CDA wil meer verpleegcapaciteit in het Westland

CDA Westland

CDA wil meer verpleegcapaciteit in het Westland

Westland 09.06.2015 - Van verschillende kanten ontvangt de fractie van CDA Westland vragen over het aantal verpleeghuisplaatsen binnen Gemeente Westland.

De kwaliteit van de opvang zowel in het Westland als daarbuiten is prima, we horen alleen maar positieve berichten over het verplegend personeel. Het probleem ligt bij het aantal beschikbare plaatsen binnen onze gemeente.

 Stand van zaken sluiting verzorgingshuizen

Volgens onze gegevens worden zo'n vijftig mensen buiten het Westland verpleegd, met name in Vlaardingen, Delft en Den Haag. Voor veel mensen en hun familie is dit geen probleem, vaak gaat het immers om een tijdelijke situatie.

Toch krijgen wij signalen over schrijnende gevallen waar mensen, veelal op hoge leeftijd, niet zelfstandig in staat zijn om hun partner of een ander familielid te bezoeken. Ook voor andere mantelzorgers is het vanwege de afstand tot het Westland lastig om bezoeken af te leggen en hand- en spandiensten te verlenen. De bewoners zelf vinden het vaak moeilijk om buiten hun veilige omgeving te moeten verblijven.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze intramurale zorg niet de verantwoordelijkheid is van gemeenten, maar vragen toch aandacht voor dit probleem.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1.      Kan de wethouder aangeven of het zorgkantoor bereid is om de capaciteit binnen de Gemeente Westland op korte termijn te vergroten?

2.      Wil de wethouder hierover op zeer korte termijn in gesprek gaan om dit probleem kenbaar te maken en waar mogelijk druk zetten om het volume binnen onze gemeente te vergroten.

3.      Is er al iets te melden over de nieuwbouw van De Naaldhorst waar extra verpleegplaatsen worden gerealiseerd?

4.      In het Woerdblok wordt niet alle ruimte volledig benut. Is uitbreiding van het aantal verpleegplaatsen mogelijk ?

5.      Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor begeleiding thuis. Als, veelal oudere, partners niet zelfstandig naar een buiten het Westland gelegen verpleeghuis kunnen reizen omdat het te ver of te moeilijk is, zijn er dan extra mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente? Bijvoorbeeld door Vitis Welzijn?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van Westland,

Karin Zwinkels

Jenny Vermeer

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info