Collegevragen inzake overlast en schade mede veroorzaakt door bussen

GBW

Monster 20.02.2021 - GemeenteBelang Westland blijft zeer verontrust bij de situatie in onder andere de Hortensiastraat te Monster.


Mede naar aanleiding van onze eerdere vragen heeft het college gekozen voor een meting van de trillingen in zomer 2020. Uiteindelijk heeft de fractie kennis kunnen nemen van de resultaten van het trillings-onderzoek. Het college concludeert dat de ‘trillingen’ binnen de hiervoor gestelde normen blijven. Opvallend binnen dit rapport is dat ondanks het lagere gewicht van de nieuwe bussen de vergelijkingen in trillingen overal een stijging te zien geven die aanzienlijk is. Daarnaast is opvallend dat het onderzoek is uitgevoerd op een ‘selectieve manier’, er werd gemeten op de begane grond terwijl ook bijvoorbeeld de eerste etage in de woningen noodzakelijke meetpunten zijn.

De enige conclusie welke de fractie uit het rapport trekt is dat het gewicht niet alleen bepalend is en dat zeker vast te stellen is dat de overlast voor bewoners aanzienlijk is toegenomen. Ook de zichtbare schade in (veelal niet onderheide) huizen is schrikbarend. 

Ook het college is van mening dat de klachten van bewoners serieus genomen dienen te worden, echter het schort aan daadkracht, maar vooral aan communicatie/voorlichting naar bewoners. Rapporten komen nauwelijks in bezit van bewoners, ondanks toezeggingen en brieven hieromtrent.

Ervaring leert dat herbestrating van delen van de Hortensiastraat slechts tot voordeel hebben gehad dat bewoners eindelijk twee weken van de nachtrust konden genieten. De bestrating hierna was binnen twee weken opnieuw verzakt. Dit levert ter plaatse van de versmalling in de Hortensiastraat alleen maar veel nadrukkelijkere hinder op. 

Bewoners hebben in samenwerking met onze fractie een aantal oplossingen aangedragen om de ontstane grote overlast het hoofd te kunnen bieden. Denk daarbij voor de korte termijn aan: 

- Aanpassing van de rijtijden van de bussen waardoor de bussen (in tegenovergestelde richting) elkaar niet in het slechtste deel van de straat behoeven te passeren (ruimschoots aandacht gegeven in onze eerdere vragen in het kader van artikel 42).

- Het verplaatsen van de plaats van de halte waardoor de buschauffeur overzicht heeft in de straat voordat hij zijn voertuig in beweging zet. Op deze wijze kunnen wij het passeren beter laten plaatsvinden.

- Het verplaatsen van de versmalling of het kiezen voor andere snelheid-beperkende maatregelen.

- Het onderzoeken van eventuele andere bestrating en betere ondergrond daar waar deze bussen rijden of eventueel in delen van de route.

- Het onderzoeken van een andere inrichting van de straat, waardoor de smalle straten ‘ruimte kunnen creëren’. Dit ook mede om schade aan auto’s te vermijden (een groot probleem in de straat).

- Het onderzoeken van één-richting verkeer in de straat, wellicht slechts van toepassing op de buslijnen. Zo halveren de ‘bus-bewegingen’ ter plekke en behoort eveneens het toeteren van de buschauffeurs naar elkaar tot het verleden….

Voor de langere termijn verzoeken bewoners (en onze fractie) te onderzoeken of de route van de buslijnen kan worden aangepast.

Dit brengt de fractie tot de volgende vragen;

1. Is het college zich nog altijd bewust van de (enorme) overlast in Monster?

2. Waarom is het trillings-onderzoek ‘beperkt’ uitgevoerd en waarom duurt het zo lang om resultaten gezamenlijk te evalueren (en naar oplossingen te zoeken)?

3. Kan het college per aangegeven oplossing reageren waarom deze oplossing wel of niet kan worden uitgevoerd?

4. Is het college bereid op zeer korte termijn een ruime klankbordgroep met vele / alle bewoners in te richten en deze bewoners te laten participeren?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van GBW 

René Lelieveld

 

 

Reacties (27 reacties geplaatst)

Ik woon aan de Larixlaan en herken deze problematiek. De gemeente moet hier iets mee. Niet alleen de Hortensiastraat want deze overlast geldt voor de hele busroute in Monster. Verleg deze om het dorp heen. Dat is inderdaad de enige oplossing. De bus kan daar sneller rijden zonder de overlast te veroorzaken wat het nu doet. Inderdaad een halte bij de grote rotonde (Zeereep) voor de nieuwbouwwijk Grote Geest, een halte bij de Praxis voor het centrum, een halte ter hoogte van de Burgemeester Kampschoerstraat, een halte op de Molenweg ter hoogte van de Verdilaan en een halte bij de Molen en daarna verder de Haagweg op. Dit plan moet de gemeente serieus overwegen!

