Stand van zaken 'Huis van de Buurt'

College Westland

Stand van zaken 'Huis van de Buurt'

Westland 17.10.2019 - Op 27 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over “Huis van de Buurt”.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Is het concept van ‘Huis van de Buurt’ uitgewerkt in een concreet businessplan? Ligt er een behoefteonderzoek - bij zowel aanbieders als bij gebruikers - aan ten grondslag? Is inmiddels het ruimtelijk Programma van Eisen uitgewerkt. En de financiële paragraaf? Heeft uw college ook de financiële consequenties voor de huurders/gebruikers goed in kaart gebracht? 

Vraag 2
Is er een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de realisatie van het ‘Huis van de Buurt’ voor de exploitatie en (financiële) continuïteit van de bestaande wijkcentra en vergelijkbare accommodaties? Heeft uw college gedachten wat er met deze voorzieningen en gebouwen kan en moet gaan gebeuren? Wilt u die gedachten met ons delen? 

Geef ook uw mening! Praat mee over uw buurt

Antwoord 1 en 2
Gemeente Westland heeft met Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland over de toekomstige (gezamenlijke) huisvesting gesproken. Voor verscheidene locaties, waaronder Honselersdijk, zijn gesprekken gevoerd over het concept ‘Huis van de Buurt’. Het concept is een antwoord op de veranderde samenleving en geeft invulling aan het creëren van een toekomstbestendige “laagdrempelige” ontmoetingsplek in de kernen. Beide maatschappelijke partners willen daarin samenwerken. Zij hebben dit concept samen al vormgegeven in Maasdijk. Ook dit college heeft het concept omarmd (VJN 2019).  

De gesprekken hebben op hoofdlijnen inzicht gegeven tegen welke ruimtelijke en financiële consequenties wij aanlopen, als alle initiatieven doorgang zullen vinden. Waar dit kan zijn de huurprijsniveaus berekend en investeringen op basis van ramingen in beeld gebracht. Voor de bekostiging van de huisvestingslasten zijn beide partijen sterk afhankelijk van de gemee ntelijke steun, vanwege de subsidierelatie. Per locatie wordt daar waar het financieel mogelijk is het concept ‘Huis van de Buurt’ verder uitgewerkt. 

Vraag 3
Kent de lancering in de diverse Westlandse kernen van het concept ‘Huis van de Buurt’ een bottom-up aanpak? Zijn de verenigingen en (potentiële) gebruikers van er van meet af aan volop bij betrokken? Is de Klankbordgroep Honselersdijk er bijvoorbeeld bij betrokken? En de gebruikers van De Hofboerderij. Of die van De Noviteit? 

Antwoord 3
“Iedereen doet mee in een sterke samenleving”, is als ambitie opgenomen in het sociaal beleidskader ‘Kernachtig Sociaal’. In een gezamenlijke visie op de huisvesting hebben Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland aangegeven een brede ontmoetingsfunctie te willen creëren om invulling te geven aan deze beleidsambitie. Het concept ‘Huis van de Buurt’ is dus ontstaan uit een gezamenlijke visie van gemeente en beide maatschappelijke partners. Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland hebben het concept ‘Huis van de Buurt’ vervolgens verder uitgewerkt. 

De klankbordgroep Honselersdijk is in de beginfase betrokken geweest in gesprekken over het beoogde centrumplan. Het concept ‘Huis van de Buurt’ was toen al in zekere zin aan de orde als ideaal en ook toegepast bij de invulling van de plannen voor het maatschappelijk deel van de (ver)nieuwbouw van De Hoeksteen. In een latere fase is voor het centrumplan een breder participatietraject uitgezet, waarbij ook leden van de klankbordgroep aanwezig waren. Door toepassing van het participatietraject is de klankbordgroep in zijn oorspronkelijke samenstelling niet meer actief.  

Bij de plannen voor een “Huis van de Buurt” in dorpshuis De Noviteit is het stichtingsbestuur nauw betrokken. Voor de Hofboerderij speelt het concept niet. 

Kerstliederen en Christmas Carols in de Uniekerk Meer info - Kerstfeest in de stad met OG3NE, Jamai, Samantha Steenwijk en Wolter Kroes Meer info - Meewerkend Voorman Westland Meer info - Productiemanager Kenia Westland Meer info - Teeltmedewerker Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Regio Aalsmeer en Westland Meer info - Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Technisch Onderhoudsmedewerker Westland Meer info - Assistent Teamleider Logistiek (AGF) Westland Meer info - Sinterklaasintochten 2019 in regio Westland Meer info - Keurmeester AGF Westland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Reünie Quintus handbal op 15 november Meer info - Allround Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Westlandse Biertapwedstrijden op 18 november Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Financieel administratief medewerker m/v Westland Meer info - Internationaal Accountmanager Westland Meer info - Medewerker planning & ontwikkeling Westland Meer info - Teeltspecialist Phalaenopsis Westland Meer info - Ervaren projectleider elektro- en watertechniek Westland Meer info - Projectcoördinator elektro- en watertechniek Westland Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Sales Analist / Commercieel Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur AGF Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Op de tast in het Douanehuis Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Jubileumeditie Kidz for Kidz Survival op 25 januari Meer info - Historisch café over Scouting Kwintsheul Meer info - Hand kwijt na afsteken vuurwerk Meer info - Project Koor Maasdijk op 23 november Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Ervaren Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Boxmedewerker Bloemen Westland Meer info - Expeditie Medewerker Westland Meer info - Ingangscontroleur Potplanten Aalsmeer Meer info - Teler Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info