Reisjes collegeleden Westland verstoren te vaak bestuurlijke agenda

Westland Verstandig

Reisjes collegeleden Westland verstoren te vaak bestuurlijke agenda

Westland 23.01.2015 - Deze week worden we weer opgeschud doordat twee wethouders naar een beurs in Berlijn moeten en dat we daardoor het commissiewerk niet,

althans niet naar behoren, kunnen doen omdat vergaderingen verschoven moeten worden. Het is nu al de zoveelste keer dat het reguliere werk van de Raad en de raadsleden en van het College moet schuiven voor “buitenlandse” activiteiten.

Voeg daarbij de afwezigheid van één van de wethouders (A. Weverling) tijdens één van de laatste raadsvergaderingen omdat hij moest dineren –hij twitterde dat op een ongelukkige wijze tijdens de raadsvergadering aan een ieder die het wilde lezen- voor een wethoudersclub, terwijl de voorzitter van de Raad had aangegeven dat de betreffende wethouder op een “zeer leerzame studiebijeenkomst” was.

Ook eerder hebben zich al voorvallen voorgedaan van Collegeleden die hun normale werk niet kunnen doen omdat zij bezig zijn met allerlei op het eerste oog niet direct van belang zijnde zaken voor de gemeente. Ook valt niet in te zien dat beurzen met twee of meerdere wethouders bezocht moeten worden.

Het College en de Collegeleden moeten zich realiseren dat het gewone werk wat hoort tot hun taak en waar de Westlandse inwoners belang bij hebben, voorgaat boven allerlei zaken die blijkbaar het College en de Collegeleden en wellicht ook nog de coalitiepartijen belangrijk vinden, maar de Westlandse burgers niet.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Hoe valt te verklaren dat net in de week waarin de commissievergaderingen plaatsvinden in ieder geval twee wethouders niet aanwezig kunnen zijn waardoor het commissiewerk verstoord wordt en de wethouders hun normale werk niet kunnen doen?

-          Wat is het belang van het bezoeken van beurzen zoals die in Berlijn met meerdere vertegenwoordigers van het College? Bekend is dat de afgelopen jaren dat ook al gebeurd is en de vraag is of de tuinbouw in Westland daar iets beter van geworden is. In ieder geval gezien de crisis in de tuinbouw is dat niet manifest zichtbaar. Is het College het hiermee eens?

-          Wat is het nut en de noodzaak van een wethouder van Westland om voorzitter te zijn van een wethoudersclub en daar heel veel tijd aan te besteden? Hoeveel tijd trouwens?

-          Kan het College niet volstaan met vijf Collegeleden in plaats van zes waardoor meer dan € 350.000,-- per jaar bespaard kan worden op salaris, wachtgeld, personele kosten en bijkomende zaken? Als alle wethouders doen waarvoor zij zijn, namelijk de portefeuilles uitvoeren en aandacht besteden aan de Westlandse burgers, dan zou dat toch veel beter zijn. Is het College het hiermee eens?

-          Tenslotte nog een vraag over de recente asbestvervuiling in Wateringen. Zou het niet zinvol zijn in de toekomst als zich nog een keer een dergelijk vreselijk drama voordoet, om een team te benoemen uit het College bestaande uit de burgemeester en een aantal wethouders, om dan gezamenlijk de kwestie aan te pakken? Er bestaat nu de indruk dat de bewoners en de benadeelden niet voldoende aandacht krijgen omdat behandeling door één lid van het College niet voldoende is. Is dit een idee voor de toekomst?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info