Situatie rondom bestemmingsplannen en de nieuwe Omgevingswet

College Westland

Westland 21.09.2023 - Op 26 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over Behandeling bestemmingsplannen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding
Gisteren bracht het vakblad Cobouw het bericht dat tientallen gemeenten vanwege de Omgevingswet geen bestemmingsplannen meer in behandeling nemen. De gemeente Zaltbommel bijvoorbeeld, neemt sinds deze maand geen bestemmings­plannen meer in behandeling en verwacht pas in de zomer van volgend jaar procedures voor nieuwe bouwplannen te kunnen starten. Tientallen andere gemeenten nemen soortgelijke maatregelen, blijkt uit navraag van Cobouw.

Vraag 1
Heeft uw college het voornemen vanwege de invoering van de Omgevingswet op enig moment geen bestemmingsplannen meer in behandeling te nemen?

Antwoord 1
Het college bekijkt per geval (initiatief) of het nog realistisch is om een bestemmingsplanprocedure op te starten of niet. Het overgangsrecht, behorende bij de Omgevingswet, bepaald dat ontwerpbestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage zijn gelegd, op basis van het ‘oude’ recht (Wro) afgemaakt mogen worden. Per geval zal dus bekeken en beoordeeld worden door het college of het nog realistisch is om een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 1 januari 2024. Als dit niet meer haalbaar is zal het betreffende initiatief gefaciliteerd worden middels een procedure op grond van de (nieuwe) Omgevingswet, bijvoorbeeld via het wijzigen van het Omgevingsplan. Er komt daarmee dus geen stop in Westland, maar procedures om initiatieven te faciliteren zullen met de komst van de Omgevingswet uiteraard wel veranderen.

Vraag 2
Welke maatregelen heeft uw college overigens genomen om een flexibele overgang naar het regime van de Omgevingswet te borgen?

Antwoord 2
De voorbereidingen zijn tweeledig: Enerzijds het uitvoeren en testen van allerlei voorbereidende activiteiten. Denk hierbij aan aanpassingen aan IT systemen en werkprocessen. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan het informeren en trainen van externe (o.a. aannemers. architecten) en interne (medewerkers gemeente Westland) betrokkenen. Anderzijds wordt er vanaf 1 oktober een ketenteam ingericht met deskundigheid vanuit alle relevante afdelingen vanuit de gemeente. Dit team monitort vanaf dat moment alle concrete vragen die binnenkomen bij de gemeente en betrekking hebben op de komst van de omgevingswet. Op basis hiervan kan snel worden ingespeeld op de actualiteit en de juiste maatregelen worden genomen. Vanaf 1-1-2024 is dit ook het specialisten team dat de eerste omgevingswet aanvragen in behandeling zal nemen. Waarbij de verwachting is dat er in het eerste kwartaal een voorzichtige groei zal zijn in het aantal omgevingsaanvragen.

Vraag 3
Welke bestemmingsplannen zijn op dit moment ‘onder handen’ waarvan verwacht mag worden dat zij dit jaar nog worden gepubliceerd? En welke bestemmingsplannen worden ‘doorgeschoven’ naar het nieuwe jaar (in casu de Omgevingswet)?

Antwoord 3
Uit de Lange Termijn Agenda (LTA) blijkt dat het dit jaar nog de bedoeling is om een aantal bestemmingsplannen als ontwerp ter inzage te leggen.

Het gaat dan om de volgende bestemmingsplannen:

- Gantel de Baak fase 3
- Zuyt Brugge
- Orberlaan 17-22 te Monster
- Havenbuurt
- Verzamelplan Kernen 2.0
- Anjerlaan 49 te Naaldwijk (Rozenhof)
- Rembrandstraat 5 te Monster (Aloysiusschool)
- ABC Westland
- LOS 2
- Transformatiegebied Wateringen

De ontwerpbestemmingsplannen welke nu ter inzage liggen en/of al ter inzage hebben gelegen worden conform de huidige wetgeving afgerond. Dit geldt onder andere voor ‘Bestemmingsplan Gemeentekantoor Monster’.