Jos heeft een punt: het scheelt welgeteld 3 haltes. Het is niet meer van deze tijd om vele bussen per uur dwars door een dorpskern te laten denderen. Realiseer haltes aan de rondwegen om het dorp heen zodat je op korte afstand vanuit verschillende punten aan de rand van Monster een bushalte kunt bereiken. De bussen mogen daar 50 dus een paar haltes extra is geen onoverkomelijk probleem. Iedereen blij. Wat is het probleem beste gemeente? Ik vind het mooi om te zien dat de groep inwoners die dit probleem bij de gemeente heeft aangekaart steeds groter wordt. Hou vol! De gemeente Westland kan dit probleem niet langer negeren.

Ik heb idd aan ouderen gedacht. Ouderen kunnen gebruik maken van een taxibus. Worden ze nog voor de deur opgehaald en teruggebracht . En respectloos om dan over dom te beginnen. We kunnen ook netjes blijven. Bij jouw heb je er zeker geen last van.

Klagen bij de gemeente dat ze de straten eens moeten doen het lijkt wel een virus iedereen heeft er last van opvaallend

Molenstraat hetzelfde verhaal. Ook trillingen. Houden zich ook niet altijd aan de 30 km per uur.. Bedankt voor de aandacht Rene Lelieveld.

Sinds weken weer veel last trillingen door de OV-bussen, ook als je op bed ligt. Vorige week hiervan een melding gemaakt bij gem. Westland in de hoop dat er in de toekomst veel minder zware bussen door de Larixlaan gaan rijden. Hetgeen aan de weg is gedaan om dit op te lossen, heeft geen effect op de trilhinder gehad.

ik woon niet in Monster maar in Honselersdijk daar is al jaren geleden de buslijn door het dorp weggehaald!

De buslijn is nu bij de middelbroekweg en aan de andere kant bij de Hofstraat...

Dus ten allen tijden een stukje lopen .

Het is ff wennen maar later weet je niet beter!

volgens mij kan het prima de bus weren uit het dorp ....

Jolanda wel eens aan de oudere gedacht die geen vervoer meer hebben en naar een l burg moeten kijken als je zo oud ben en met een rolator loopt en dan naar de emmastaat sturen lekker verhaal en ik zie ze ook ze rijden echt niet te hard maar dit gaat ooj niet gebeuren en overdrijven als ik het hier lees dan vliegen de deuren door monster ag ag

Larixlaan welkom bij de zeur club

Hier op het Kerkpad lig ik ook in mijn bed te schudden en alles rammelt boven als er een bus voorbij komt. Ik zeg: De bus over de emmastraat en molenweg laten rijden en niet door het dorp. Het is echt niet normaal en ik ben geen bejaarde azijnzeiker.

Voor degenen die hier negatieve reacties zetten...., zoals bv. elkaar op fokken? gepensioneerden? etc.
Hierbij denk ik alleen maar, deze mensen zullen vast NIET in het gebied wonen, waar de trillingen WEL voel- en hoorbaar zijn!
Limburg is zeker erg, veel erger!
Maar ook wij hebben erg veel last van de EBS-bussen en daardoor slecht in slaap komen of zelfs wakker worden, niet te spreken van de schuren in een pas gerenoveerde huis etc..
Wij zijn enorm blij de ingezonden brief van dhr. Lelieveld!
Hierdoor worden betere stappen gezet, met uiteindelijk betere maatregelen :).

P.S.: De chauffeurs moeten zich sowieso veel meer ad snelheid 15 of 30km houden!

Nog even staan de kasten buiten van de zo genaamde trillingen wat een kolder deze mensen doen hun werk en rijden niet harder dan 20 en elkaar lekker opjutten van heb jij dat ook ja wij ook ag ag

Zo te lezen is het ouwe brandhout nog niet op hier. Wat een azijnzeikers, ga lekker in een hutje op de hei wonen...

Zelf woon ik bij de wegversmalling.
Uiteraard heb ik niet “gekozen” voor de versmalling maar lag deze er al bij aankoop. Tevens ben ik geen senior en heb ik zeker geen tijd over als werkende moeder van een gezin.

Sinds Veolia rijdt absoluut veel meer last van de trillingen. Ik lees hier de en reactie over “tanks” nou jullie zouden voor de grap eens bij mij boven op de 1e verdieping moeten komen,.. de kasten trillen letterlijk langs de muren wanneer de bussen passeren.

Tevens aan beide auto’s al schade gehad van de passerende bussen.

De oplossing zal niet pasklaar zijn, maar niets doen is ook geen oplossing in dit geval.

