Maatregelen maken herinvoering nachtapotheek overbodig

College Westland

Maatregelen maken herinvoering nachtapotheek overbodig

Naaldwijk 27.11.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over Noodzaak voor herinvoering van een nachtapotheek.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Alvorens uw vraag te beantwoorden: De functie nachtapotheek is nodig op werkdagen van 23.00 uur tot 7.45 uur, in het weekeinde zaterdag na 13.00 uur en de hele zondag.

Vraag 1

Welke acties heeft uw College gevoerd om tot herinvoering van de nachtapotheek te komen nadat daarover al eerder vragen gesteld werden?

Antwoord 1

Het College is in gesprek gegaan met de apothekers en de zorgverzekeraar. De voorziening nachtapotheek wordt uit de zorgverzekeringswet betaald en valt onder verzekerde zorg.

Vraag 2

Als er al overleg gevoerd is, heeft dat enig resultaat opgeleverd?

Antwoord 2

Er is gezamenlijk overleg geweest tussen de huisartsen en de apothekers. Dit heeft geleid tot diverse afspraken.

1. De dokterstassen van de huisartsen zijn beter gevuld met medicatie die anders uit de nachtapotheek werd gehaald. Hierdoor is de functie van nachtapotheek minder frequent nodig, gemiddeld minder dan 1 keer per nacht.

2. De zorginstellingen en de apothekers hebben overleg gevoerd. Hierdoor is meer inzicht gegeven in de medicatie binnen de verpleeghuizen zodat ook hier minder aanspraak nodig is van de nachtapotheek.

3. In geval van spoedmedicatie heeft de behandelend arts de mogelijkheid de koeriersdienst of taxi-dienst in te schakelen om de medicijnen bij de patiënt te laten bezorgen. Dit is alleen in te zetten wanneer mensen zelf geen vervoer naar de nachtapotheek kunnen organiseren. .

Vraag 3

Is uw College eventueel bereid om in overleg met de gezamenlijke huisartsen Westland, de gezamenlijke apothekers Westland, de zorgaanbieders (Pieter van Foreest, Careyn etc.) de zorgverzekeraars en of het zorgkantoor te komen tot afspraken waardoor wederom een nachtapotheek kan worden ingevoerd?

Antwoord 3

Wij hebben naar aanleiding van raadsvragen overleg gevoerd en zie de bovengenoemde afspraken voor het resultaat. Door deze maatregelen is de behoefte van de basisvoorziening nachtapotheek afgenomen. Zorgverzekeraar DSW heeft de klachten na deze wijzigingen gemonitord. Zij geeft aan erg weinig klachten over de functie nachtapotheek in het Westland te hebben ontvangen sinds de gewijzigde situatie van januari van dit jaar. Het gebruik van de nachtapotheek in het Westland in geval van spoedmedicatie is minder dan één maal per nacht.

Vraag 4

Bestaat bij uw College de bereidheid om een en ander eventueel te faciliteren, zodat deze “basisvoorziening” voor Westlanders wederom er zal zijn?

Antwoord 4

Door bovengenoemde maatregelen is de basisvoorziening versterkt zonder dat nachtapotheek in het Westland fysiek aanwezig is.

Vraag 5

Kan uw College aangeven bij benadering wat de kosten zijn van de meest beperkte opzet voor een nachtapotheek?

Antwoord 5

De personeelskosten om ’s nachts apotheken te bemensen ligt tussen de €250.000,- en €300.000,- per jaar structureel.

Vraag 6

Is uw College het met Westland Verstandig eens dat dit, als de “zorgpartijen” het laten afweten, een taak is die de gemeente op zich dient te nemen en dat in het belang van de inwoners van Westland?

Antwoord 6

Wij zijn van mening dat de zorgpartijen het niet laten afweten. De functie Nachtapotheek valt onder de Zorgverzekeringswet en afspraken rond deze voorziening zijn landelijk geldend. Het is een feit dat zij met minder financiële middelen te maken hebben - en heroriëntatie en slimmer organiseren is dan essentieel. In geval van de nachtapotheek wordt ingezet op goede afspraken, om basisvoorzieningen te optimaliseren en negatieve effecten te beperken, zonder dat daar extra kosten mee gemoeid zijn.

De zorgkosten zijn in Nederland hoog opgelopen en het is noodzakelijk om maatregelen te nemen om de kosten te beheersen. De openstelling van voorzieningen in de directe nabijheid staat daarbij onder druk. Het college erkent dat maatregelen vanuit het rijk soms ingaan tegen de wens om het langer zelfstandig blijven wonen te faciliteren.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek,  J. van der Tak

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info