Stichting gaat zwembad de Waterman huren

College Westland

Stichting gaat zwembad de Waterman huren

Wateringen 13.05.2021 - De fractie GBW heeft op 16 maart collegevragen gesteld over ‘Duidelijkheid toekomstplannen zwembad De Waterman.’

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt.

Inleiding
In de Informatie Uitwisselingsbijeenkomst (8 maart 2021) is door uw college en door het bestuur van stichting Waterman Natuurlijk!, een presentatie gegeven van de renovatie en (technische) vernieuwing van openlucht zwembad ‘De Waterman’. De presentatie en de toelichting geven ons de overtuiging dat de vernieuwing van het zwembad op een praktische en adequate wijze is opgezet. Wij spreken graag onze waardering en respect uit voor deze aanpak en inzet van de vrijwilligers van Waterman Natuurlijk! en wensen hen alle voorspoed en succes bij de verdere planuitwerking en -realisatie.

Met stichting Waterman Natuurlijk wordt nu gesproken over de overdracht van het beheer en exploitatie van het openlucht zwembad ‘De Waterman’ na voltooiing van de renovatie en vernieuwing. Binnen de te maken afspraken daarover zullen de exploitatievooruitzichten belangrijke uitgangspunten vormen. Wij hebben niet voldoende expertise om de in de presentatie opgenomen toekomstverwachtingen, prognoses en exploitatiebegrotingen volledig op hun waarde te kunnen beoordelen. In relatie met de voorgenomen overdracht hebben wij daarom nu de behoefte aan het krijgen en kunnen bieden van meer duidelijkheid over een gezonde financiële toekomst van deze belangrijke sport- en recreatievoorziening in Wateringen. Met duidelijkheid nú willen wij vooral voorkomen dat na overdracht achter de feiten moet worden aangelopen of teleurstelling en frustratie bij de vrijwilligers kan ontstaan.

Collegevragen over toekomstplannen zwembad De Waterman

Vraag 1

Wilt u (in overleg en samenwerking met het bestuur van stichting Waterman Natuurlijk!) een 'second opinion' laten opmaken over de exploitatievooruitzichten van het openlucht zwembad De Waterman, waarbij het uitgangspunt is dat gemeente Westland het zwembad verhuurt voor een symbolisch bedrag en geen kosten meer draagt voor het zwembad. Alle kosten voor beheer, exploitatie en onderhoud worden dus gedragen door stichting Waterman Natuurlijk!.

Antwoord 1

Het lijkt ons goed een nader onderzoek te laten uitvoeren en wij zullen daartoe contact opnemen met het bestuur van de Stichting Waterman Natuurlijk. Het onderzoek richt zich op de exploitatie zoals deze door Waterman Natuurlijk wordt gevoerd na afronding van de eerste fase van de modernisering en voor de tweede fase van de modernisering. Uitgangspunt bij het onderzoek is dat de gemeente het zwembad niet langer meer verhuurt maar in eigendom overdraagt aan Stichting W aterman Natuurlijk.

Vraag 2

Wilt u de raad daarnaast kort en bondig informeren op welk e wijze uw college betrokken is bij de ontwikkeling en uitwerking van de plannen voor deelfase 2. Kan of moet het bestuur van Waterman Natuurlijk! alles zelf invullen, inclusief investeringsopgaven en het dragen van de verantwoordelijkheid voor de (sluiten de) exploitatie. Of participeert gemeente Westland – al dan niet met marktpartijen - in deze deelfase 2.

Antwoord 2

Het initiatief voor de ontwikkeling van de tweede fase van de modernisering ligt bij Waterman Natuurlijk in samenwerking met maatschappelijke partners en geïnteresseerde marktpartijen. Een verantwoorde zelfstandige exploitatie zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn. Gemeente en Waterman Natuurlijk ambiëren bij de tweede fase geen rol als ontwikkelende partij. Wel faciliteert de gemeente waar mogelijk de ontwikkeling van de tweede fase. Uitgangspunten daarbij zijn - zoals aangegeven op de informatiebijeenkomst van 8 maart jl. - dat het zwembad in eigendom komt van Waterman Natuurlijk. De gemeente behoudt het eigendom van de grond en draagt in de toekomst geen kosten meer voor beheer en onderhoud

Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Eindcontroleur kachels Meer info - Onings Holland zoekt enthousiaste Logistiek planner (fulltime)  Meer info - Weer leerling Rotterdam aan Zee geslaagd voor muziekexamen Meer info - Kunstwerk van de Maand juli Meer info