Jaarlijks wel onderhoud aan beluchtingsputten Marktplein

College Westland

Jaarlijks wel onderhoud aan beluchtingsputten Marktplein

's-Gravenzande 04.09.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de bomen en inrichting van het Marktplein te ’s-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw College bekend met vorenstaande problematiek van de verstopte beluchtingsputten?

Antwoord 1

Ja, het college is bekend met het feit dat beluchtingsputten verstopt kunnen raken wanneer deze niet worden onderhouden.

Vraag 2

Het moet toch niet al te veel moeite kosten om de putten weer open te maken? Dit is toch achterstallig onderhoud wat allang had moeten worden ingelopen?

Antwoord 2

Het onderhouden van de beluchtingsdrains wordt jaarlijks structureel uitgevoerd. Dit is in het werkpakket opgenomen en geldt zowel voor nieuw geplante bomen als voor bestaande bomen. Er is hier dus geen sprake van achterstallig onderhoud.

 Westland Verstandig: snel concrete stappen rondom herinrichting Marktplein

Vraag 3

Bij de nieuwe bomen moeten putten gemaakt worden. Die zijn wel toegezegd en ook gepland. Wanneer komen die? Gebeurt dit op korte termijn daar anders ook die bomen het niet zullen redden?

Antwoord 3

De nieuw geplante bomen maken gebruik van de bestaande beluchtingskokers. Tevens is er een boomgranulaat gebruikt waarbij de open ruimtes zorgen voor beluchting.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 3 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 264,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus

 

€ 440,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info