GBW; statushouders beter naar krimpgebieden in Nederland

GemeenteBelang Westland

GBW; statushouders beter naar krimpgebieden in Nederland

Westland 28.08.2015 - In februari 2015 heeft de fractie van GemeenteBelang Westland samen met de fractie van de LPF een motie ingediend om uw college op te dragen

de rijksoverheid te kennen te geven, dat het aantal te huisvesten statushouders in relatie tot het aantal woningzoekenden binnen de eigen gemeente en het geringe aantal vrijkomende sociale huurwoningen niet tot elkaar in verhouding staan. Beide fracties verwachtten dat de gemeente Westland niet aan de opgelegde taakstelling zou kunnen voldoen. Die verwachting is werkelijkheid geworden.

Het bevreemdde ons enigszins, dat uw college pas in juli van dit jaar een brief aan de minister heeft geschreven met het verzoek de taakstelling te heroverwegen. Wij verwachten dat u niet tot juli heeft gewacht met actieve acties, zoals de motie u opdroeg en zijn benieuwd naar datgene wat u heeft gedaan. In de media hebben wij allen kunnen vernemen, dat er een grote stroom asielzoekers op weg is naar noorden en westen van Europa en een deel daarvan ook in Nederland zal moeten worden opgevangen. Als die verdeelsleutel straks gelijk is aan de verdeelsleutel voor de statushouders dan kunnen eigen, vooral jongere inwoners, het helemaal wel vergeten om hier in aanmerking te komen voor een (goedkope)huurwoning.

GemeenteBelang Westland staat voor een humaan en sociaal beleid en is bereid mee te werken aan datgene wat haalbaar is binnen onze ruimte en middelen. Nu al worden opgelegde taakstellingen niet gehaald en zal Westland dientengevolge een berisping krijgen. Mochten de taakstellingen voor 2016 nog groter worden dan zal dat ertoe leiden, dat er eind 2016 een nog grotere achterstand is op de taakstelling.

De gemeente Westland heeft een taakstelling opgelegd gekregen waar ze niks mee kan. Een taakstelling die niet haalbaar is en die een grote druk op de huurmarkt teweeg zal brengen.

Wij hebben als gemeente een humanitaire taak, maar ook de taak de belangen en rechten van onze burgers te bewaken en te verdedigen. GemeenteBelang Westland is van mening dat de taakstelling vanuit 2014 de maximaal haalbare is, gezien de krapte op onze (eigen) woningmarkt.

GemeenteBelang Westland wil het graag realistisch houden. De huidige taakstelling is praktisch niet haalbaar. Uiteraard willen wij dat onze gemeente meedenkt en meewerkt aan dit massale probleem, maar onhaalbare taakstellingen vanuit de landelijke overheid zijn geen oplossing voor het probleem. Wij zien meer in realistische maatregelen die we ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.

In tegenstelling tot ons gebied heeft de provincie Zeeland ruim 15.000 wooneenheden leegstaan. Dan begrijpt de fractie van GemeenteBelang Westland niet dat deze VVD-minister niet wil kijken naar krimpgebieden, maar alle gebieden als gelijk beschouwt.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat de opgelegde taakstelling te groot is voor de Westlandse woningmarkt?

2. Constateert u met de fractie van GemeenteBelang Westland dat de taakstelling over 2015 niet gehaald wordt? a. Zo ja wat is volgens uw college het maximaal haalbare aan te huisvesten statushouders?

3. Welke sanctie(s) kan de provincie u opleggen wanneer u niet de opgelegde taakstelling behaalt, maar bijvoorbeeld gaat tot het maximaal aantal te huisvesten statushouders volgens de taakstelling 2014?

4. Is uw college met ons van mening, dat de extra taakstelling en de verwachting van een nog grotere taakstelling voor 2016 onevenredig is voor onze eigen ingeschreven (vooral jonge) woningzoekenden? a. Zo ja, bent u dan ook bereid de taakstelling naast u neer te leggen en maximaal 95 statushouders volgens de taakstelling uit 2014 te huisvesten.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info