Stand van zaken ontwikkelingen centrum Naaldwijk

College Westland

Stand van zaken ontwikkelingen centrum Naaldwijk

Naaldwijk 09.10.2018 - Op 6 maart heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over de ontwikkelingen rondom het centrum van Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren de burgemeester en wethouders u als volgt.

Vraag 1

Is er al een begin gemaakt met de gebiedsvisie voor Naaldwijk Verdilaan e.o.?

Antwoord 1

Zoals in het Uitvoeringsprogramma 2019 is vermeld, wordt de gebiedsvisie Naaldwijk opgesteld zodra de deelvisie Voorzieningen gereed is. Deze visie dient als input voor de centrumontwikkelingen na 2019. Cultuurvoorzieningen (zoals Theater De Naald) komen hierbij expliciet aan de orde.

Vraag 2

Wanneer is de visie gereed?

Antwoord 2

Er wordt gestart met de gebiedsvisie Naaldwijk nadat de deelvisie Voorzieningen gereed is. Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer deze gebiedsvisie gereed is.

Vraag 3

Zijn er al uitgangspunten voor de visie bekend, moet er bijvoorbeeld een bepaalde financiële opbrengst gehaald worden?

Antwoord 3

Nee, er zijn nog geen uitgangspunten bekend. Zie antwoord vraag 1.

Vraag 4

Voor de herinrichting van het Dijkwegplein e.o. is een afspraak geweest met een aantal ondernemers en bewoners, maar inspraak/meedenken met het plan is nog niet mogelijk geweest, komt daar nog een afspraak voor? Wanneer is nu de geplande start van de werkzaamheden?

Antwoord 4

Er is inderdaad een afspraak geweest met de bedrijven en een aantal omwonenden over de plannen rondom de Havenstraat en Molenstraat. Op 24 januari 2018 heeft er een inloopavond plaats gevonden voor het gehele gebied (van Tijnplein e.o. en Emmaplein e.o.). Hier waren niet alle ondernemers en bewoners van de Molenstraat en Havenstraat vertegenwoordigd. Zij waren wel uitgenodigd. Vanuit de gemeente is vervolgens het initiatief genomen om deze belanghebbenden aan tafel te krijgen wat heeft geresulteerd in een constructief overleg op 28 maart 2018. De belanghebbenden hebben toen hun wensen en opmerkingen kenbaar gemaakt. Deze zijn verwerkt in het definitief ontwerp. De start van de werkzaamheden aan de Molenstraat / Havenstraat en omgeving staat gepland voor augustus 2019. 

Vraag 5

Met name de hoek Verdilaan, Molenstraat, de armzalige (illegale) bouwhekken waar nu al jarenlang tegenaan gekeken wordt, is een doorn in het oog, wanneer zijn hier nu eindelijk ontwikkelingen te verwachten?

Antwoord 5

Op de hoek Verdilaan/Molenstraat staan inderdaad bouwhekken. Deze bouwhekken heeft de eigenaar van het terrein neergezet omdat er op dit terrein puin werd gedeponeerd.  De eigenaar van het terrein is gevraagd de hekken op een nettere wijze neer te zetten. Wat betreft de ontwikkeling van het terrein heeft een marktpartij een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend. Deze is in behandeling.

Vraag 6

Als er geen ontwikkelingen op stapel staan, waarom worden de bouwhekken dan niet vervangen door wel legale, maximaal 1 meter hoge paaltjes met afzetting en bijvoorbeeld een klein bordje “verboden te betreden” of anderszins? Wilt u hierover in gesprek gaan met de grondeigenaar?

Antwoord 6

Er heeft telefonisch overleg plaatsgevonden met de eigenaar over het vervangen van de bouwhekken door paaltjes. De eigenaar heeft aangegeven de hekwerken niet te willen vervangen omdat er dan nog steeds puin op de locatie kan worden gegooid. De bestaande hekwerken voorkomen dit.

Vraag 7

Vanaf het Wilhelminaplein zijn de leilindes verplaatst naar het Dijkwegplein / Havenstraat”. Op zich mooi, maar is het nu wel of niet de bedoeling dat auto’s daar nog langs parkeren, de inrit van de Havenstraat richting Teejater is nu wel erg smal geworden (zie bijgaande foto), is met de plaatsing van de leilindes al een voorschot genomen op de nieuwe inrichting van de omgeving?

Antwoord 7

Met het verplanten van de leilindes is inderdaad een voorschot genomen op de herinrichting van de omgeving. Het is niet toegestaan om buiten de parkeervakken te parkeren. Dit is gemeld bij handhaving.  

 

 

Vakantiespelen Poeldijk van 19-23 asugustus Meer info - Kickoff WestlandOntmoet - 5 juni om 12.00 uur Meer info - Benefietavond Stichting PXE (Live bands) Meer info - Maaslandloop loopt voor Stichting Avavieren Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Techniekles voor kleuters! Meer info - Tuinwandeltocht op woensdag 12 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Zonkinderen Meer info - Optreden van Klavertje Vier in de Hoeksteen te Maasdijk Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Werkvoorbereider/ Calculator Utiliteitsbouw Westland Meer info - Servicemonteur Kassenbouw/ Scherming Westland Meer info - Technisch Medewerker Tuinbouw Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Orderpicker AGF Westland Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op zondag 23 juni Meer info - Turn in juni gratis mee bij UDI Westland Meer info - Cosmo’s Foger-T speelt CCR in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Logistiek Administratief Medewerkster Westland Meer info - Workshop snoeien hoogstamboomgaard Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Vurige klanken tijdens de Hoogmis van Pinksteren Meer info - Fusica ontvangt Chinees jeugdorkest Meer info - Rondje Westland – Midden Delfland 31 mei en 1 juni Meer info - Zomerfeest in juni op Het Westerhonk! Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Junior inkoper bloemen Meer info - Medewerker laboratorium Meer info - Carrosseriebouwer Meer info - Boelhuis Lions Club Maasland op Hemelvaartsdag Meer info - Bonito Plant zoekt teamleider oppotten & uitzetten Meer info - Resultaat 10 jaar bestrijding van high impact crimes Meer info - Huttenbouwen 2019 komt er weer aan! Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 1 juni Meer info - Oogstmedewerkers in de ochtenden gezocht Meer info - Nieuw ontwerp hoofdbureau politie Den Haag Meer info - Gezocht; All Round Medewerker AGF Meer info - Buitenworkshop in de Delftse natuur Meer info