Wat een gezeur over de bus
Weet je wat erg is
Dat je in heel monster
Haast niet met een bus kan komen
Km lopen
Uur onder weg
Van naaldwijk naar monster
En monster naar naaldwijk
Van af de maden weg
Kan je gaan lopen naar het schelpen pad
Er zijn ook mensen die werken in de zorg
Is niet te doen met de bus
Je gaat van af schelpen pad heel monster door
Tm sgraven zande
Dan mag je nog 1 km lopen bus halten
Naar naaldwijk
1 uur onder weg
En dezen maand
Veel met de bus geweest
20 door de straten

Ben gelukkig niet zo vaak meer in ons appartement op de hoek Ahornstraat / Acaciastraat. We hebben een halte praktisch voor de deur, dus de snelheid is doorgaans laag. De trillingen zijn goed te voelen en de bus is meestal vrijwel leeg. Dus waarom buiten de "spitstijden voor passagiers" geen kleine(re) bussen ingezet?
Overigens vind ik het rijgedag van met name de jongste categorie weggebruikers zowel voor wat betreft de naleving van de max. snelheid (= 30 km!) en het geven van voorrang vele malen meer ergernis-verwekkend. Alleen scheuren daar de muren niet van. Dat scheuren doen ze zelf!

Mensen in noord-oost groningen ....DIE HEBBEN RECHT TOT KLAGEN !!

Jos, scheelt wel een flink aantal haltes, iets van NIMBY

Overdrijven is ook een vak als ik dit lees alsof er een tank voorbij komt man man klinklare onzin en de een praat met de ander heb jij dat ook ja wij ook hoe triest wethouder niets aan doen gezeur gewoon

Haalt een deskundige er bij die vorige bussen hadden een andere wiel op hanging ik heb 45 jaar als monteur rond gelopen dezen bussen zijn veel stugger in vering

Allemaal senioren die er wonen en niets anders te doen hebben dan zeuren lekker zo laten die bussen wegen net zoveel als die van veolia en connexion en ik kan ook klagen laten ze eerst maar eens parkeren in het vak

De buschauffeurs hoeven elkaar niet te toeteren (gebeurt ook niet) , de buschauffeurs hebben 27mc aan boord.
De buschauffeurs roepen elkaar op of geven lichtseinen.

Als de bewoners van Monster nou eens eerlijk zeggen dat ze bussen over de Emmastraat willen hebben, zodat ze zelf met 50 of 60 door de Hortensiastraat heen kunnen racen in hun bedrijfsbussen/Pickups.

Zal wel minnetjes krijgen op deze reactie.

Ik ben geen belang hebbende, maar heb het rapport gewoon gezien.
En mensen willen een versmalling tegen te hard rijden, maar vergeten dat men daardoor gaat remmen, kijk maar in het rapport, waar de sluis is, die hebben het meest last van trillingen

Wat een gezeur ik reed pas op de fiets en haalde een bus in die man ging denk niet harder dan 20 dat xijn mensen met teveel vrije tijd en zelf rijden ze in monster ook geen 30 wedden

Inderdaad het trillingsrapport is gebaseerd op een vooropgezet/gecontroleerde beweging van zwaar vervoer. Wanneer over een langere periode en op verschillende punten gemeten zou worden ziet men een ander beeld.

Voor de mensen aan de busroutes. Wanneer u trillingen waarneemt. Meldt dit aub via de buitenbeterapp.
Dit systeem registreert uw melding.
Hoe meer meldingen hoe urgenter de zaak wordt.

De enige juiste oplossing is het verleggen van de busroute OM Monster heen i.p.v. er dwars doorheen. Monster is gelukkig nog klein genoeg dat ik ook daadwerkelijk kan. De bus kan prima over de Emmastraat en Molenweg rijden. Een halte bij de rotonde bij de Havenstraat en je loopt zo het centrum in. De bus rijdt dan via de Molenweg de Haagweg weer op. Iedereen blij en je bent als inwoner van Monster en wonend aan de bestaande busroute verlost van de vele voorbij denderende bussen. De dorpskern Monster verschilt echt met de andere dorpen. Monster is dichtbebouwd. Er is geen centrale geasfalteerde brede weg waar je 50 mag zoals in Naaldwijk en 's-Gravenzande. De bussen rijden in Monster door de dorpskern met klinkerstraten waar je 30 mag. Alle huizen aan de busroute zijn op staal gefundeerd dus de situatie is verre van ideaal. Gemeente: wees wijs en verleg de busroute om Monster heen!

De overlast is echt enorm, wat met de vorige bussen niet was.
De schades aan de huizen is ook aanzienlijk, scheuren die door en door zijn.
en dan niet te vergeten de gevaarlijke situaties die ontstaan door de te grote bussen door een te klein straatje.
Wanneer het fout zal gaan, gaat het goed fout gaan!

Hartelijk bedankt Rene Lelieveld, van GBW, voor je grote inzet voor ons!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.