Vraag 4
Kan er bijvoorbeeld op gerekend worden dat het bestemmingsplan Wateringen-Noord dit jaar nog wordt gepubliceerd? En het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Aloysiusschool in Monster? En dat voor de herontwikkeling van de locatie van het gemeentekantoor in Monster? En kan er ook zonder meer op worden gerekend dat dit jaar nog een ‘postzegel’- bestemmingsplan wordt gepubliceerd om de (tijdige!) realisatie van het Vakcollege-cum-annexis mogelijk te maken?

Antwoord 4
Hieronder wordt kort per bestemmingsplan op bovenstaande vraag ingegaan:

Transformatiegebied Wateringen (Wateringen Noord)
Het is de intentie om nog dit jaar een ontwerp ter inzage te leggen.

Bestemmingsplan Rembrandstraat 5 te Monster (herontwikkeling van de Aloysiusschool in Monster)
Het is de bedoeling dit jaar een ontwerp ter inzage te leggen.

Gemeentekantoor Monster’ (herontwikkeling van de locatie van het gemeentekantoor in Monster)
Het bestemmingsplan heeft reeds als ontwerp ter inzage gelegen van vrijdag 14 april 2023 t/m donderdag 25 mei 2023 en zal in Q4 2023 ter vaststelling worden aangeboden aan uw raad.

Vakcollege-cum-annexis
Het is niet meer realistisch om dit jaar een postzegelbestemmingsplan voor alleen het Vakcollegecum-annexis ter inzage te leggen. Het vakcollege zit in het plangebied van Flora Campus Westland. Dit plan zal onder de Omgevingswet in procedure worden gebracht als een wijziging Omgevingsplan of een TAM-IMRO plan. Daarbij kan er als er tijdens het doorlopen van deze procedure vertraging wordt opgelopen overgeschakeld worden op een procedure voor alleen het Vakcollege+. Daarvoor is dan wel een voorlopig ontwerp nodig van het gebouw. Dat zal pas in de loop van volgend jaar zo ver zijn. Dus dit jaar wordt er geen postzegel-bestemmingsplan opgesteld.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Jaarlijkse kerst- en snuffelmarkt Poeldijk op 9 december - Kunstzinnige kerstcadeaus op Kerstevent in Kunsthalte 6 - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - Sterrenhemel bekijken tot dinsdag 5 december - Administratief facilitair medewerker - Bijeenkomst Werk en Kanker - Kerstconcert in Andreaskerk op zondag 17 december - Nieuwjaarsontmoeting gemeente Westland op 5 januari - Bijeenkomst ‘Leren omgaan met angst na kanker’ - Zoeken op het strand - Groot geldbedrag gevonden door surveillancehonden - Sinterklaas en exoten - Kerstconcert tienerkoor Eigenwijs op 10 december - Twee fijnschilders exposeren in Hofboerderij. - Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen - Nieuw kavelaanbod in project Kavels Achter de Duinen - Vrijwilliger IJsverenigingen in het zonnetje gezet - Boekenmarkt Maassluis op zaterdag 9 december - Monteur flexibele wanden en deuren - Monteur industriedeuren - Rijbewijs en auto kwijt na uitzonderlijk hard rijden op de A8 - Hovenier tuinaanleg - Parttime financieel medewerker - Hovenier onderhoud - Vacature Frontofficemedewerker (m/v) 32 – 40 uur - OM eist 2 jaar cel en boete voor tikkie-fraude - Vrolijke opening speelnatuur Abtswoudse bos - Gezocht eenzame ouderen voor een kerstdiner - Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen: soorten en dekkingen - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - Hoogheemraadschap van Delfland: Ambitieuze koers voor 2024 - Commercieel medewerker binnendienst - Kerstconcert met koor de Waterlanders - Financieel Administratief Medewerker - Demonstratie textielkunst in KunstHalte 6 - Kantoor te laag energielabel: verduurzamen of verhuizen? - (Junior) Hovenier - Logistiek administratief medewerker - Projectleider bouw - (Junior) Project Manager - Medewerker Verkeersmaatregelen - Parttime Financieel Medewerker - ZZP Monteur Buitendienst - (Junior) HR medewerker - HR & Recruitment Assistent - Assistent Inkoper - Allround Magazijnmedewerker - Monteur buitendienst - Jonge Westlanders zetten Westlandse Wijnhandel voort