Stand van zaken verkeersstroom bij slag Vlugtenburg

College Westland

Stand van zaken verkeersstroom bij slag Vlugtenburg

's-Gravenzande 13.09.2018 - Op 9 maart 2017 heeft de fractie GroenLinks collegevragen gesteld over het verkeer op strandslag Vlugtenburg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vanwege het nodige onderzoek en onderbouwing van de vragen, heeft het college langer nodig gehad voor de beantwoording van de vragen.

Vraag 1

Is de gemeente verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van Vlugtenburg, zo niet wie dan wel?

Antwoord 1

Verkeersdeelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. De politie ziet toe op naleving van de Wegenverkeerswet. De gemeente zorgt voor een goede inrichting van de strandslagen. Het mogelijk verbeteren hiervan is een van de onderwerpen vanuit de kustvisie waar het college aan wil gaan werken. De provincie Zuid-Holland is als wegbeheerder van het fietspad Strandslag Vlugtenburg verantwoordelijk om de weg c.q. het kruispunt zo veilig mogelijk in te richten.

Vraag 2

Welke verkeersintensiteiten zijn gemeten in 2016 en wat is een reële inschatting van het totaal aantal verkeersbewegingen op Vlugtenburg per jaar?

Antwoord 2

Het aantal verkeersbewegingen is sterk afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden. Het is om die reden niet mogelijk om een reële representatieve inschatting te maken voor een heel jaar. Uitgaande van metingen die in mei en augustus 2016 hebben plaatsgevonden, kan worden gesteld dat op een gemiddelde warme dag 213 verkeersbewegingen per etmaal plaatsvinden op strandslag Vlugtenburg (verdeeld over twee rijrichtingen). 40% hiervan betreft tweewielers, de overige 60% betreft gemotoriseerd verkeer. Op echte stranddagen neemt het gebruik van tweewielers (brommers, scooters, fietsen) drastisch toe, met ruim 100%. Het autogebruik stijgt op dergelijke dagen slechts licht (10%).

Vraag 3

Wat is uw beeld van de frequentie van het sluiten van de slagboom en welk effect heeft dit sluiten van de slagboom op de verkeersintensiteiten?

Antwoord 3

Het consequent sluiten van de draaiboom heeft effect op de verkeersintensiteiten. Er is een afname van het aantal verkeersbewegingen van en naar het strand geconstateerd van 22%.

Vraag 4

Wat is de huidige stand van het aantal ontheffingshouders op Vlugtenburg, graag met een historische ontwikkeling per jaar sinds 2014?

Antwoord 4

Aantallen verstrekte vergunningen:

2014

Reddingsbrigade                                      76

Kustzeilvereniging + paviljoenhouders       16

Rijkswaterstaat                                         3

 

2015 en 2016

Reddingsbrigade                                      95

Kustzeilvereniging + paviljoenhouders       17

Rijkswaterstaat                                         3

 

2017

Reddingsbrigade                                      95

Kustzeilvereniging + paviljoenhouders       17

Rijkswaterstaat                                         3

Verkeerssituatie strandslag Vlugtenburg wordt aangepast

Vraag 5

Is het huidige aantal verkeersbewegingen vergunningplichtig onder de natuurbeschermings-wetvergunningen, zo ja: is deze al aangevraagd, zo niet: waarom niet?

Antwoord 5

De huidige verkeersbewegingen worden beschouwd als bestaande situatie, waarvoor geen vergunningplicht bestaat. Eventuele grote wijzigingen in het aantal verkeersbewegingen en/of de inrichting en het gebruik van de weg zijn vergunningplichtig.

Vraag 6

Klopt het dat op ambtelijk niveau bekend is dat er verkeersgevaarlijke situaties zijn veroorzaakt door ontheffingshouders als niet-ontheffingshouders?

Antwoord 6

Gevaarlijke situaties zijn niet door medewerkers van de gemeente geconstateerd. Op basis van meldingen van een bewoner en ontheffinghouders zijn er meldingen bekend van te hard rijdende voertuigen. Er zijn geen meldingen en constateringen van ongevallen bekend. Meldingen van scooters, fietsers en brommers die zich mengen met voetgangers komen op alle strandopgangen voor.

