Collegevragen inzake geheimhouding afgegeven quickscans

Westland Verstandig

Collegevragen inzake geheimhouding afgegeven quickscans

Westland 06.08.2019 - Herhaaldelijk is onze fractie geconfronteerd met de stelling van het College dat afgegeven QuickScans door het College / ambtenaren geheim zijn

en niet verstrekt kunnen worden, zelfs niet aan raadsleden. Dit is niet transparant en ook niet echt verdedigbaar.

Ook is niet duidelijk waarop de geheimhouding gebaseerd zou zijn. Als iemand toch een QuickScan aanvraagt bij de gemeente en de gemeente geeft daar een antwoord op, dan moet dat openbaar zijn voor een ieder en degene die een QuickScan aanvraagt moet zich daarvan bewust zijn. Hetzelfde geldt voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de transparantie met zich mede brengt dat QuickScans zo spoedig als mogelijk openbaar moeten zijn?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat slechts onder zeer bijzondere omstandigheden QuickScans niet openbaar dienen te zijn, maar dat in de regel die QuickScans wel openbaar moeten zijn?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat vaak het gevolg van een QuickScan is, dat een soort toezegging plaatsvindt dat een vergunning verleend wordt? Is het dan niet nuttig en nodig dat een ieder inzage krijgt in de gedachtegang zoals die aan de QuickScan ten grondslag ligt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Kerstnachtdienst in de Oude Kerk in Naaldwijk Meer info - Warme kerstviering met gospel 2e kerstdag Meer info - Kerstloop bij Olympus ’70 op tweede kerstdag Meer info - Junior Bedrijfsleider Westland Meer info - Teamleider Regio Roosendaal Meer info - (Aankomend) Teeltmanager Regio Zeeland Meer info - Meewerkend Voorman Regio Bergen op Zoom Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - Teamleider Westland Meer info - Logistiek Operator Westland Meer info - Lessons en carrols in Regenboogkerk op 22 december Meer info - Nieuwjaarsinloop bij Inloophuis Carma Meer info - Logistiek Medewerker Regio Aalsmeer en Westland Meer info - Junior verkoper snij- en decoratiegroen Aalsmeer Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Boxmedewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Parttime Orderpickers Snijbloemen (3 dgn) Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Productiemedewerker Westland Meer info - Vrachtwagenchauffeur Westland Meer info - Logistiek Planner Westland Meer info - Winter Wonderland Kerst Sing-in – Bartholomeuskerk Poeldijk Meer info - Sheeplightning op zaterdag 21 december Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - Klimaat Engineer Westland Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Eerste vuurwerkshow op Hoekse strand tijdens jaarwisseling Meer info - De langste nacht bij Natuurlijk Delfland Meer info - Accountmanager Irrigatie Technieken regio Gouda Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 19 december Meer info - Derde Top 2000 kerkdienst in Naaldwijk Meer info - Kabinet wil dak- en thuislozen sneller aan woning met begeleiding helpen Meer info - Kerstconcert door koor van Inloophuis Carma Meer info - Kerstviering Ter Heijde op 24 december Meer info - Sinterklaasfeest barst los op de Daltonschool Meer info - Zo \'n soort teamleider gezocht op kantoor bij Steenks Service Meer info - Verkoper Binnendienst regio Gouda Meer info - Assistent Teeltmanager Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Agrarisch Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnen- en Buitendienst Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Binnenmelder Planten Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Team Westland pop-store Meer info - Timmerman of afbouwer op zoek naar een nieuwe uitdaging Westland Meer info - Lionsclub voor voedselbank en staarpatiënten Meer info