College erkent frictie vrijwilligerswerk door werklozen

College Westland

College erkent frictie vrijwilligerswerk door werklozen

Westland 04.04.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over de positie van het UWV inzake de inzet van vrijwilligers...

naar aanleiding van een krantenbericht in de Telegraaf op 3 maart, waarin gemeld is dat het UWV vrijwilligerswerk verbiedt aan uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering. Deze brief hebben zij op 3 maart 2014 ontvangen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wat is de visie van het College over het standpunt van het UWV dat in feite erop neerkomt dat degenen die een UWV-uitkering genieten verboden wordt iedere vorm van vrijwilligerswerk te doen?

Antwoord

Vrijwilligerswerk is een goede opstap naar werk of laat mensen participeren in de samenleving. Dit is onze visie. Naar aanleiding van het krantenartikel hebben wij contact opgenomen met het UWV. Het UWV begrijpt de reacties, maar moet zich ook houden aan de regels die in de Werkloosheidswet zijn vastgelegd.

Op de site van het UWV zijn de regels te vinden waaraan vrijwilligerswerk moet voldoen. Deze regels zijn met het ministerie van Sociale Zaken opgesteld. Zie http://www.uwv.nl/Particulieren/themadossiers/vrijwilligerswerk/.

Bij iedere melding of verzoek tot vrijwilligerswerk wordt getoetst of het vrijwilligerswerk in overeenstemming is met de regels van SZW. Als het verzoek voldoet aan het bovenstaande en het staat betaald werk niet in de weg, wordt toestemming verleend.

Vraag 2

Is het College bereid om bij het UWV onder de aandacht te brengen dat dit contraproductief werkt en volstrekt niet in het belang is van de Westlandse samenleving? Immers vrijwilligerswerk kan een goede opstap zijn naar betaald werk.

Antwoord

Het College constateert met u dat de manier waarop invulling wordt gegeven aan vrijwilligerswerk binnen de Werkeloosheidswet geen gewenste ontwikkeling is. De Westlandse samenleving is immers steeds meer gebaat is bij de inzet van vrijwilligerswerk. Wij zullen een stevig signaal afgeven aan het kabinet over deze ongewenst ontwikkeling en tegenstelling binnen de uitvoering van de Sociale zekerheid.

Daarnaast deelt het UWV deelt onze visie en ziet vrijwilligerswerk ook als een goede opstap naar werk binnen in de uitvoering van de Werkloosheidswet. In het kader van de decentralisaties is intensivering van samenwerking met onze lokale en regionale ketenpartners van groot belang. Wij zijn dan ook met onze ketenpartners in gesprek om gezamenlijke belangen te benadrukken en waar mogelijk elkaar te versterken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info