LPF-Westland teleurgesteld in proces AZC in Westland

Advertorial LPF Westland

LPF-Westland teleurgesteld in proces AZC in Westland

Westland 04.02.2016 - Vorige week kondigde het college van B&W aan dat er een extra raad nodig was om “het vraagstuk vluchtelingen,

asielzoekers, statushouders” te bespreken. Deze week ontvingen wij plots een besluit van het college, zonder daar vooraf de raad over te consulteren. Het gaat om “kleinschalige opvang in short stay hotel Wateringen”.

Gelijk is al duidelijk dat het college besloten heeft en de raad slechts haar wensen & bedenkingen mag uiten! Wat LPF-Westland betreft een slechte start van dit proces. Hoewel het college van B&W spreekt over zorgvuldige besluitvorming en goede communicatie met de direct betrokkenen lijkt het erop dat de inwoners van Wateringen en de bedrijven van Zwethove wel op een spreekuur bij de wethouder mogen komen, maar bij de besluitvorming wordt men geheel niet betrokken evenals de gemeenteraad. Een verkeerde keuze als we kijken naar de ervaringen in het land de afgelopen tijd. Dit plotse besluit heeft nu het karakter van slikken of stikken !

LPF-Westland teleurgesteld in proces AZC in Westland

Waarom niet eerst een informatieavond houden in Wateringen?
In het afgelopen presidium heeft LPF-Westland gepleit voor een reguliere commissievergadering met inspreekruimte voor burgers. Ook pleitte LPF Westland om de raadsvergadering te houden in de kern Wateringen. Er komt nu een raadsvergadering op dinsdag 16 februari in ‘s Gravenzande waar beperkt plaats is om de vergadering bij te wonen.

Argumentatie hiervoor was dat de vergadering tenslotte uitgezonden wordt via internet en het speciale kanaal via de CAIWAY. Daarbij de dooddoener van burgemeester van der Tak dat besluitvorming thuishoort in het huis van de gemeente, terwijl nota bene de eerste raadsvergadering van onze gemeente in 2004 in een hal van bloemenveiling Flora Holland plaatsvond. Kortom, een bewuste keuze van de coalitie. Eventueel wordt er nog gekeken naar een ruimte in de hal of de Spaanse Vloot. Jammer want LPF Westland denkt dat er veel belangstellenden dit live zouden willen volgen en het liefst dicht bij huis! Ons voorstel om het bij VELO te organiseren heeft het dus helaas niet gehaald.

Dan de genoemde kleinschaligheid: 275?
In de nieuwjaarstoespraak zei burgemeester Sjaak van der Tak dat er geen grootschalige opvang in het Westland moest komen. In het blad Binnenlands Bestuur pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor aantallen van 30 tot 70!! LPF Westland vindt 275 net zoals de VNG te veel en zeker niet kleinschalig !

Ook de beweegredenen om de Polen te verhuizen zijn dubieus. Bij het nieuwe bestemmingsplan Elsenbosch  (tegenover de meubelboulevard in Naaldwijk) werd juist gezegd dat er te weinig bedden waren voor onze seizoenarbeiders waardoor er op die plek een extra hotel moet komen en nu is er opeens leegstand in het hotel in Wateringen met dezelfde bestemming. Of gaan we stiekem al vast bouwen in Naaldwijk voor een 2e AZC en wie worden daar dan weer beter van? LPF Westland wil graag duidelijkheid voor Wateringen, betrokkenheid van de inwoners en bedrijven,  en ook een besluit van de gemeenteraad!

Kortom, LPF-Westland is teleurgesteld in het proces rondom de eventuele opvang van vluchtelingen in het Westland. Naar onze opvatting is de beste opvang nog altijd in de regio waar deze vluchtelingen vandaan komen. Ook het COA is elders in Nederland niet in staat gebleken het proces, de opvang en de veiligheid van omwonden in goede banen te leiden. Reden temeer om aan te geven dat wij niet gediend zijn van deze overval tactiek van het college.

Daarom zal onze fractie tijdens de raadsvergadering van 16 februari a.s. een motie indienen om GEEN MEDEWERKING te verlenen aan te verlenen aan het realiseren van (tijdelijke) opvang in het short stay hotel aan de Lierseweg in Wateringen voor asielzoekers en statushouders.

Fractie LPF Westland

Advertorial

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info