Stand van zaken vaccinatiegraad jonge kinderen tegen infectieziekten

Gemeente Westland

Westland 17.04.2024 - Op 7 maart heeft de fractie VVD collegevragen gesteld over de vaccinatiegraad onder jonge kinderen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
Op 14 februari maakte het RIVM bekend bezorgd te zijn over de groei van het aantal baby’s dat ernstig ziek wordt door kinkhoest.Dit wordt veroorzaakt door een dalende vaccinatiegraad. Het RIVM heeft eerder al geconstateerd dat het aantal jonge kinderen dat alle basisvaccinaties tegen infectieziekten heeft gekregen kleiner wordt. In de jongste leeftijdsgroep, tot en met 2 jaar, daalt dit zelfs tot onder de 90%.

Dit brengt de fractie van de Westlandse VVD tot de volgende vragen:

Vraag 1
Kan het college aangeven wat de vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep in Westland is? En mocht deze dalende zijn: is het college bekend met de redenen of overwegingen van ouders om hun kind niet te laten vaccineren?

Antwoord 1
Op basis van vaccinatiecijfers Westland uit de Gezondheidsgids GGD Haaglanden komen we tot de volgende cijfers:

Vaccinatiegraad Zuigelingen (2 jaar) 

- DKTP : met 90,3% boven het landelijk gemiddelde van 87,3% en gemiddelde van Haaglanden 87,5%
- BMR : met 92,9% boven het landelijk gemiddelde van 88,8% en gemiddelde van Haaglanden 88,9%

Voor zowel DKTP als BMR is in Westland sprake van een dalende trend (DKTP in 2016 96,2% en in 2023 90,3% en BMR in 2016 96,1% en in 2023 92,9%).

Beweegredenen van ouders om hun kind niet te laten vaccineren zijn zeer divers. Het kan gaan om mensen met een immigratieachtergrond die door een taalachterstand moeilijk te bereiken zijn, of mensen die om religieuze of levensbeschouwelijke redenen hun kinderen niet laten vaccineren. Daarnaast zijn er steeds meer mensen, ook hoogopgeleiden, die minder vertrouwen hebben in de medische wetenschap. Hier is een groep bijgekomen van wie het vertrouwen in de overheid flink is afgenomen. Ook zien we dat informele informatiestromen omtrent vaccineren o.a. via social media veel invloed hebben op de beeldvorming over vaccineren.

Een laatste mogelijke beweegreden waarom ouders hun kind niet laten vaccineren is dat het succes van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in de afgelopen jaren de urgentie tot handelen bij ouders heeft weggenomen. Infectieziekten waarvoor het RVP beschermt zijn als het ware verdwenen uit het straatbeeld.

Vraag 2
Het RIVM waarschuwt dat een vaccinatiegraad van 95% belangrijk is om de bevolking te kunnen blijven beschermen en uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Is het college het met de Westlandse VVD eens dat de gezondheid van de Westlander voorop moet staan en dat er moet worden gestreefd om alle Westlandse kinderen te vaccineren tegen infectieziekten? Zo ja, welke maatregelen neemt het college om zoveel mogelijk Westlandse kinderen te kunnen vaccineren?

Antwoord 2
Het College is het met u eens dat er naar moet worden gestreefd om alle Westlandse kinderen te vaccineren tegen infectieziekten, deze taak is belegd bij JGZ-ZHW. In Westland is een dalende trend te zien in de vaccinatiegraad voor alle leeftijdsgroepen (met uitzondering van de vaccinatiegraad HPV, jongeren 14-20 jaar: 2016 58,7% en in 2023 63,8%). Westland is met GGD Haaglanden en JGZ Zuid-Holland West in gesprek en bespreekt welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de geconstateerde dalende trend te stoppen.

