Stand van zaken straatverzakkingen De Lier

College Westland

Stand van zaken straatverzakkingen De Lier

Westland 17.03.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de verzakkingsproblematiek in De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Opnieuw collegevragen over straatverzakking in De Lier

Vraag 1

Waarom wordt niet beter met de betreffende inwoners gecommuniceerd wat is de gemeente op dit moment aan het doen is?

Antwoord 1

Het project verzakkingen De Lier behelst complexe materie en daardoor vraagt het onderwerp om zorgvuldigheid en dat kost nu eenmaal tijd. De afgelopen periode is benut om het technische onderzoek af te ronden en de wijze van projectaanpak te bepalen. In de commissie Ruimte van december 2015 is de stand van zaken met u gedeeld. Op korte termijn gaan wij de omgeving informeren over de projectaanpak.

Vraag 2

Kan exact worden aangegeven door wie het onderzoek wordt uitgevoerd, wanneer het onderzoek af is en wat de onderzoeksopdracht exact behelst?

Antwoord 2

Het onderzoek is uitgevoerd door Geofox-Lexmond en Civilsupport. Het onderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht in de zettingsproblematiek in zijn algemeenheid en in de bomen- en vruchtenbuurt in De Lier in het bijzonder en de mogelijke wijzen van aanpak.

Vraag 3

Er is blijkbaar nogal wat gedoe rondom een medewerker van de gemeente die aanvankelijk in loondienst van de gemeente was, maar nu als ZZP’er wordt ingezet en die toezeggingen gedaan heeft die maar deels worden nagekomen. Is uw gemeente met die situatie bekend en heeft de inmiddels voormalig medewerker van de gemeente, die nu als ZZP’er wordt ingezet, wel bij zijn vertrek een deugdelijk “testament” achtergelaten van de beloftes en toezeggingen die gedaan zijn richting de bewoners?

Antwoord  3

Wij herkennen ons niet in uw bevindingen en nemen afstand van uw aantijgingen richting de voormalig medewerker. De betreffende medewerker van de afdeling IBOR heeft ontslag genomen en zijn dienstverband is per 1-1-2016 beëindigd. De betreffende medewerker is niet ingezet als ZZP’er en verricht ook op geen enkele andere wijze werkzaamheden voor de Gemeente Westland. Het project is aan een andere projectleider overgedragen.

Vraag 4

Is het bekend dat vanuit het gemeentefonds richting de gemeente jaarlijks extra bijdragen komen voor de zogenaamde slappe grond gebieden. Is dat juist? Welke bedragen zijn er vanaf 2004 in het gemeentefonds opgenomen? Welke bedragen zijn daarvan uitgegeven? Waarom is daarvoor geen voorziening getroffen en zijn de eventueel ontvangen bedragen daarin gestopt, zulks teneinde het probleem op te lossen?

Antwoord 4

De bodemfactor voor het Westland is een van de ruim 60 maatstaven voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze maatstaven zijn onderdeel van het verdeelstelsel en vormen geen individuele geldstroom binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De middelen uit het gemeentefonds behoren tot de algemene middelen. De algemene middelen dienen ter dekking van de kosten van de autonome- en wettelijke taken waarvoor geen (kostendekkende) specifieke uitkering beschikbaar is.

Vraag 5

In hoeverre trekt de gemeente lering uit soortgelijke slappe grond situaties in Gouda, Alphen aan den Rijn en Zuidplas waar men al veel verder is met het oplossen van de problemen? Wordt met die gemeenten overleg gevoerd en contact gehouden over het verdere verloop en de wijze van aanpak en de risico’s die zich kunnen voordoen?

Antwoord 5

De gemeente is in gesprek met diverse gemeenten en instanties om ervaringen op te halen met zettingsproblematiek. Toepasbare ervaringen voor het Westland worden vanzelfsprekend  meegenomen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info