Plan van aanpak tegen drugscriminaliteit op bedrijventerreinen in de maak

College Westland

Plan van aanpak tegen drugscriminaliteit op bedrijventerreinen in de maak

Westland 04.01.2018 - De fractie CDA Westland heeft in december collegevragen gesteld over ondermijnende activiteiten op bedrijfsterreinen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is het college het met ons eens dat genoemde vormen van criminaliteit een ondermijnend effect hebben en daarom streng bestreden moeten worden?

Antwoord 1
Ja. Ondermijning is ook als prioriteit benoemd in het Westlands Veiligheidsbeleid 2015-2018, waarbij de focus ligt op hennepteelt en mensenhandel. Voor de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit is op 1 september 2016 het “Damoclesbeleid gemeente Westland” vastgesteld (artikel 13b Opiumwet). Op basis hiervan heeft de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan de mogelijkheid om woningen en lokalen, wegens geconstateerde drugscriminaliteit, te sluiten.

Acht aanhoudingen bij ontmanteling groot regionaal drugsnetwerk

Vraag 2
Is het college bereid hierover het gesprek aan te gaan met de BIZ’en en/of de gezamenlijke ondernemers van bedrijfsterreinen?

Antwoord 2
Ja. In de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het van belang dat iedereen, dus ook ondernemers en de BIZ'zen van bedrijventerreinen, zich meer bewust worden van de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit in de maatschappij. Mogelijke signalen moeten gemeld worden bij politie en/of gemeente. Zonder deze signalen is het zeer moeilijk om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. We moeten het samen doen. Door het geven van voorlichting en door in gesprek te gaan met partijen kunnen we deze bewustwording voeden en mensen aanzetten tot actie. Dit wordt al gedaan m.b.t. tot de aanpak van OMG's (Outlaw Motorcycle Gangs) die zich gevestigd hebben of willen vestigen op bedrijventerreinen.

Het creëren van meer bewustzijn wordt als actiepunt meegenomen in het plan van aanpak dat wordt opgemaakt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Westland.

Vraag 3
Is het college bereid voortvárend aan de slag te gaan met het opstellen van een plan van aanpak tegen ondermijnende activiteiten in Westland? Zo ja, hoe ziet dat plan van aanpak in hoofdlijnen eruit?

Antwoord 3
Ja. Er wordt al veel gedaan aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Westland. Dit doen we samen met onze (veiligheid)partners. Om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit in het Westland wordt een omgevingsanalyse gemaakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Hierin staat aangegeven wat we tot nu toe hebben bereikt, welke knelpunten we constateren, waar we in de komende járen op in willen zetten met de daarbij behorende actiepunten en wat er mogelijk nog op ons af gaat komen. Bij het opstellen van dit plan wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingen die regionaal en landelijk op dit vlak spelen.

Wanneer dit plan gereed is, zal het ter informatie met de raad gedeeld worden.

Straatsymfonieorkest brengt Cuba naar Hoek van Holland Meer info - Vacatures - HR Adviseur Meer info - VRH zoekt nieuwe collega \'s Meer info - Wielerronde van De Lier op 14 augustus Meer info - Deelnemers gezocht voor Gondelvaart De Lier Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Nordmole 1943 bij Atlantikwall-museum Meer info - Festival Zomer OCK in het teken van ‘eeuwige jeugd’ Meer info - Ontmoet Özcan Akyol (Eus) in Bibliotheek Wateringen. Meer info - Start inschrijving verkiezing MVO-ondernemer 2018 Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Orgelconcert door André Knevel Meer info - Zomerlezen voor kinderen tijdens grote vakantie Meer info - Nationale Zomerbloemententoonstelling zoekt enthousiaste bloemschikamateurs Meer info - Stichting Klimkoord zoekt ZZP-ers Meer info - Gregoriaans: een nieuw geluid Meer info - Kinderen De Hofvilla tonen creatieve kunsten tijdens Open Atelierroute Meer info - Tweede 11strandentocht Bloemendaal-Hoek van Holland van start Meer info - Informatiemarkt: Heulse verenigingen presenteren zich op 8 september. Meer info - Buurt AED voor Dijkshoornseweg Meer info - Stadsgezichten, sieraden en workshops in het Douanehuisje Meer info - Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info