Collegevragen van D66 na motie over startersbeurs

D66 en LPF Westland

Collegevragen van D66 na motie over startersbeurs

Westland 23.09.2014 - D66 Westland vindt het belangrijk dat jongeren, na het behalen van hun diploma, snel aan het werk kunnen.

Ondanks de verbeterde economische omstandigheden is de crisis nog niet helemaal voorbij en hebben jongeren nog steeds moeite met het vinden van werk. Sinds enige tijd is er een beurs in het leven geroepen die afgestudeerde starters op de arbeidsmarkt op weg moeten helpen: de Startersbeurs (www.startersbeurs.nu).

Het idee is bedacht door de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen en de jongerenvakbonden FNV en CNV. De afgelopen maanden hebben ongeveer 150 gemeenten zich hierbij aangesloten. Jongeren in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar die klaar zijn met hun opleiding kunnen aan de slag met de Starterbeurs. Een kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze.

Aangezien het college jeugdwerkloosheid een belangrijk thema vindt, zou deze Startersbeurs een mooie gelegenheid zijn om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

D66 heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Hoeveel werklozen in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar met een startkwalificatie (diploma) zijn er in de gemeente Westland?

2. Heeft het college reeds concrete plannen om de jeugdwerkloosheid binnen de gemeente tegen te gaan? Zo ja, welke plannen betreft dit?

3. Is het college bekend met de Startersbeurs?

4. Deelt het college de mening van D66 Westland dat de Startersbeurs een goede regeling is om de jeugdwerkloosheid terug te dringen?

5. Zo ja, is het college bereid om de gemeente Westland op korte termijn een van de deelnemers aan de regeling te laten worden?

6. Indien het college niet bereid is deel te nemen aan de regeling, op grond van welke overwegingen is het college die mening toegedaan? Wij verzoeken u de gestelde vragen binnen de voorgeschreven termijn schriftelijk te beantwoorden.

Tamara van Riet, fractievoorzitter D66 Westland

Benjamin Hofland, steunraadslid D66 Westland

------

Opmerkelijk dat D66 hierover nu Collegevragen stelt aangezien LPF Westland al op 15 juli een motie in de raad over hetzelfde onderwerp had ingediend.

--------

MOTIE STARTERSBEURS

De raad van gemeente Westland in vergadering bijeen op 15 JULI 2014

In overweging nemende dat:

- De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven deel uit maakt van het College Werk Programma;

- Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het project Startersbeurs ondersteund;

- De Startersbeurs al met veel succes ingevoerd is in meer dan 100 gemeentes en/of regio’s; Verzoekt het college:

- De gemeente Westland aan te melden bij de Startersbeurs;

- Voor de begroting de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de voortgang;

- De startersbeurs te implementeren in hoofdstuk 2.2 van het College Werk Programma

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens LPF Westland,

Dave vd Meer

Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Vandaag Westlander Business Trophy 2018 Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info