Thema-avond vluchtelingenhulp goed bezocht

ChristenUnie/SGP

Thema-avond vluchtelingenhulp goed bezocht

Westland 22.09.2015 - De Westlandse SGP kiesvereniging heeft vrijdagavond 18 september jl. een goed bezochte avond gehouden.

Prof. dr. E. (Elbert) Dijkgraaf, lid van de SGP fractie in de Tweede Kamer hield een actueel en aanprekend referaat waarin hij inging op de toenemende vluchtelingsstromingen en onveiligheid in de wereld. Daar deze avond vlak na Prinsjesdag plaats vond, was er ook aandacht wat de kabinetsplannen voor ons gaan betekenen.

Dijkgraaf stelde dat zijn insteek voor de lange termijn is dat er opvang in de regio dient te komen. Hiervoor is stabiliteit in de regio van groot belang. Bij de huidige stroom van vluchtelingen uit Syrië bevinden zich veel hoger opgeleide mensen. Zij zullen later ook juist nodig zijn voor opbouw van het land. Voorkeur zal er gegeven moeten worden aan de opvang van groepen die bijzonder onderdrukt worden zoals christenen. Tevens zal er gekeken moeten worden welke groepen mensen het meeste kans maken op integratie in Nederland en hen zodoende voorkeur geven. Op de korte termijn is noodopvang zeker nodig, we kunnen deze mensen in nood niet aan hun lot overlaten. In de coördinatie hiervan ziet Dijkgraaf een grote rol voor de Europese Unie weggelegd. Particuliere initiatieven dienen daarbij ook toegejuicht te worden.

 

Leen Snijders de voorzitter van de Westlandse ChristenUnie-SGP fractie ging nader in op de situatie van vluchtelingen en statushouders in het Westland. Op de korte termijn dient er noodopvang geregeld te worden voor de vluchtelingen die zich melden. Hiertoe is ook een motie gesteund om de gemeente te vragen meer energie hierin te steken. Daarnaast is er druk vanuit de landelijke overheid op de gemeente Westland om aan het quotum van huisvesting van statushouders te komen. Snijders deed verder ook een oproep aan de kerken om een taak hierin te nemen.

Vanuit Vluchtelingenwerk Westland was Margreet Bakker aanwezig om haar ervaringen te delen op het gebied van opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders.

Nadat de heren Dijkgraaf en Snijders hun referaat gehouden hadden, was er gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Hier werd ruim gebruik van gemaakt, waar het met name ging over de situatie in het Westland. Is bijvoorbeeld opvang in leegstaande kantoren een optie, en wat kan er gedaan worden om tot een groter aanbod van huurwoningen te komen. Juist ook voor de eigen Westlandse starters op de woningmarkt.  

Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info