Vraag 7

Welke voorschriften gelden voor ontheffingshouders?

Antwoord 7

De ontheffing is op kenteken gesteld en maakt het mogelijk om op het slag te rijden ten behoeve van werkzaamheden bij de reddingsbrigade, kustzeilvereniging en strandpaviljoens. 

Vraag 8

Houden zij zich aan de voorschriften?

Antwoord 8

Met enige frequentie wordt geconstateerd dat de slagboom niet gesloten is, maar we hebben wel  de indruk dat ontheffingshouders zich over het algemeen aan de voorschriften houden. 

Vraag 9

Klopt het dat de ontheffingshouders verplicht zijn de slagboom te sluiten?

Antwoord 9

Ja, alle ontheffinghouders zijn per brief verzocht om na passage de draaiboom te sluiten.

Vraag 10

Hoe beoordeelt u de medewerking van de ontheffingshouders aan de voorschriften?

Antwoord 10

De ontheffinghouders zijn zich steeds meer bewust van het feit dat zij de voorschriften dienen na te leven. Gezamenlijk dienen de gebruikers van het slag ervoor te zorgen dat de voorschriften zo goed mogelijk worden nageleefd.

Vraag 11

Hoe denkt u het verkeer op Vlugtenburg tijdens het strandseizoen 2017 te gaan reguleren?

Antwoord 11

Dat hebben we gedaan op de bestaande wijze met de bestaande slagboom. Wij hebben de vergunningshouders daarnaast zowel mondeling als schriftelijk wederom gewezen op hun verantwoordelijkheid bij het passeren van de draaiboom. Gezamenlijk zijn alle gebruikers van het slag gebaat bij een zo veilig mogelijk gebruik van de weg.

 

 

 

 

 

 

 

Apotheek & Huid zoekt webshop medewerker Meer info - Koopwoningen 7,7 procent duurder in maart Meer info - Zie ze (zweef)vliegen op 1 mei Meer info - Geen Koningsdag zonder zomerkoninkjes! Meer info - Workshop Kennismaken met bonsai Meer info - Reddingbootdag Ter Heijde op zaterdag 11 mei Meer info - Olsthoorn Greenhouse Projects zoekt werkplaatsmedewerker Meer info - Nationale herdenking op 4 mei in ‘s-Gravenzande Meer info - Plantenexcursie Prinsenbos op 28 april Meer info - BeachLine Beach & Events | Evenementenlocatie voor bedrijfsuitjes en bruiloften Meer info - Stichting Kringloop Maasdijk 2 jaar Meer info - Applicatiebeheerder Westvoorne Meer info - Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Nachtchauffeur Lansingerland Meer info - Logistiek Medewerker (kwekerij) Westland Meer info - Productiemedewerker / Orderpicker (kwekerij) Westland Meer info - Chauffeur Binnenland Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Verkoper snij- en decoratiegroen Aalsmeer Meer info - Commercieel Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Ook na Kunstroute veel Maassluise kunst in Museum Maassluis Meer info - Eerste paal 42 sociale huurwoningen Bouwlustlaan Den Haag Meer info - Familievoorstellingen en workshops in het Tjilp Festival Meer info - Operator Afleveren / Assistent Teamleider Westland Meer info - Medewerker (FinanciĆ«le) Administratie Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Logistiek Medewerker (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Schoonmaker Meer info - Huiskamers en optredens gezocht in Maassluis Meer info - Accountmanager AGF met logistieke kwaliteiten Westland Meer info - Junior Medewerker Teelttechniek Westland Meer info - Boxmedewerker Bloemen Westland Meer info - Expeditie Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker / Inpakker Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Aalsmeer Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Chauffeur (Inter)nationaal Westland Meer info - Ervaren Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Meewerkend Voorman Westland Meer info - Keurmeester AGF Westland Meer info - Van Bloemendaal naar Hoek van Holland voor hartonderzoek Meer info - Logistiek / Allround medewerker potplanten Westland Meer info - Meer huurhuizen voor middeninkomens Meer info - Allround Administratief Medewerker Transport Westland Meer info - Administratief Medewerker M/V Maassluis Meer info - Softwarebeheerder Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info