Vraag 3
Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de vaccinatiegraad te verhogen, waaronder:

a. Het wegnemen van belemmeringen en inzetten op flexibiliteit, zoals het inzetten van een ‘prikbus’, het organiseren van vrije inloopmomenten en het uitbreiden van openingstijden bij CJG’s (Centrum Jeugd en Gezin );
b. Het duidelijker op maat informeren van ouders over deze infectieziekten, onder meer door een streek brede campagne;
c. Het beter trainen van de gezondheidsprofessionals. Dat laatste kan bijvoorbeeld door artsen en verpleegkundigen, maar ook onderwijsprofessionals te helpen gesprekstechnieken te ontwikkelen om ouders met vragen te kunnen begeleiden. Kan het college per maatregel aangeven hoe zij hier tegenaan kijkt?

Antwoord 3
De onder a, b en c genoemde maatregelen zouden mogelijk bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Puntsgewijs is onze zienswijze als volgt:

a) JGZ-ZHW is actief in de regio en belast met de uitvoer van het Rijksvaccinatieprogramma. Het College staat sympathiek tegenover het wegnemen van belemmeringen en inzetten op flexibiliteit, wanneer blijkt dat dit de oorzaak is van de dalende vaccinatiegraad.
b) Het College staat hier positief tegenover. De gemeente is hierover in gesprek met JGZ-ZHW in het kader van een nog te ontwikkelen actieprogramma. Landelijk is hier ook aandacht voor.
c) We hebben geen geluiden ontvangen dat zij op dit punt belemmeringen ervaren.

Vraag 4
De gemeente krijgt jaarlijks geld van de Rijksoverheid om het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren. Hoe wordt dit geld in Westland besteed?

Antwoord 4
Deze middelen worden toegekend aan Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, zij zijn als organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Deze basistaak uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft Westland namelijk belegd bij JGZ Zuid-Holland West.

Reacties (16 reacties geplaatst)

