Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Westland Verstandig

Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Westland 25.03.2016 - De Westland Verstandig fractie is benaderd met het bericht dat de gemeente Westland per 1 januari 2017

het huurtarief van vorenstaande accommodaties gaat verhogen. Inmiddels heeft wethouder Ouwendijk ook bijgaand memo gestuurd aan de commissie EFO. Tijdens de laatste commissievergadering heeft de wethouder bevestigd dat ook de ’s-Gravenzandse verenigingen een huurverhoging kunnen verwachten.

WV heeft eerder al gedragscodes voor College en Raad voorgesteld

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Invoering van het accommodatiebeleid geeft problemen. Is het juist om op het accommodatiebeleid al een voorschot te nemen en sportverenigingen in Westland te treffen door tariefverhogingen?

-        Probeert de wethouder voordat het accommodatiebeleid wordt ingevoerd al te doen wat in ieder geval Westland Verstandig niet wenst, namelijk het verhogen van de tarieven waardoor verenigingen nog verder onder druk komen te staan?

-        Is met de verenigingen overleg gevoerd omtrent de verhogingen en is in beeld gebracht wat de gevolgen voor die verenigingen zijn?

-        Zal door de tariefverhoging niet op een andere wijze aanspraak gemaakt worden op voorzieningen van de gemeente zoals het Kindpakket en andere voorzieningen die er zijn? Is dit in beeld gebracht?

-        Waarom worden nu na 11 jaar gemeente Westland de huurprijzen in De Lier aangepakt? Als dan ook elders in Westland de huren verhoogd worden, dan zal dat de verenigingen extra treffen. Waarom worden in de Westlandhal de tarieven ook opgehoogd?

-        Wat is het nut van de verhoging op dit moment gezien de huurverhouding die met Optisport bestaat?

-        De wethouder merkt op dat de nieuwe exploitant voor de zwembaden de toezegging van de gemeente krijgt dat de tarieven omhoog gebracht mogen worden. Op welke wijze wordt dat gestalte gegeven, in welke omvang en gaat de gemeente zich hier niet rijk rekenen door hogere huren te kunnen vangen, maar dat ten koste te laten gaan van de verenigingen? Verrijkt de gemeente zich hier niet over de ruggen van de verenigingen die het toch al lastig hebben omdat er geen subsidies meer zijn en verenigingen die de olie in de Westlandse samenleving moeten zijn?

-        Is dit beleid niet in strijd met eerdere beleidsnotities van het College? Is dit ook niet in strijd met het College Werkprogramma van dit College? Is dit ook niet in strijd met het VVD-verkiezingsprogramma van deze VVD-wethouder en de beloftes die zijn partij aan kiezers gedaan heeft?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info