GBW en LPF-Westland teleurgesteld in keuze college over AZC Wateringen

Advertorial

GBW en LPF-Westland teleurgesteld in keuze college over AZC Wateringen

Westland 25.03.2016 - Op 21 maart jl. hebben de fracties van GBW en LPF-Westland via de media kennis genomen van de uitkomst

van het beraad door het college over de mogelijkheid medewerking te geven aan de komst van een AZC in Wateringen. Naar nu blijkt heeft het college tijdens de raadsvergadering van 16 februari jl. die speciaal werd gehouden over deze mogelijke komst van een AZC naar Westland, de oren stevig dicht gehad. De opvang van asielzoekers lag kennelijk vast en men heeft voor de vorm nog even een ritueel dansje gedaan voor de bühne. Wat onze beide fracties betreft worden alle juridische middelen aangewend om de komst van een AZC in Wateringen te voorkomen.

Meerderheid Wateringse bedrijven tegen opvang asielzoekers Lierseweg

GBW en LPF-Westland willen eerst de uitslagen zien van het toegezegde BIBOB onderzoek naar de eigenaar van het “Polenhotel”, alvorens het college verdere stappen zet, ondanks dat er een minimale meerderheid is voor het mee werken aan huisvesting van asielzoekers. Om dit te bewerkstelligen, zal er namens de fracties in de raadsvergadering van 29 maart a.s. een motie worden ingediend.

Beide partijen concluderen verder dat het college eigenlijk nog niet veel verder is dan 16 februari jl. Ondanks dat het college aangeeft mee te willen werken zijn er nog vele hobbels die genomen moeten worden. Voorlopig heeft de eigenaar van het “polenhotel” nog geen officiële vraag bij de gemeente neergelegd. GBW en LPF-Westland vinden het dan ook doodzonde van de tijd en het geld dat nu al ambtelijk in de voorbereiding wordt gestoken.

Tijdens de raadsvergadering willen onze fracties een uitspraak van de gemeenteraad. Ook hier speelt wederom de stem van de VVD fractie een cruciale rol, ,…….!

Namens de fracties van GBW en LPF-Westland,

Remmert Keizer

Dave van der Meer

Advertorial

------------------------------

Motie inzake kwestie AZC-Wateringen

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen, op dinsdag 29 maart 2016

Constaterende dat:

·        De gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid tijdens een respectvol debat positief staat tegen de komst van asielzoekers

·        De tegenstanders ( GBW, LPF en WV) om hun moverende redenen hebben aangegeven de komst van 275 asielzoekers in het “Polenhotel” niet te zien zitten

·        Aan het eind van het debat is gesproken door met name GBW en LPF over de exploitant en de mogelijke ( sociale) gevolgen die het heeft wanneer de exploitant in faillissement terecht zou komen

·        LPF-Westland expliciet heeft gevraagd naar een BIBOB onderzoek van de hoteleigenaar

·        Het college via de media heet laten weten te willen meewerken aan het huisvesten van de genoemde asielzoekers.

Draagt het college op:

1        De uitkomsten van het BIBOB onderzoek z.s.m. te delen met het seniorenconvent.

2        Tot het onder 1 genoemde moment geen verdere actie te ondernemen m.b.t. het meewerken aan huisvesting van asielzoekers in Wateringen.

Namens de fracties van:

GemeenteBelang Westland                                      LPF-Westland

Remmert Keizer                                                             Dave van der Meer

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info