Sander denkt dat we nog in het
mesozoïcum leven.
Welk belang heeft @Sander in het verspreiden van die onzin?
Onbegrijpelijke reactie van Sander.
Het is inmiddels 2024. Wordt wakker!
Ik heb jouw bericht nu pas gelezen, anders had ik 1 maand geleden wel gereageerd op jouw nepnieuws.
Vaccins waar je malaria van kan krijgen? Wat een onzin !
Kinkhoest-vaccins die niet goed werken? Het is bekend dat bepaald bacteriën en virussen muteren en dat de vaccins dan minder goed beschermen.
Maar iets is nog altijd beter dan niets.
De halve waarheid is ook een leugen !
Denk na voor je wat schrijft, of beter nog in jouw geval: schrijf dan niets !
Afgestudeerd dat ben je nog niet zo te lezen kan nog even duren
Sander de vaccins werken niet, leg dan eens uit waarom alleen op de bijbelbeld polio heerste en niet in de rest van Nederland.
Kennen we het liedje " hokjes, vakjes, we stoppen iedereen in hokjes, vakjes omdat ze anders zijn dan wij".
"Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde"
Toezicht houden op de inhoud van de reacties is m.i. het blokken van de ander belachelijk maken door het o.a. in hokjes en vakjes te stoppen.
Het zou de reacties constructiever maken.
We zijn m.i. op de wereld omdat we elkaar nodig hebben. Respect en waardevol omgaan met de gehele wereld is daarbij een verantwoordelijkheid voor een ieder.
Complotje hier, complotje daar.
Thanks but no thanks, Thierry.
Sander is zo'n typisch voorbeeld van Westlanders Vroeger op Westlanders Nu.
Het is toch bekend dat het vaccin tegen kinkhoest niet goed werkt?
Als mensen zo bang zijn die gevaccineerd werden geeft dat toch ook de nodige vragen . Als gevaccineerde hoef je toch niet bang te zijn TENZIJ...
Feit is ook dat vaccins er ook voor zorgen dat een mens malaria krijgt.
En zo zijn er vele factoren.
Laten we stoppen met oordelen alsof de mens alles weet. Er zijn meer vragen dan antwoorden en iedere wetenschapper weet dat. Zo niet dan ben je nl geen wetenschapper.
De overheid masseert door nieuws de mens naar een gedachte. Ook dat leert een student. Of dit blijft hangen is een tweede.
We leven in een vrij land, stop met die bemoeienis en indoctrinatie.
In een communistisch, autoritaire dictatuur wil de overheid zich met de overtuiging van de mens bemoeien.
Dat willen we toch niet?
Nou wat onbetrouwbaar, tot dat je kind polio krijgt omdat je niet laat vaccineren, heel verstandig.
Herstel. Wat een ENORME bible-belt
mentaliteit hier!!
Ik begrijp wel dat mensen hun kinderen steeds minder laten vaccineren, de overheid is zeer is onbetrouwbaar gebleken en al die spuitjes lijken er niet om ons te beschermen, zie covid..en bij kinderen, je weet nooit hoe gezond ze zijn als ze al die spuitjes NIET gekregen hebben, en ik weet nu dat de machthebbers geen baat hebben bij gezonde mensen, gaf de rijksoverheid maar eens geld uit aan het opsporen en opsluiten van pedofielen maar nee hoor, die lijken beschermd te worden, wat heeft die roverheid toch met kinderen...toeslagenschandaal etc.
Bescherm je kinderen tegen die tirannieke overheid!!
Het kan baten maar ook schaden.
Ge hebt gelijk, jonge vriend Poes. Enige biblebelt-mentaliteit sluit ik echter niet uit.
Westland is toch geen bijbelbelt?
Haal die prik, baat t niet dan schaadt het niet.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Concert muziekvereniging Fusica - Rien Donkersloot geeft orgelconcert in Maassluis - Zondag 26 mei “Zondagmiddag” Cultureel & Muziek - "Mystiek in leven van Vincent van Gogh" - Kofferbakverkoop op zaterdag 1 juni - Aftrap 'Rondje De Heul’ op 2 juni - Fonds Kind & Handicap gaat samenwerking aan met het Surf Project - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Oranje vrijmarkt aan zee op 25 mei - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Activiteiten in Ter Heijde in mei en juni - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek op 25 mei - Bunkerdag op zaterdag 25 mei - Medewerker Werkplaats - Film over Bassie en Adriaan in Streekmuseum - Leontine van Moorsel opent Westlandse Ride 2024 - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Kleurenkracht in het Douanehuisje - Tour de ’s-Gravenzande op vrijdagavond 7 juni - D-Day Landings op 6 juni - Uitwaai wandeltochten op het strand op 2 juni - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged - Teamleider Logistiek Nachtdienst - Productiemedewerker fulltime - 3 veelgestelde vragen over de zakelijke autoverzekering - Coronatoegangsbewijzen waren rechtmatig - Parttime bezorger gezocht! - Boekenmarkt Maassluis op zaterdag 25 mei - Monteur Buitendienst (Perslucht) - Verrassende tekeningen van Christy Heuchemer in de Hofboerderij - Stijlvolle vloeroplossingen: Ontdek PVC vloeren en laminaat bij LAB21 - Medewerk(st)er bediening in Honselersdijk - Magazijnbeheerder Baliemedewerker - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Ga toch fietsen…voor Rode Kruis Haaglanden - Chefkok bij De Keizer Restobar - Kom naar de zomer-BBQ op 27 mei - Marketing Manager - Inschrijving 33ste Koornmolen Lions Rottemerenloop open - Geniet van de muziek van Haagse Helden met Square! - Servicecoördinator / Planner Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Expositie in de bibliotheek in Monster - Recharged heeft superdeal voor installatie airco’s Westland - Weer weekendafsluiting van Wippolderlaan - Allround Administratief Medewerker - Manager werk en dienstverlening - Dit paasweekend Beneluxtunnel afgesloten richting A15