College geeft antwoord op aanbestedingsbeleid

Geplaatst door Westlanders.nu op 09-12-2013 08:18

Westland 09.12.2013 - De fractie WV-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over werkgelegenheid Westland en uitvoering inkoopbeleidsplan 'Welbesteed'.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vragen

1. Waarom heeft de wethouder tijdens de Raadsvergadering een volstrekt verkeerd antwoord gegeven op een vraag over een onderwerp dat erg belangrijk is voor de werkgelegenheid in Westland en de Westlandse bedrijven? Het betreft immers opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens die bij Westlandse bedrijven ondergebracht kunnen worden zonder dat allerlei Europese regels gelden.

Met u dragen wij de werkgelegenheid in onze gemeente een warm hart toe. Het is echter niet juist dat onder de Europese aanbestedingsgrens zonder meer opdrachten kunnen worden verstrekt aan Westlandse bedrijven. Onder deze drempel is de nieuwe aanbestedingswet van toepassing en eveneens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het uitgangspunt is gelijke kansen voor iedereen.

Voorkeur geven aan lokale bedrijven betekent discriminatie van niet-Westlandse bedrijven, hetgeen volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Wij nodigen Westlandse bedrijven echter van harte uit om bij aanbestedingen in te schrijven en zich te onderscheiden ten opzichte van andere marktpartijen. Met de invulling van de motie ‘zaken doen met de gemeente’, ingediend door de fracties van de VVD, LPF, CDA en Gemeentebelang Westland, die tijdens de begrotingsraad is aangenomen, willen wij hieraan verder vorm en inhoud geven. Over de voortgang hiervan wordt u binnenkort nader geïnformeerd.

2. Waarom heeft uw College niet al uitvoering gegeven aan het inkoopbeleidsplan “Welbesteed” hetwelk al geruime tijd geleden door de Raad is aangenomen? Is dat dan niet belangrijk voor de werkgelegenheid?
Sinds 1 januari 2013 wordt gehandeld conform het nieuwe inkoopbeleid. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kent de volgende procedures:

  1. Opdrachten met een waarde lager dan € 50.000,00 (diensten en leveringen) respectievelijk € 100.000,00 (werken) worden enkelvoudig onderhands aanbesteed;
  2. Opdrachten met een waarde tussen € 50.000,00 en € 200.000,00 (diensten en leveringen) respectievelijk tussen € 100.000,00 en € 5.000.000,00 (werken) worden óf via de groslijstenmethodiek ingekocht óf (wanneer er geen groslijst is) openbaar aanbesteed. Groslijsten worden uitsluitend toegepast wanneer er voldoende opdrachten per marktsegment per jaar gegund kunnen worden. Als grens wordt aangehouden dat er minimaal 5 verschillende opdrachten van meer dan € 50.000,00 c.q. € 100.000,00 per jaar moeten zijn. Dit om te voorkomen dat marktpartijen op een groslijst staan zonder een reële kans op een opdracht.
  3. Opdrachten met een waarde groter dan € 200.000,00 (diensten en leveringen) en € 5.000.000,00 (werken) worden Europees aanbesteed. Dit is een wettelijke verplichting.

Bovenstaande procedures worden sinds 1 januari 2013 toegepast.

3. Bij het opstellen en toepassen van een groslijstensystematiek zijn externe partijen zoals MKB Westland, Kamer van Koophandel Haaglanden, VNO-NCW West en Bouwend Nederland nauw betrokken geweest. Inmiddels is ook aan de groslijsten de nodige ruchtbaarheid gegeven en is deze systematiek inclusief te downloaden relevante documenten op onze website geplaatst en gepubliceerd op de gemeentepagina.


Er is gestart met 9 categorieën. Naar verwachting wordt  het aantal groslijsten de komende periode verder uitgebreid.
Voor de goede orde merken wij op dat het inkoopbeleidsplan niet is bedoeld om (Westlandse) werkgelegenheid te stimuleren. Inkoopbeleid is bedoeld om ‘spelregels’ voor de organisatie op te stellen zodat op uniforme wijze door de gehele organisatie rechtmatig, transparant en niet discriminerend wordt gehandeld.

4. Zijn ook de andere punten uit het inkoopbeleidsplan “Welbesteed” niet uitgevoerd? Welke punten zijn wel uitgevoerd en welke punten moeten nog uitgevoerd worden?

Wij verwijzen u naar onze beantwoording van vraag 2.

5. Wat is het oordeel van uw College over de berichtgeving van de wethouder tijdens de vergadering van 15 oktober 2013 nu deze niet conform de waarheid is gegeven? Wat is de oorzaak hiervan? Verkeerd geïnformeerd door medewerkers van wethouder of heeft de wethouder zelf verkeerde informatie gegeven?

Wij onderschrijven uw constatering niet dat de wethouder u onjuist heeft geïnformeerd. De gegeven beantwoording is correct en is volledig in lijn met de te hanteren groslijstensystematiek.

6. De voorzitter van het College en Raad heeft tijdens meerdere Raadsvergaderingen aangegeven dat de werkgelegenheid en de problemen daaromtrent in Westland prioriteit nummer 1 zijn. Terecht volgens onze fractie. Zijn dat alleen woorden en worden er geen daden verricht door het College? Het uitvoeren van het inkoopbeleidsplan “Welbesteed” en de invoering groslijsten zou dan toch al hebben moeten plaatsvinden? Waarom heeft een en ander blijkbaar geen prioriteit bij uw College?

Uw veronderstelling dat het uitvoeren van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid bij ons geen prioriteit heeft is niet juist. Direct na vaststelling door uw raad is begonnen met het implementatietraject. Het afstemmen met meerdere externe partijen, het uitwerken van procedures (o.a. SROI en groslijsten) én het opleiden van de organisatie heeft veel doorlooptijd gevergd. Wij wijzen u er (nogmaals) op dat sinds 1 januari 2013 wordt gewerkt conform het door uw raad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 1 juli - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Natuurcafé Help de natuur in tuin en huis - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Draag bij aan een toekomst zonder MS - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Dreams Monsterloop Longboard Event - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen