Progressief Westland wil meer sociale huurwoningen

Progressief Westland

Progressief Westland wil meer sociale huurwoningen

Westland 19.02.2016 - Het college heeft groen licht gekregen om medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen in het short-stay-hotel in Wateringen.

De raad heeft in meerderheid gevraagd om te streven dat de vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning ook in Westland kunnen blijven wonen.

Minister Blok gaat de huurmarkt verder hervormen

Meedere fracties hebben echter hun zorg uitgesproken dat jongeren die zijn aangewezen op een sociale huurwoning hierdoor in de knel kunnen komen. De bouw van extra sociale huurwoningen kan hier een oplossing bieden. Progressief Westland roept het college daarom in bijgevoegde motie op, bovenop de taakstelling uit de woonvisie extra woning te laten bouwen in de voor starters betaalbare sector.

------------------------

De Motie

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016.

Overwegende dat:

- De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Westland al jaren onaanvaardbaar lang zijn
- De wachttijd vooral voor starters ertoe leidt tot een migratiestroom uit Westland
- De druk op de sociale woningmarkt verder toeneemt door de verhoogde instroom van statushouders
- In de raadsvergadering van 16 februari 2016 een motie is aangenomen die vraagt om de vluchtelingen uit het Short-stay-hotel in Wateringen, die een verblijfstatus hebben ontvangen, bij voorkeur in Westland te huisvesten (binnen de taakstelling)
- De woonvisie, die uitgaat van 100 extra woningen per jaar tot 2030, met deze instroom onvoldoende rekening houdt Op basis van het voorgaande snel extra huurwoningen nodig zijn Verzoekt het college om:

Zo snel mogelijk met concrete plannen te komen voor de bouw van 200 extra sociale huurwoningen, bereikbare vrije sector huurwoningen en bereikbare koopwoningen.

Zorg te dragen dat deze woningen primair geschikt zijn voor starters (jongeren en statushouders) maar toch levensbestendig en duurzaam. Het uitvoeringsprogramma (de woonstrategie) hierop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info