Onvrede bij Westlandse bouwers over aanbesteding De Zeester

door LPF Westland en GBW

Onvrede bij Westlandse bouwers over aanbesteding De Zeester

Monster 13.11.2014 - De fracties van GemeenteBelang Westland en LPF-Westland hebben kennis genomen van de uitslag van de aanbesteding van de bouw van de Zeester te Monster.

Onze fracties zijn allerminst gelukkig met de wijze waarop deze tender in de markt is gezet en hoe er uitvoering is gegeven aan vigerende aanbestedingsregels.

Uit de aanbestedingsgegevens constateren wij:

• Gegadigde bouwers dienen voor de tender voor de bouw van de Zeester de gegevens aan te leveren bij de Architect en niet bij de bouwheer, zijnde de gemeente Westland;

• De Architect is gevestigd te Kerkrade en geïnteresseerde bouwers moesten ten kantore van de Architect een presentatie geven;

• Na sluitingsdatum van de aanvraag tot deelname (zie bijlagen, Nota van Inlichtingen) wordt gesproken over het mogelijk toepassen van loting.

• Er wordt geen verplichting gevonden in alle aanbestedingsstukken waarin in de biedingen SROI zou moeten worden opgenomen.

Een opvallend stuk uit de Nota van Inlichtingen:

4.2.3 (vraag) Kerkrade is voor ons nogal een afstand in het geval e.e.a. per post mis dreigt te lopen. Is het ook mogelijke om de hardcopy in te dienen op de locatie te Monster en de digitale versie te e-mailen aan de architect? Antwoord: Neen, dat is niet mogelijk.

Wij vragen ons af waarom er zo gereageerd wordt. Het lijkt hier op “ondernemertje pesten”. Van diverse Westlandse bouwers hebben wij inmiddels begrepen dat er niet één lokale aannemer is geselecteerd voor de vervolgprocedure. Op de wijze waarop deze tender in de markt is gezet is deelname van lokale aannemers op voorhand bijna uitgesloten.

Hieromtrent hebben de fracties van GemeenteBelang Westland en LPF Westland de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de bouwheer, in deze de gemeente Westland, op deze wijze de tender had moeten uitschrijven ? Uiteraard met ondersteuning van de Architect

2. Is het college het met ons eens dat het vreemd is dat geïnteresseerde bouwers zicht in Kerkrade moesten melden, terwijl dat evengoed in Westland had kunnen (of moeten) gebeuren?

3. In deze tender lijkt op geen enkele wijze vorm te zijn gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsverordening “Welbesteed”. Kan het college aangeven waarom daar van is afgezien?

4. Is het college het met ons eens dat het opmerkelijk is de er in deze aanbesteding op geen enkele wijze gevraagd is invulling te geven aan SROI (Social Return on Investment), terwijl dit ook in ons aanbestedingsbeleid gangbaar is?

5. Had in de aanbesteding kunnen worden opgenomen dat bedrijven die reeds via het maatschappelijk middenveld (sponsoring e.d.) de Westlandse samenleving financieel ondersteunen, een voorrangspositie zouden kunnen krijgen?

6. Kan deze tender worden stopgezet / ingetrokken, zodat kan worden bekeken hoe deze eventueel opnieuw kan worden ingezet waarbij Westlandse bedrijven wel een eerlijke kans zouden kunnen krijgen?

7. Is het correct dat er uiteindelijk gebruik is gemaakt van een zogenaamde loting om het aantal van maximaal vijf geïnteresseerde bouwers te krijgen? Zo ja, bent u dan met ons van mening dat bij gelijke geschiktheid er niet geloot had moeten worden maar de voorkeur naar een Westlands bedrijf had moeten gaan ?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fracties van GemeenteBelang Westland en LPF-Westland,

Remmert Keizer, Ben van der Stee

Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info