Collegevragen over sluiting woonhotel Westland

GBW

Collegevragen over sluiting woonhotel Westland

Poeldijk 27.02.2020 - Uw college heeft ons door middel van een kort memo en een persbericht geïnformeerd over het feit dat u (samen met stichting Perspectief en stichting Pieter van Foreest)

heeft besloten 'Woonhotel Wittebrug' in Poeldijk op stel en sprong te sluiten.

De mededeling van uw college is voor de fractie van GemeenteBelang Westland aanleiding tot het stellen van de navolgende vragen:

Wij begrijpen uit uw mededeling dat het gebouw Woonhotel Westland 'op slopershoogte' is en de eigenaar Pieter van Foreest heeft besloten de exploitatie van het pand te beëindigen. Voor de beëindiging van de exploitatie is op grond van de Huisvestingsverordening Westland 2019 (artikel 5.2) een vergunning vereist.

- Heeft de eigenaar een aanvraag vergunning ingediend? En heeft uw college de vergunning verleend?

In de mededeling wordt benadrukt dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding is.

- Waarom heeft uw college dan besloten tot uiterlijk voor het einde van dit jaar de exploitatie van Woonhotel Westland wordt beëindigd? Waarom is niet gekozen voor een latere datum? Of voor een gefaseerde sluiting?

Het naastgelegen wooncomplex De Wittebrug (met 123 appartementen voor ouderen) is van hetzelfde bouwjaar en dezelfde snit als Woonhotel Westland. Is de technische staat van wooncomplex 'de Wittebrug' ook van onvoldoende kwaliteit? En dus ook aan het einde van zijn levensduur?

Woonhotel Westland telt 39 appartementen voor begeleid zelfstandig wonen. Met de bewoners zijn huurovereenkomsten gesloten. Is in relatie met het besluit de exploitatie van Woonhotel Westland te beëindigen voor de huidige bewoners een 'sociaal plan' opgemaakt.

- Heeft uw college het sociaal plan beoordeeld? Welke afspraken zijn met de bewoners (of hun vertegenwoordigers) gemaakt rond de herhuisvesting?

- Heeft de gemeente Westland de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor vervangende huisvesting voor alle 39 bewoners? Of alleen voor de bewoners die geboren en getogen zijn in Westland? Heeft uw college daarover afspraken gemaakt? Hoeveel bewoners zijn overigens geboren en getogen in Westland?

Voor de herhuisvesting van de bewoners wordt door uw college ook (alweer) een beroep gedaan op de woningcorporaties.

- Hebben deze inmiddels nog niet genoeg op hun bord? Heeft u Perspectief op haar verantwoordelijkheid aangesproken? En Pieter van Foreest, eigenaar van Woonhotel Westland? Kan uw college garanderen dat een eventuele inzet van de corporaties bij tijdelijke en permanente alternatieven niet ten koste gaat van de urgent en reguliere woningzoekenden in Westland? Of van hun inspanningen het Westlandse woningbezit van Vestia over te nemen?

Uw college heeft de goede gewoonte om met 'één mond te spreken'. In het persbericht wordt evenwel zowel de zorgwethouder als de wonenwethouder geciteerd.

- Waarom breekt uw college met haar goede gewoonte? Welke wethouder is nu uiteindelijk verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de herhuisvesting van de bewoners van Woonhotel Westland?

André van den Berg

Fractie GemeenteBelang Westland

Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info