, waterschapsheffingen en voor de hoogte van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting.
 3. Is het College het eens met Westland Verstandig-LEO 2.0 dat een waardedaling in de WOZ structurele doorwerking heeft en dus ook gevolgen heeft voor belastingslagaanslagen in volgende jaren?
 4. In het artikel wordt ook gesteld namens de gemeente: “Extra kosten nemen we dus mee in de berekening van de OZB-tarieven voor het volgende belastingjaar.”
  Westland Verstandig-LEO 2.0 is van mening dat de kosten van het WOZ-waarderingsproces deel uitmaken van de jaarlijkse exploitatiebegroting en de OZB-opbrengsten idem en dat deze beide kostenposten niet direct aan elkaar gerelateerd worden.
  1. Is het College het eens met de opvatting van onze fractie?
  2. Graag vernemen we van het College of het in het artikel gestelde op dit punt door de Raad geaccordeerd beleid is? Zo ja, wanneer is dat dan door de Raad vastgesteld?
  3. Zo neen, is dat intern beleid en waarom is dat dan nooit met de Raad gecommuniceerd?
  4. Zo neen, is het onjuiste informatie en worden belastingplichtigen hierdoor op ‘het verkeerde been’ gezet?
 5. Deelt het College de conclusie van Westland Verstandig-LEO 2.0 dat de OZB de laatste 4 jaren (2011-2014) met meer dan 15% is gestegen, t.o.v. de inflatie met 7,4%  en t.o.v. de gemiddelde koopkrachtontwikkeling met 13%?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

u.e.a.

Leo Geubbels,

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Bijlage:

2011-2014: ontwikkeling koopkracht, inflatie en OZB in Westland.
Afgelopen 4 jaren is elk jaar de geraamde inflatie tussen de + 1,5% en + 2,0% geweest. De gemiddelde koopkracht in Nederland is in diezelfde jaren elk jaar gedaald: tussen de -0,5%  en -2,5% achteruitgang. Dat betekent dat het  inkomen elk jaar achterblijft bij de prijzen.  Dus de boodschappen zijn elk jaar duurder geworden en de waarde van de portemonnee van de huishoudens is daarentegen elk jaar minder geworden.  Zie onderstaande overzicht:

 

2014

2013

2012

2011

2011-2014 *)

Koopkracht[1] (bron MEV 2014)

-0,50 %

- 1,25 %

-2,50 %

-1,00 %

-5,34 %

Inflatie[2] 

+2,00 %

+1,75 %

+2,00 %

+1,50 %

+7,45 %

College B&W: OZB-woningen Westland[3]

+3,50 %

+3,75 %

+5,75 %

+1,50 %

+15,26 %

OZB t.o.v.  inflatie

+1,50 %

+2,00 %

+3,75 %

   0,00 %

+7,42 %

OZB t.o.v. koopkracht  **)

+2,00 %

+3,25 %

+6,25 %

+1,00 %

+13,00 %

*) cumulatief t.o.v. 2010 (100%)
**) in de koopkrachtcijfers zit de inflatie al verwerkt.

Opvallend is dat het College en de Raad in het jaar 2012 dat de koopkracht het meest daalde (-2,5%) de OZB verhoogd heeft met 5,75%. De gemeente Westland heeft de OZB (Onroerend Zaak Belasting) in deze 4 jaren laten stijgen met meer dan 15%. Dat betekent bijna 7,5% meer dan de inflatiestijging en ten opzichte van de gemiddelde koopkrachtontwikkeling  is de OZB zelfs met 13% teveel gestegen. 

College: ‘belonen’ goed gedrag door inpikken
Het College van B&W, bestaande uit CDA, GBW en PW, verschuilt zich achter het standpunt dat de ’lokale woonlasten’ elk jaar binnen het inflatiecijfer zijn gebleven. Dat is op zich juist, maar zelfs dan is er een negatieve bijdrage  aan de koopkracht. En wat zit daar verder achter? De lokale woonlasten voor huishoudens bestaan naast de OZB uit twee andere lokale heffingen, te weten de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Afgelopen jaren heeft de gemeente Westland de voordeeltjes in m.n. de afvalstoffenheffing direct ingepikt door de OZB extra te verhogen.  Die lagere afvalstoffenheffing, waarvan de gelden ook alleen voor dat doel afvalverwerking mogen worden gebruikt,  is vooral te danken aan het goede scheiden van dat afval door burgers, waardoor de kosten van afvalverwerking lager konden worden. Dit goede gedrag van de huishoudens heeft het College  ‘beloond’ door dit voordeel weer direct in te pikken door de OZB extra te verhogen. [1] Macro Economische Verkenning, Centraal Plan Bureau , zie hier pagina 11

[2] Bron College B&W : CPI (consumentenprijsindex) in vastgestelde Raadsvoorstellen OZB december 2010, december 2011, december 2012, december 2013

[3] Bron College B&W : OZB in vastgestelde Raadsvoorstellen OZB december 2010, december 2011, december 2012, december 2013

Reacties (6 reacties geplaatst)

De Lehmanbrothers aan de Stokdijkkade gaan op de volgende wijze te werk eerst kijken wat er binnen moet komen. Vervolgens verlagen zij de waarde van de woning en verhogen zij het belastingpercentage.Slim bezig toch wij zijn toch niet gek.Wacht maar tot na de verkiezingen dan komt de echte afrekening.
Maar goed dan moeten de burgers weer opdraaien voor het wachtgeld van deze heren( of zijn het graaiers).
Pure diefstal, huis is minder waard en de kosten zijn inmiddels met 50 euro gestegen. En wat krijgen we er voor terug ?
@Willem Otto Zinloos Werk, alsof ik het zelf geschreven kan hebben. Je haalt de woorden uit mijn mond!
Ach, pikt de gemeente het niet dan doen de Provincie en het kabinet het wel.
WV / Leo 2.0 en LPF redden het ook niet als ze de belastingen gaan verlagen.
Belastingen gaan hoe dan ook omhoog.
Bovenstaande nieuws en reactie is toch oud nieuws! Graaiers worden nooit delers. Een nieuw gemeentehuis is zogenaamd noodzakelijk, de burgers zijn niet belangrijk in de besluitvorming. Die gaan ze alleen even met de belastingbrieven kietelen. En wie niet op tijd betaald krijgt een aanmaning! Betalen aub burgertje van het Westland! Anders worden wij boos. Afz. Graaiensteelbestuur.
van de website;
"De gemeente Westland hanteert als uitgangspunt dat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen voor- of nadeel mag opleveren voor de gemeente. De waardedaling in de genoemde periode wordt daarom gecompenseerd met een verhoging van de ozb-tarieven."

En dat blijkt. WOZ was 30.000 euro gedaald, maar ik betaal hetzelfde. Om te zeggen dat ze dan nog eens goede dingen van het geld doen, maar zelfs dat is niet het geval. Dat het over de balk gegooid wordt, maakt het 10 keer erger.

Hopelijk laat de kiezer sowieso de CDA, GBW en PW links liggen zodat ze opgedoekt kunnen worden....

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Poldertocht met polsstok - Bijeenkomst ‘De impact van borstkanker op je gezin’ - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Medewerker personeelsadministratie - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg