Toelichting gemeente over handhaving bij trainingsstudio in Poeldijk

Gemeente Westland

Poeldijk 21.09.2023 - In augustus hebben de fracties Gemeente Belangen Westland en VVD vragen gesteld aan het college over willekeurige handhaving bestemmingsplan bedrijventerrein Jupiter in Poeldijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
De fracties van VVD Westland en GBW zijn benaderd door een tweetal ondernemers uit Poeldijk. De personal trainingsstudio die zij runnen, wordt met sluiting bedreigd door het besluit om hun studio niet te legaliseren. Hierop zijn zij aangeschreven door Gemeente Westland.

Het betreft hier een studio aan de Jupiter in Poeldijk waar training wordt gegeven in een één-op-één setting of in zeer kleine groepen. De sessies vinden vooral plaats op tijdstippen dat er geen of weinig bedrijvigheid meer is op het bedrijventerrein. Van enige overlast kan derhalve geen sprake zijn. Op dit zelfde industrieterrein bevinden zich meerdere bedrijven en organisaties die strijdig zijn met het bestemmingsplan; denk aan kantoren, een buurthuis en detailhandel. De sportschool wordt echter niet gelegaliseerd, omdat het niet in hetzelfde bestemmingsplan zou passen. In dezelfde brief wordt benadrukt dat ook de functies van bovenstaande bedrijven niet zou passen en dus wellicht ook illegaal zouden zijn.

Naar onze mening is hier sprake van willekeur en lijkt het onzinnige handhaven van het glastuinbouwgebied, nu verplaatst naar de bedrijventerreinen van de gemeente Westland. Wij vinden dit geen goede zaak en willen graag op zeer korte termijn, mede omdat de bezwaartermijn van betreffende ondernemers loopt, antwoord op onderstaande vragen.

Dit leidt tot de volgende vragen; 

Vraag 1
Hoe kan uw College tot dit besluit van willekeurige handhaving komen?

Antwoord 1
Op 24 april 2023 hebben wij een melding ontvangen van een ondernemer over strijdig gebruik van een bedrijfspand als personal trainingsstudio op onderhavig perceel. Naar aanleiding hiervan is op 10 mei 2023 een controle uitgevoerd. Daarna is het strijdig gebruik beoordeeld en gebleken is dat het niet wenselijk is om dit strijdig gebruik te legaliseren door middel van een omgevingsvergunning. Op 5 juli 2023 is een waarschuwingsbrief verzonden aan de eigenaren van de personal trainingsstudio en is een termijn gegeven voor het beëindigen van het strijdig gebruik. Er is nog geen last onder dwangsom verstuurd.

Er is geen sprake van willekeurige handhaving. Als college moeten wij tegen een overtreding handhavend optreden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals zicht op legalisatie of het handhavend optreden onevenredig is.

Legalisatie is niet wenselijk
De personal trainingsstudio is in strijd met artikel 3.1.1 lid a van het geldende bestemmingsplan. Er is daarom gekeken of het wenselijk is om af te wijken van het bestemmingsplan en getoetst aan de “BEDRIJVENTERREINENVISIE 2013 – 2020 MET EEN DOORKIJK NAAR 2030”. In deze visie is opgenomen dat bedrijventerreinen als werkklimaat een eigen karakter hebben, welke anders is dan in woon- of winkelgebieden. Het is de enige plek waar zware bedrijfsfuncties zich kunnen vestigen.

Op bedrijventerreinen zijn alleen ondernemers toegestaan die zich niet direct richten op de eindconsument; business to business. Functies die zich richten op publiek trekken consumenten aan en liefst zoveel mogelijk. Die bezoekende consumenten komen de functionaliteit van bedrijventerreinen niet ten goede. Op sommige locaties zijn in Westland functiemengingsgebieden aangewezen op lokale bedrijventerreinen waar bedrijventerreinvreemde functies kunnen landen onder bepaalde voorwaarden. Deze locaties liggen aan de randen van de lokale bedrijventerreinen met een ontsluiting direct op de doorgaande wegen om frustratie tussen bedrijvigheid en leefomgeving te voorkomen.

Onderhavige locatie is wel gelegen op een lokaal bedrijventerrein, maar is niet gelegen op een zichtlocatie of op een locatie voor functiemenging volgens de bedrijventerreinenvisie. Bedrijventerreinen zijn ingericht om gewenste bedrijfsactiviteiten te versterken door clustering en daarbij te voorkomen dat de bedrijfsactiviteiten de woonomgeving frustreren. Vanuit economisch oogpunt is het advies om huidige lokale bedrijventerreinen te behouden voor de gewenste activiteiten, zoals deze in het bestemmingsplan zijn toegestaan. Wegens de actuele druk vanuit de markt op de grond van bedrijventerreinen is er geen economisch draagvlak om bedrijventerreinvreemde functies toe te staan midden op bedrijventerreinen. Een personal trainingsstudio past ruimtelijk en economisch bezien in de periferie van een dorpskern of in de nabijheid van een winkelgebied en niet op een bedrijventerrein.

Vraag 2
Heeft de gemeente Westland uit eigen beweging besloten tot handhaving of is er een melding geweest over betreffende studio?

Antwoord 2
De waarschuwingsbrief is verzonden naar aanleiding van een melding.

Vraag 3
Hoe is dit besluit te verdedigen als er op hetzelfde industrieterrein al een verscheidenheid aan bedrijven en branches is gevestigd?

Antwoord 3
Als college geven wij handhavingsverzoeken en meldingen een hogere prioriteit. Verder zijn er inderdaad een aantal sportscholen aanwezig op bedrijventerreinen, maar deze zijn als zodanig bestemd in het bestemmingsplan (Fit for Free in Wateringen en Highline Fitness in ‘s- Gravenzande) of er is een omgevingsvergunning voor verleend (Fitcentre The Gym). Voor de Fitcentre The Gym in ‘s-Gravenzande is een omgevingsvergunning verleend, omdat het is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein, een directe ontsluiting heeft op de doorgaande weg, er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is en ondernemers en vrachtwagens op het achtergelegen terrein niet zullen worden belemmerd in hun werkzaamheden.

Vraag 4
Is het College voornemens ook op de vestiging van deze bedrijven en organisaties te handhaven?

Antwoord 4
Indien wij handhavingsverzoeken/meldingen ontvangen moeten wij ook in die gevallen handhavend optreden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals zicht op legalisatie of het handhavend optreden onevenredig is.

Vraag 5
In de handhavingsbrief wordt gesproken over strijdigheid onder de huidige regels, maar ook dat het beleid wordt geactualiseerd dit jaar. Welk signaal wilt u hiermee aan de ondernemer geven?

Antwoord 5
Bij de waarschuwingsbrief is een alinea uit het stedenbouwkundig advies meegestuurd, met daarin de mededeling dat de bedrijventerreinenvisie geactualiseerd zal worden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor enige verwachting heeft kunnen leiden. Het uitgangspunt op dit moment is echter- hoewel er nog geen visie/strategie over transformatie van bestemmingen op lokale bedrijventerreinen is vastgesteld- dat vanuit economisch oogpunt (vraag versus aanbod) geen verantwoording is om bedrijventerreinvreemde functies toe te staan op locaties waar deze conform het huidige beleid en bestemmingsplan niet zijn toegestaan. De kans is daarom klein dat bij de actualisatie onderhavig gebruik als personal trainingsstudio wordt toegestaan.

Reacties (13 reacties geplaatst)

Het is niet wie je bent, maar wie je kent in Kartell wereld, wisten jullie dat nog niet dan??
Veel sterkte met de ambtenaren😉
Echter klopt er iets niet in deze berichtgeving. Inderdaad i.v.m. veiligheid willen ze geen sportscholen enzovoort op industrieterreinen. Wat nog logisch is!

Echter klopt het stuk wat betreft ‘The Gym’ niet. Er mag alleen een sportschool bij een industrieterrein gevestigd worden mits dit een A-locatie is. Dat betekent DIRECT te bereiken over de eerste afslag. Dat is bij ‘The Gym’ niet het geval. Je moet via verschillende straten rijden om hier te komen. En is dit dus geen A-locatie.

Ook moet je per 100 leden over 4 eigen parkeerplaatsen beschikken . EIGEN parkeerplaatsen en dus niet die je deelt met een een anders. Dus bv 1000 leden is 40 EIGEN parkeerplaatsen.

Dat is ook gelijk een reden waarom ze ook niet in dorpskernen mogen zitten. Je zit net overlast van auto’s, fietsen, scooters enzovoort.

Echter is ‘ The Gym’ hier komen te zitten onder gedoogbeleid jaren terug. Ze moesten van het dorp plaatsmaken en kregen in samenspraak met de gemeente het pand toegewezen.

Nogmaals! Dit is dus officieel ook niet de juiste locatie. Het is geen A-locatie en beschikt ook niet over genoeg parkeerplaatsen.

Als we het dan toch over regels hebben!

Degen die dit stuk heeft geschreven heeft dus niet z’n huiswerk gedaan.

Wat betreft kleine studio’s is dit netjes op afspraak en heb je dus geen massa van stroom van mensen. Dus hier zo men soepeler mee kunnen omgaan. Zou dit dan kunnen is dan de vraag.
Ergens snap ik het wel. Ga met de studio met in de kern van het dorp zitten en laat een overlast gevende bedrijf zich daar vestigen in plaats van andersom.
allemaal willekeur van de gemeenteraad en b en w. in dat hele ambtenarenapparaat zit bijna geen westlander meer. denk wel als dit in Naaldwijk of 's gravenzande was gebeurd de heren en dames van westland verstandig hoog van de toren haden geblazen en dit hadden tegen te houden. Maar ja Poeldijk is maar een klein dorp met weinig kiezers dus niet echt belangrijk
Je mag ook niks meer tegenwoordig triest al die gemeentes rotzooi
Als je geen vriendje hebt in de politiek, dan hebt pech.
Zo werkt het nu eenmaal, jammer maar waar! :(
Op de Vlotlaan worden veel bovenetages verhuurd aan arbeidsmigranten. Zo zit er ook een handelaar in tweedehands auto's die zijn complete huur verhaald op de onderhuurder volgens mij.
@Jacco van de onzinnige handhaving
Wat een verhaal, slaat nog kant nog wal, kom je wel uit het westland ofzo.
Je zou bijna zeggen dat je uit DH komt.
Jacco, door glastuinbouw is Westland groot geworden dus daar zal niet mee gestopt worden. Anders hadden we net zo goed gelijk bij Den Haag gevoegd kunnen worden. Wat gelukkig niet gebeurd is.
Het valt weer niet mee om bij het onderwerp te blijven en het weer over vervuilers en groen gras en co2 en milieu belasters te hebben 🤮
Jacco, jouw partij zou er toch mee stoppen met de handhaving?.
Of is dit geen kiezersbedrog
Stop nou eens met die onzinnige en willekeurige handhaving Heeft al genoeg ellende gebracht Laat meer toe in bestemmingsplannen en stop met willekeur De onzinnige handhaving in de glastuinbouw percelen heeft al genoeg ellende te weeg gebracht Niet die vervuilende glastuinbouw is zalig makend Die hoort niet meer in een gemeente met meer dan 100000 inwoners Meer plaats voor natuur, dieren in de wei en een gezondere leef omgeving zonder fijnstof giftige sloten ,energie slurpende ,CO2 uitstotende en arbeids uitbuitende Als je het over een gezonde bedrijfstak heb is dat zeker niet de tuinbouw
Op de diverse Westlandse bedrijventerreinen zie je ook regelmatig illegale bewoning op de bovenetage van units, wordt dit dan ook direct aangepakt ?
O.a. op industrieterrein Vlotlaan gebeurt dit, `s morgens vroeg komen er diverse arbeidsmigranten naar buiten bij de kleine bedrijfsunits om naar het werk te gaan.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Jaarlijkse kerst- en snuffelmarkt Poeldijk op 9 december - Kunstzinnige kerstcadeaus op Kerstevent in Kunsthalte 6 - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - Sterrenhemel bekijken tot dinsdag 5 december - Administratief facilitair medewerker - Bijeenkomst Werk en Kanker - Kerstconcert in Andreaskerk op zondag 17 december - Nieuwjaarsontmoeting gemeente Westland op 5 januari - Bijeenkomst ‘Leren omgaan met angst na kanker’ - Zoeken op het strand - Groot geldbedrag gevonden door surveillancehonden - Sinterklaas en exoten - Kerstconcert tienerkoor Eigenwijs op 10 december - Twee fijnschilders exposeren in Hofboerderij. - Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen - Nieuw kavelaanbod in project Kavels Achter de Duinen - Vrijwilliger IJsverenigingen in het zonnetje gezet - Boekenmarkt Maassluis op zaterdag 9 december - Monteur flexibele wanden en deuren - Monteur industriedeuren - Rijbewijs en auto kwijt na uitzonderlijk hard rijden op de A8 - Hovenier tuinaanleg - Parttime financieel medewerker - Hovenier onderhoud - Vacature Frontofficemedewerker (m/v) 32 – 40 uur - OM eist 2 jaar cel en boete voor tikkie-fraude - Vrolijke opening speelnatuur Abtswoudse bos - Gezocht eenzame ouderen voor een kerstdiner - Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen: soorten en dekkingen - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - Hoogheemraadschap van Delfland: Ambitieuze koers voor 2024 - Commercieel medewerker binnendienst - Kerstconcert met koor de Waterlanders - Financieel Administratief Medewerker - Demonstratie textielkunst in KunstHalte 6 - Kantoor te laag energielabel: verduurzamen of verhuizen? - (Junior) Hovenier - Logistiek administratief medewerker - Projectleider bouw - (Junior) Project Manager - Medewerker Verkeersmaatregelen - Parttime Financieel Medewerker - ZZP Monteur Buitendienst - (Junior) HR medewerker - HR & Recruitment Assistent - Assistent Inkoper - Allround Magazijnmedewerker - Monteur buitendienst - Jonge Westlanders zetten Westlandse Wijnhandel voort