Collegevragen over herbouw bedrijfsopstallen Piket

Westland Verstandig

Collegevragen over herbouw bedrijfsopstallen Piket

Wateringen 24.05.2016 - De fractie van Westland Verstandig is benaderd door een aantal bewoners van de Ambachtsweg in Wateringen die zich geconfronteerd

zien met herbouw van de bedrijfsopstallen van Piket. De betreffende inwoners van Westland vrezen natuurlijk herhaling van de brand. Wrang is het te moeten constateren dat herbouw plaatsvindt op exact dezelfde plek als waar ook de opstallen van Piket stonden en destijds kon de brand zo uit de hand lopen omdat de brandweer er niet bij kon aan die zijde. Nu is hetzelfde het geval en zal na herbouw dezelfde problematiek ontstaan. Het College heeft bericht dat de brandweer een positief advies gegeven heeft.

Bewoners kunnen zich dat niet voorstellen. Ook is niet duidelijk hoe nu precies de afspraken tussen Piket en de gemeente zijn. Naar verluidt zou Piket alle aanspraken van de verzekering en van de herbouw aan de gemeente hebben overgedragen, zodat het gebouw na realisering al of niet economisch eigendom wordt van de gemeente. Daarna zou de gemeente het gaan verkopen of verhuren, althans Piket zou dat doen. De opbrengsten komen dan ten goede aan de gemeente.

Dit leidt tot de vraag of de gemeente wel in deze de juiste oplossing gekozen heeft door het oude gebouw weer te doen herbouwen met alle nodige problemen en onzekerheden voor de buurtbewoners. Het is toch niet meer van deze tijd dat direct achter de woningen deze bebouwing plaatsvindt. Aan de andere zijde wordt de nieuwe woonwijk langs de Poeldijkseweg gerealiseerd en daar wordt wel een afstand in acht genomen van 30 meter. Waarom wordt dat nu niet voor de bestaande woningen gedaan? Alleen al uit zorgplicht van de gemeente richting de bewoners om hun veiligheid zou dit op zijn plaats geweest zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Is het juist dat Piket bouwt op exact dezelfde afstand van de woningen zoals ook het geval was bij de afgebrande loods?

-        Kan het College het advies van de brandweer aan de Raad doen toekomen, omdat niet valt in te zien dat dat advies positief is? Welke informatie is aan de brandweer verstrekt voorafgaande aan de verlening van de omgevingsvergunning? Kan die informatie aan de Raad verstrekt worden?

-        Ook uit welstandsoogpunt is een positief advies gegeven. Welke belangen heeft de Welstandscommissie daarbij in ogenschouw genomen? Ook de belangen van de omwonenden? Kan het welstandscommissieadvies ook aan de Raad worden verstrekt?

-        De bewoners maken zich ernstig zorgen over de vervuilde bodem onder het perceel waar nu nieuwbouw op gepleegd gaat worden. Is daar een rapportage van en kan deze aan de Raad verstrekt worden?

-        Hoe is de constructie tussen de gemeente en Piket afgesproken? Na herbouw die op kosten van de verzekering plaatsvindt, zal ofwel Piket tot verkoop en/of verhuur overgaan ofwel de gemeente zal dat doen. Hoe zit dit en kan het College hierover informatie geven?

-        Welk gebruik wordt van de hallen gemaakt na de realisering van de bouw? Wordt dat weer hetzelfde als voorheen het geval was? Wordt alleen opslag gepleegd of kunnen er ook activiteiten ontplooid worden zoals dat ook vóór de brand het geval was met de brand als gevolg? Hoe zit het milieutechnisch? Zal het College straks een overkoepelende milieuvergunning verlenen ofwel wordt ieder bedrijf weer apart via de algemene regelgeving beoordeeld? Heeft het College daar al een mening over gevormd?

-        De bewoners maken zich zorgen dat zij uiteindelijk nul op het rekest krijgen bij verhaal van hun schade bij Piket omdat de gemeente zich alles al heeft laten overdragen. Is het College bereid om alle claims van de bewoners van de asbestwijk bij de gemeente te laten indienen en de gemeente deze ook zal verhalen op Piket en dan bij voorrang –dat wil zeggen vóór de gemeente- aan de bewoners de schade te voldoen als die wordt uitbetaald door Piket?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info