Stand van zaken verkeerssituatie Dijkweg / N213

College Westland

Honselersdijk 20.01.2022 - Op 18 oktober 2021 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de verkeerssituatie Dijkweg/Burgemeester Elsenweg.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1.
Wanneer wordt er nu concreet actie ondernomen op het voorgenoemde kruispunt Dijkweg/Burgemeester Elsenweg en worden er camera’s geplaatst aan beide zijden?

Antwoord 1.
Provincie is eigenaar en beheerder van deze weg. Zij voeren momenteel verschillende verkeersonderzoeken uit. In samenwerking met de politie wordt er een analyse uitgevoerd om te achterhalen of de kruising aan de vereiste kenmerken voldoet om flitspalen te kunnen plaatsen. De uitkomst van de analyse wordt in het tweede kwartaal van 2022 verwacht.

Vraag 2.
Weliswaar betreft het een provinciale weg maar de Gemeente kan daar toch ook een verzoek voor indienen gezien het huidige gebruik van de Burgemeester Elsenweg?

Antwoord 2.
De gemeente kan inderdaad een verzoek indienen om hier camera’s te plaatsen. Dit hangt af van de uitkomst van de analyse die de provincie opmaakt. Deze mogelijkheid staat ook open voor bewoners / betrokkenen zelf.

Vraag 3.
Waarom is het wel mogelijk om ongevraagd camera’s te plaatsen ter hoogte van het Carlton Hotel en gebeurt dat hier – midden tussen de woningen – niet?

Antwoord 3.
De afweging om camera’s te plaatsen wordt gemaakt op basis van de mate van (on)veiligheid van een specifieke locatie en de verwachte positieve effecten van camera’s. In eerste instantie wordt gekeken of er door aanpassing van de infrastructuur het gewenste verkeersresultaat behaald kan worden. W ordt dit resultaat niet behaald, dan kan een camera of flitspaal worden aangevraagd. De aanvraag richting Provincie moet volledig onderbouwd zijn met specifieke informatie over de locatie, verkeersintensiteiten, overtredingscijfers en verkeersongevallen. Tot slot dienen de kwalitatieve onderbouwing van politie en gemeente en de risicoanalyse van de locatie te worden meegenomen in de aanvraag.

Vraag 4.
Wat kunnen bewoners doen om in deze het College en zo nodig de Provincie in beweging te krijgen richting het OM, zeker nu de spelregels voor het plaatsen van camera’s versoepeld blijken te zijn?

Antwoord 4.
De beoordeling of op een bepaalde locatie een camera of flitspaal wordt geplaatst wordt gemaakt op basis van een aantal afwegingen (zie boven). De regels rondom de beoordeling zijn niet veranderd. De gemeente onderzoekt op dit moment, in overleg met de politie, de specifieke kenmerken van de kruising en of deze voldoen aan het plaatsen van een flitspaal / camera. Ook bewoners / betrokkenen zelf kunnen een verzoek tot het plaatsen van flitspalen indienen bij de provincie, de eigenaar en beheerder van de weg.

Vraag 5.
Waarom wordt er niet ordentelijk op klachten die bewoners hebben gereageerd en wordt niet de procedure gevolgd zoals die daar voor staat en wordt er simpel een briefje gestuurd dat de klacht behandeld is, maar niet terecht is en wordt men naar de Nationale Ombudsman verwezen?

Antwoord 5.
We streven ernaar om binnen de daartoe gestelde termijnen de vragen en klachten zorgvuldig te behandelen. Als klachten via de gemeentelijke kanalen binnenkomen, krijgen betrokkenen standaard bericht als de melding ontvangen is.

Vraag 6.
Nou staat dat laatste in de Algemene Wet Bestuursrecht maar waarom wordt niet een uitvoerigere klachtenprocedure door de Gemeente georganiseerd waardoor inwoners zich serieus genomen voelen?

Antwoord 6.
Iedere klacht die we als gemeente binnen krijgen nemen we serie us. W e spannen ons in, om conform de geldende gemeentelijke procedures, de meldingen en klachten tijdig en zorgvuldig te behandelen.

Vraag 7.
Wanneer wordt het toegezegde geluidscherm nu eindelijk geplaatst? Het is al jaren geleden dat daarover een besl uit genomen is en inmiddels ligt de weg er al maar het geluidsscherm niet?

Antwoord 7.
Het project verkeert nu in het stadium dat de gemeente samen met provincie Zuid -Holland bezig is het stuk grond te verwerven waar het geluidsscherm op moet komen te st aan. Het geluidsscherm zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 worden geplaatst.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Geduld,zelf onderzoek en geen mensen van het werk houden.
Het werk gaat dan sneller met minder kosten.
Dankjewel Westland Verstandig voor je medewerking.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Vandaag opening strandseizoen in Hoek van Holland (live) - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Mustang Valley op zondag 12 juni - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg - Hardcore in de Flatertheek op 4 juni - Praatje Pot: dé gezelligste warme maaltijd - Inschrijving 31ste de Koornmolen Lions Rottemerenloop open - Nederland telt 6 mensen met apenpokken - Paaszangdienst op 29 mei in hervormde kerk Poeldijk - Open Atelier bij Carma - Column; Wat is de echte bedoeling? - Laatste weekend “Een feest van creativiteit” in de Hofboerderij. - Bijeenkomst ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ - Nieuwe app Westlanders.nu voor Google Play - Zomeravond-bridge bij Westlandse Bridge Club - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2022 - Situatie opvang Oekraïners in Midden-Delfland - Shaffy & Brass concert 11 juni - Honselse Feestweek geeft het startschot voor de zomer - Westland Ontmoet elkaar op 1 juni - Makers van de beste boeketten gezocht! - Startbijeenkomst Zwerfafvalbrigade Groene strand Zandmotor - Technisch assemblage medewerkers - Tentoonstelling "Vlinder-Rijk Bos" - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Save the date: Staat u al in ons balboekje voor het Herboristenbal? - Cateringmedewerker bedrijfsrestaurant maandag - Programma 29e Westerpop bekend! - Cijfers coronavirus voor dinsdag 3 mei - Vuile was en futuristische beelden in Kunsthalte 6 - 'De Balder opent haar luiken' - Nederland stuurt forensisch opsporingsteam naar Oekraïne - Talentscout zoekt talentscout - Onderzoek OM na uitlatingen bij TV-programma Vandaag Inside - Recruiter Consultant Flex - Cijfers coronavirus voor dinsdag 26 april - Tussenstand opvang Oekraïense vluchtelingen in Nederland - Notarieel Secretaresse - Is Je Smartphone Gehackt? Zo Kun Je het Checken en Voorkomen - Westland Blijft Staan - valpreventie voor senioren - ‘Daadkracht’ opent per maandag 2 mei 2022 een nieuwe praktijk - Westland geeft Warmte 1 mei van start! - Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli! - Kabinet; eind 2022 geen energie-import meer uit Rusland - Nederland bevriest bijna € 633 miljoen aan Russische tegoeden - Chauffeur (CE) - Facilitair Medewerker - Magazijnmedewerker - Team montessoribasisonderwijs in ’s-Gravenzande zou het liefst morgen al starten