Stand van zaken 'Huis van de Buurt'

College Westland

Stand van zaken 'Huis van de Buurt'

Westland 17.10.2019 - Op 27 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over “Huis van de Buurt”.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Is het concept van ‘Huis van de Buurt’ uitgewerkt in een concreet businessplan? Ligt er een behoefteonderzoek - bij zowel aanbieders als bij gebruikers - aan ten grondslag? Is inmiddels het ruimtelijk Programma van Eisen uitgewerkt. En de financiële paragraaf? Heeft uw college ook de financiële consequenties voor de huurders/gebruikers goed in kaart gebracht? 

Vraag 2
Is er een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de realisatie van het ‘Huis van de Buurt’ voor de exploitatie en (financiële) continuïteit van de bestaande wijkcentra en vergelijkbare accommodaties? Heeft uw college gedachten wat er met deze voorzieningen en gebouwen kan en moet gaan gebeuren? Wilt u die gedachten met ons delen? 

Geef ook uw mening! Praat mee over uw buurt

Antwoord 1 en 2
Gemeente Westland heeft met Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland over de toekomstige (gezamenlijke) huisvesting gesproken. Voor verscheidene locaties, waaronder Honselersdijk, zijn gesprekken gevoerd over het concept ‘Huis van de Buurt’. Het concept is een antwoord op de veranderde samenleving en geeft invulling aan het creëren van een toekomstbestendige “laagdrempelige” ontmoetingsplek in de kernen. Beide maatschappelijke partners willen daarin samenwerken. Zij hebben dit concept samen al vormgegeven in Maasdijk. Ook dit college heeft het concept omarmd (VJN 2019).  

De gesprekken hebben op hoofdlijnen inzicht gegeven tegen welke ruimtelijke en financiële consequenties wij aanlopen, als alle initiatieven doorgang zullen vinden. Waar dit kan zijn de huurprijsniveaus berekend en investeringen op basis van ramingen in beeld gebracht. Voor de bekostiging van de huisvestingslasten zijn beide partijen sterk afhankelijk van de gemee ntelijke steun, vanwege de subsidierelatie. Per locatie wordt daar waar het financieel mogelijk is het concept ‘Huis van de Buurt’ verder uitgewerkt. 

Vraag 3
Kent de lancering in de diverse Westlandse kernen van het concept ‘Huis van de Buurt’ een bottom-up aanpak? Zijn de verenigingen en (potentiële) gebruikers van er van meet af aan volop bij betrokken? Is de Klankbordgroep Honselersdijk er bijvoorbeeld bij betrokken? En de gebruikers van De Hofboerderij. Of die van De Noviteit? 

Antwoord 3
“Iedereen doet mee in een sterke samenleving”, is als ambitie opgenomen in het sociaal beleidskader ‘Kernachtig Sociaal’. In een gezamenlijke visie op de huisvesting hebben Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland aangegeven een brede ontmoetingsfunctie te willen creëren om invulling te geven aan deze beleidsambitie. Het concept ‘Huis van de Buurt’ is dus ontstaan uit een gezamenlijke visie van gemeente en beide maatschappelijke partners. Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland hebben het concept ‘Huis van de Buurt’ vervolgens verder uitgewerkt. 

De klankbordgroep Honselersdijk is in de beginfase betrokken geweest in gesprekken over het beoogde centrumplan. Het concept ‘Huis van de Buurt’ was toen al in zekere zin aan de orde als ideaal en ook toegepast bij de invulling van de plannen voor het maatschappelijk deel van de (ver)nieuwbouw van De Hoeksteen. In een latere fase is voor het centrumplan een breder participatietraject uitgezet, waarbij ook leden van de klankbordgroep aanwezig waren. Door toepassing van het participatietraject is de klankbordgroep in zijn oorspronkelijke samenstelling niet meer actief.  

Bij de plannen voor een “Huis van de Buurt” in dorpshuis De Noviteit is het stichtingsbestuur nauw betrokken. Voor de Hofboerderij speelt het concept niet. 

Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Digitale MEET UP: Mentale gezondheid in onzekere tijden Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - CRM onderzoekt gevolgen coronacrisis Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Calculator Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Machine operator Meer info - Label en sticker medewerker AGF Meer info - Servicemonteur scherming Meer info