Collegeopdrachten voor Deloitte niet Europees aanbesteed

Westland Verstandig

Collegeopdrachten voor Deloitte niet Europees aanbesteed

Westland 24.09.2015 - Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig circa 15 keer gevraagd naar de opdrachten

die aan de raadsaccountant gegeven zijn vanaf 2010 tot en met 2015. Daar 2009 de aanvang van het contract is, lijkt het goed dat ook 2009 alsnog verstrekt gaat worden. Hetzelfde geldt voor 2015. Welke opdrachten heeft het College in die tijdsperioden aan Deloitte gegeven?

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat het College plotsklaps geen opdrachten meer geeft in met name de tweede helft van 2014. Blijkbaar zijn die niet meer financieel vertaald omdat Deloitte dat niet meer wenste. Opheldering dient wel te komen welke opdrachten Deloitte in 2014 heeft ontvangen van het College. Ook daarvan gaarne de opgave.

Uit de wel ontvangen gegevens blijkt niet of dit alles is en of er hiernaast niet nog meer opdrachten aan Deloitte gegeven zijn die onder de “natuurlijke adviesfunctie” van Deloitte vielen. Ook daarvan wil mijn fractie opgave.

Tenslotte heeft het College, en dus de gemeente, ten onrechte niet Europees aanbesteed. Destijds is een contract aangegaan voor drie jaren, hetgeen door de Raad ieder jaar verlengd is. Dat is waarschijnlijk al Europees aanbestedingsplichtig. In ieder geval zijn Europees aanbestedingsplichtig de opdrachten die het College dan vervolgens geeft en welke opdrachten in ieder geval ver boven de € 200.000,-- per jaar beliepen. Uitgezocht dient te worden of hier een regelgeving overtreden is en wat de gevolgen daarvan zijn en in hoeverre Deloitte daarvoor verder aangesproken kan worden.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

-        Is het College bereid om de opdrachten en de financiële weerslag daarvan over 2009 aan de Raad toe te zenden in dezelfde zin als ook 2010 tot en met 2014 heeft plaatsgevonden?

-        Welke opdrachten zijn gegeven in 2014 aan Deloitte? Hetzelfde geldt voor 2015;

-        Wordt een en ander door Deloitte in het verslag van bevindingen compleet weergegeven?

-                  Waarom is 2014 veel lager dan de jaren daarvoor?

-        Zijn de overzichten compleet en zijn naast de opdrachten zoals deze in de overzichten vermeld worden ook aan het College adviezen gegeven en door het College opdrachten verstrekt die zijn afgewikkeld in het kader van “de natuurlijke adviesfunctie” van Deloitte?

-        Waarom heeft het College deze niet op de voet van artikel 6 van de Controleverordening vooraf gemeld aan de Raad?

-        Is het College het met de fractie eens dat een jaarlijkse verlenging van een contract van drie jaren zonder dat in dat contract een verlengingsmogelijkheid staat, aanbestedingsplichtig ingevolge de Europese regels is?

-        Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat opdrachten van het College tot een gezamenlijk bedrag van meer dan € 200.000,-- per jaar –de daadwerkelijke bestedingsbedragen liggen natuurlijk aanmerkelijk hoger- ook gebonden zijn aan de Europese aanbestedingsregels? Zo neen waarom is het College dat van oordeel en zo ja waarom zijn die procedureregels niet in acht genomen? Wat zijn de gevolgen dan en welke actie onderneemt het College tegen Deloitte die natuurlijk ook in het kader van de controle dit had moeten constateren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

 

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info